Γιά νά μάθεις ότι μέσω Αύτού άνεβαίνουμε στόν Πατέρα .

Γιατί λέγεται θεμέλιος λίθος ; Γιά νά μάθεις ότι Αύτός όλα τά βαστάει .

Γιατί λέγεται ρίζα ; Γιά νά μάθεις ότι χάρη σ’ Αύτόν άνθίζουμε .

Γιατί λέγεται ποιμήν ; Γιά νά μάθεις ότι Αύτός μάς τρέφει .

Γιατί λέγεται άμνός ; Γιά νά μάθεις ότι Αύτός θυσιάστηκε γιά μάς καί
μάς έσωσε .

Γιατί λέγεται ζωή ; Γιατί, ένώ είμαστε νεκροί στήν άμαρτία , μάς άνέστησε.

Γιατί λέγεται φώς ; Γιατί μάς άπάλλαξε άπό τό σκοτάδι .

Γιατί λέγεται ίμάτιο ; Γιατί τόν ντυθήκαμε μέ τό βάπτισμα .

Γιατί λέγεται τράπεζα ; Γιατί τόν έσθίουμε μέ τά άγια μυστήρια.

Γιατί λέγεται οίκος ; Γιατί ζούμε μέσα σ’ Αύτόν .

Γιατί ένοικος ; Γιατί είμαστε ναοί του .

~ Αγ. Ί. Χρυσόστομος ~

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.