Μόλις προ ολίγων ημερών εκδόθηκε στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας και από τις εκδόσεις Сатисъ το βιβλίο.

» ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΨΑΛΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ»με επιμέλεια του Ιερέως π.Διονυσίου Ταμπάκη, εφημερίου του Ι.Ναού Γενεσίου Της Θεοτόκου Ναυπλίου.

Το προσευχητάρι αυτό το έχουν αγκαλιάσει ήδη οι Ρώσοι αδελφοί μας όπου και ευχόμαστε να αποτελέσει γέφυρα προσευχής προς τον Χριστό αλλά και μεταξύ των δύο ομοδόξων Ορθοδόξων λαών με τις πρεσβείες του συγχρόνου μας Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου.

Λίγα λόγια από τον πρόλογο

Ἕνας ἁγιορείτης Γέροντας κάποτε κρατώντας τό ψαλτήρι ἔλεγε:

«Ὁ Θεός ἔσκυψε καί εἶπε στό παιδί του τόν Δαβίδ αὐτά πού θέλει ν’ἀκούη»!

Το Ψαλτήρι του Δαϋιδ λοιπόν είναι ἕνα από τα θεόπνευστα βιβλία του Παναγίου Πνεύματος που κάνει αναφορά σε ὅλες τίς ανάγκες και περιστάσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, και το οποίο αναπαύει και Τον Θεό και τους ανθρώπους.

Γι” αὐτό και ἡ Αγία μας Ἐκκλησία μας, ευλαβούμενη τους Ψαλμούς, ως ένα θα λέγαμε δεύτερο Ευαγγέλιο , τους συμπεριέλαβε με ιδιαίτερο σεβασμό στην Ορθόδοξο Λατρευτική ζωή με αποτέλεσμα να αποφαίνονται οι Πατέρες πως «ο Δαυίδ στέκεται πάντα και πρώτος και μέσος και έσχατος» στις καθημερινές λειτουργικές προσευχές της Εκκλησίας μας.

Γράφει ο ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης για τους Ψαλμούς : «Σάν γλυκύς συνοδοιπόρος, , ὁ προφήτης Δαβίδ παίζει μέ ὅσους νηπιάζουν, μέ τούςἄνδρες συναγωνίζεται, παιδαγωγεῖ τή νεότητα, ὑποστηρίζει τά γηρατειά, γίνεται στούς πάντες τά πάντα. Γίνεται τό ὅπλο τῶν στρατιωτῶν, ὁπροπονητής τῶν ἀθλητῶν, ἡ παλαίστρα ὅσων γυμνάζονται, τό στεφάνι τῶν νικητῶν, ἡ χαρά τοῦ τραπεζιοῦ, ἡ παρηγοριά στο πένθος. Δέν ὑπάρχει τίποτε ἀπό τή ζωή μας πού νά εἶναι ἀμέτοχο ἀπό αὐτή τή χάρη».»

Από αυτήν λοιπόν την θεόπνευστη και ζωήρρυτο πηγή λαμβάνοντας ψαλμούς ό Άγιος Ἀρσένιος ο Καππαδόκης, (πνευματικός Πατήρ του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου), σαν Ιερέας που ήταν και επειδή οι ευχές του Ευχολογίου δεν αρκούσαν, χρησιμοποιούσε όλους τους ψαλμούς του Ψαλτηρίου ως ευχή , ορίζοντας έναν ψαλμό, για καθεμιά περίπτωση.

Τούτη λοιπόν την ευλογημένη προσευχητική μέθοδο παρέλαβε και συνέχισε ο Όσιος Παϊσίος,που προσευχόταν για τις διάφορες aνάγκες, δοκιμασίες, προβλήματα, ασθένειες, και διάφορες περιστάσεις της ζωής των πονεμένων ανθρώπων, και θεραπεύοντας με το Ψαλτήρι, ως Θείος καταλύτης, κάθε δυσκολία κατά τον λόγο Του Κυρίου μας «θαρσεῖτε ἐγὼνενίκηκα τὸν κόσμον.» (Ιωάνν.ιστ΄33).

Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος γιά τούς ψαλμούς

(ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ Γερ.Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι στ ΄Ι.Μ.Ευαγγ.Ιωάννου Σουρωτή-Θεσαλονίκης)

«Σε μιά δύσκολη κα­τάσταση, αν διάβασης Ψαλτήρι, νιώθεις ανακούφιση, λύτρωση, σιγουριά ότι θά βοηθήση ό Θεός…Είναι κεραυνός γιά τον διάβολο. Πόση παρηγοριά βρίσκω μέ το Ψαλτήρι! Αυτήν τήν μιάμιση ώρα πού διαβάζω τό Ψαλτήρι τήν βλέπω σάν τήν πιο θετική βοήθεια προς τόν κόσμο. Τόν χειμώνα πού υπέφερα πολύ άπό τήν κήλη όρθιος τό διάβαζα. Από τά μάτια μου έτρεχαν δάκρυα άπό τους άνυπόφορους πόνους. Μέ τό ένα χέρι συμμάζευα τήν κήλη και με τό άλλο κρατούσα τό Ψαλτήρι. Χτυ­πούσα τόν διάβολο μέ τό πυροβόλο. Τήν ημέρα τόν χτυπούσα μέ τα Ψαλτήρι, τό βράδυ μέ τήν ευχή. Λύσ­σαξε ό διάβολος…

Ό Αγιος Ἀρσένιος, είχε γράψει σε ένα τετράδιο γιά ποία περίπτωση χρησιμοποιούσε τον κάθε Ψαλμό. Όταν λοιπόν ήρθε τό τετράδιο αυτό στά χέρια μου, άρχισα νά διαβάζω τό Ψαλτήρι, κάνοντας προσευχή γιά την περίπτωση κάθε Ψαλμού. Μου λέει ό λογισμός ότι στην προσευχή με τό Ψαλτήρι πολύ βοηθάει και ό Ἅγιος Αρσένιος.

Αλλά ξεκινώντας άπό τις «περιπτώ­σεις» του Αγίου Ἀρσενίου πηγαίνω και σέ άλλα θέ­ματα. Όλες τις περιπτώσεις τις πιάνω καί πνευματικά και υλικά. Γιά τον Ιο Ψαλμό, τον όποιο διάβαζε ό Ἅγιος Ἀρσένιος, γιά νά καρποφορήσουν τά δένδρα ή τά αμπέλια πού φύτευαν, πρώτα λέω: «Ό,τι φυτεύ­εται, νά πιάση». Και μετά εύχομαι και γιά κάθε ξε­κίνημα, γιά κάθε αρχή. Λέω: «Τά παιδάκια πού γεν­νιούνται, νά είναι αγιασμένα, νά κάνουν προκοπή. Κάθε λόγος πνευματικός πού σπέρνεται και ό,τι πνευ­ματικό αρχίζει, νά καρποφορή». Στον 105ο Ψαλμό πού είναι γιά τον θειο φωτισμό, εύχομαι και γιά τους τυφλούς· στον 122ο Ψαλμό πού είναι γιά τους τυ­φλούς, εύχομαι και νά φωτίση ό Θεός όλον τον κό­σμο. Ό καθένας ξεκινώντας άπό τήν περίπτωση πού αναφέρει ό Ἅγιος Ἀρσένιος μπορεί νά βρή και άλλες περιπτώσεις και νά προσευχηθη…»

Αυτές λοιπόν τις σύγχρονες περιπτώσεις της εποχής μας κάναμε μία προσπάθεια να τις συνοψίσουμε και να τις θέσουμε υπό την σκέπη κάθε ξεχωριστού Ψαλμού ,πάντα με βάση το πνεύμα της διαχρονικής αγάπης και προσευχής του Ὁσίου Ἀρσενίου και του Αγίου Παϊσίου.

Τουτοιοτρόπως τον Ψαλμό 28 που ο Άγιοι τον είχανε «Γι” αυτούς που τους πειράζει η θάλασσα και φοβούνται στη πολλή φουρτούνα.» τον παραθέσαμε γι’αυτούς που ταλαιπωρούνται σήμερα από το υπερβολικό άγχος της σύγχρονης εποχής μας αφού η ζωή τους έχει γίνει μία ανυπόφορη φουρτούνα.

Επίσης τον Ψαλμό 68 «Όταν πλημμυρίζουν τα ποτάμια και παρασύρουν σπίτια και ανθρώπους.» Τον θέσαμε για την θεραπεία του Αλκοολισμού αφού όταν πλημμμυρίζουν οι άνθρωποι από αυτό το πάθος παρασύρουν στην καταστροφή τον εαυτό τους και την οικογένειά τους,

ή τον ψαλμό 115 «Για να θεραπεύσει ο Θεός από το φοβερό πάθους του ψεύδους.»τον καταστήσαμε στην περίπτωση της Οθόνης(,τηλεόραση, ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.λ.π.) αφού η πραγματικότητα την οποία παρουσιάζουν είναι ουσιαστικά ένα εικονική ψέμα κ.ο.κ.

Με αυτόν τον τρόπο αναφερόμαστε σε 313 περιπτώσεις πολλών συγχρόνων προβλημάτων, όπως μπορείτε να δείτε και στα περιεχόμενα, με τις ανάλογες κάθε φορά προσευχές και ψαλμούς.

Βάση λοιπόν της προσευχητικής μεθόδου του Γέροντος Παϊσίου , (ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ Γερ.Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι στ ΄Ι.Μ.Ευαγγ.Ιωάννου Σουρωτή-Θεσαλονίκης σελ. 271)πρίν από κάθε αίτημα προηγείται ο 50ος Ψαλμός (Ελέησόν με ο Θεός…) Κατόπιν ψάλουμε το Θεοτοκίον «Υπό την σήν ευσπλαχνίαν…» ύστερα το απολυτίκιον του Ὁσίου Ἀρσενίου μαζί με του Αγίου Ιερομάρτυρος Τύχωνος Πατριάρχου Μόσχας. Στην συνέχεια διαβάζουμε τον εκάστοτε οριζόμενο ψαλμό, έπειτα διαβάζουμε την δοξολογία και τέλος ψάλουμε τον ύμνο της Παναγίας μας » Άξιον εστίν ως αληθώς…»

Αναφορικά όμως με τον θαυμαστό Ρώσο Άγιο Ιερομάρτυρα Τύχωνα που τιμά και υπεραγαπά ο Ρωσικός λαός προσθέτουμε και το δικό του απολυτίκιο αφού τούτος ο ξεχωριστός αστέρας της Του Χριστού Βασιλείας παραστέκεται πλέον συλλειτουργός αδελφικός με τον ΆγιοἈρσένιο στο επουράνιο Θυσιαστήριο, με πολλά κοινά χαρακτηριστικά της ευλογημένης ζωής τους και των θαυμαστών γεγονότων που τους αξίωσε ο Κύριός μας.

Διαπέρασαν τον επίγειο βίο την ίδια σχεδόν χρονική περίοδο, αντιμέτωποι με πολλές παρόμοιες δυσκολίες και ιστορικές συγκυρίες ,χαριτωμένα δοχεία Του Παναγίου Πνεύματος, αγνοί άρνες αλλά και λέοντες άφοβοι συνάμα εν μέσω των θεομάχων και αθέων λύκων που τους περιέβαλαν, Ασυμβίβαστοι, ανδρείοι με μία διαρκή,ανυποχώρητη και λεβέντικη ομολογία σε όλη τους τη ζωή. Γιαυτό και ο πανάγαθος Θεός τους δώρησε το χάρισμα της Θαυματουργίας σε όσους τους επικαλούνται με πίστη και κατάνυξη.

Τέλος, γνησίοι εν Χριστώ αδελφοί μας Ρώσοι ,οφείλουμε να εκφράσουμε τις ολόψυχες ευχαριστίες στον Δωρεοδότη Κύριο μας Ιησούν Χριστόν και στην γλυκυτάτη Παναγία μας που μας αξιώνουν να εκδώσουμε το παρόν ταπεινό πόνημα όπου και ευχόμαστε να αποτελέσει την καθημερινή ποθητή προσευχή μας που θα γλυκαίνει και θα χαριτώνει την ζωή την δική μας και των πονεμένων αδελφών μας και θα ενώνεται αγαπητικά και αρμονικά στον αιώνιο θρόνο του Χριστού μας, με τις πρεσβείες πάντοτε του Ὁσίου Ἀρσενίου ,του Γέροντος Παϊσίου , του Αγίου Ιερομάρτυρος Τύχωνος και πάντων των Αγίων.

 

Ιερεύς π. Διονύσιος Ταμπάκης.

Ἱερὸς Ναὸς Γενεσίου τῆς Θεοτόκου (Παναγούδα) Ναυπλίου

Sgourou Stauroula

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.