Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Η ζωή μας είναι σύντομη, οι μέρες μας μετρημένες. Ο χρόνος όμως είναι μεγάλος, μετριέται σέ εκατοντάδες καί χιλιάδες χρόνια.

Ποιός από μάς μπορεί νά ξεπεράσει τά όριά του καί νά φτάσει στό τέλος τού χρόνου, νά δεί τά έσχατα γεγονότα καί νά πληροφορήσει όλους εμάς λέγοντας: «Έτσι κι έτσι θά γίνουν τά πράγματα στό τέλος τού χρόνου. Αυτό θά συμβεί στόν κόσμο κι αυτό θά γίνει μέ σάς τούς ανθρώπους»; Κανένας. Αλήθεια, κανένας απ’ όλους τούς ανθρώπους πού ζούν. Εκτός κι άν υπήρχε κάποιος πού θά μπορούσε νά μάς πείσει πώς είχε μπεί στό νού τού Δημιουργού του κόσμου καί τής ανθρωπότητας, πώς ήξερε ολόκληρο τό σχέδιο τής δημιουργίας, πώς ήταν ζωντανός πρίν από τήν έναρξη τού κόσμου καί είχε καθαρή άποψη γιά τό τέλος τού χρόνου καί τά γεγονότα πού θά σημαδέψουν τό τέλος αυτό. Υπάρχει τέτοιος άνθρωπος ανάμεσα στά δισεκατομμύρια πού ζούν σήμερα; Όχι, ούτε υπάρχει ούτε υπήρξε ποτέ.

Υπήρχαν προφήτες πού, όχι από δικό τους νού αλλ’ από αποκάλυψη Θεού, είπαν κάποια πράγματα, σύντομα καί ασαφή, γιά τό τί θά γίνει στό τέλος. Κι αυτό όχι τόσο γιά νά δώσουν ακριβή περιγραφή τού τέλους τού κόσμου, όσο γιά νά προειδοποιήσουν μέ τήν πρόνοια τού Θεού τούς ανθρώπους, ώστε νά μετανοήσουν καί νά επιστρέψουν από τό δρόμο τής ανομίας.

Νά σκεφτούν περισσότερο τά φοβερά πράγματα πού μάς περιμένουν κι όχι τά μικρά καί παροδικά πού περνούν σάν σύννεφο καί κρύβουν τήν πύρινη καί φοβερή πραγματικότητα. Ν’ αναλογιστούν τά γεγονότα εκείνα από τά οποία ολόκληρη η ζωή τού ανθρώπου στή γή, η ύπαρξη τού ιδίου τού κόσμου, τά άστρα κι ο κύκλος τού εικοσιτετραώρου θά φτάσουν στό τέλος τους.

Ένας καί μόνο Ένας μάς μίλησε καθαρά καί μέ σαφήνεια γιά όλα όσα θά γίνουν στό τέλος τού χρόνου: Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Άν υπήρχε οποιοσδήποτε άλλος νά μάς πεί αυτά πού Εκείνος είπε γιά τό τέλος τού κόσμου, δέν θά τόν πιστεύαμε, ακόμα κι άν ήταν ο μεγαλύτερος σοφός. Άν μιλούσε μέ τήν ανθρώπινη σοφία του καί όχι από θεία αποκάλυψη, δέν θά τόν πιστεύαμε. Η ανθρώπινη σοφία κι η ανθρώπινη λογική, όσο μεγάλες καί σπουδαίες κι άν είναι, είναι πολύ μικρές γιά νά φτάσουν στή δημιουργία καί στό τέλος τού κόσμου.

Η σοφία είναι άχρηστη εκεί πού χρειάζεται τό όραμα. Από προφήτη έχουμε ανάγκη, πού βλέπει τόσο καθαρά όσο εμείς βλέπουμε τόν ήλιο, γιά νά δεί ολόκληρο τόν κόσμο από τήν αρχή ίσαμε τό τέλος του, καθώς καί τήν ίδια τήν αρχή, τό ίδιο τό τέλος. Μόνο ένας τέτοιος άνθρωπος έχει υπάρξει: ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Μόνο Εκείνον μπορούμε καί πρέπει νά πιστεύουμε, όταν μάς λέει τί θά γίνει στό τέλος. Όλα όσα προφήτεψε, επαληθεύτηκαν. Τόσο όταν αφορούσαν σέ πρόσωπα, όπως ο Πέτρος, ο Ιούδας κι οι άλλοι απόστολοι, σέ λαούς, όπως οι Ιουδαίοι, σέ κάποιους τόπους όπως η Ιερουσαλήμ, η Καπερναούμ, η Βηθσαϊδά καί τό Χοραζίν, καθώς καί στίς Εκκλησίες τού Θεού, πού ιδρύθηκαν μέ τό αίμα Του.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.