Σαν γονείς τι θα θέλατε να μάθουν τα παιδιά σας; Νά μήν ἀγχώνονται γιά τό μέλλον τους λησμονώντας τό παρόν τους κι ἔτσι νά μή ζοῦν οὔτε τό παρόν οὔτε τό μέλλον τους.

Νά μή θέλουν νά βγάλουν λεφτά χάνοντας τήν ὑγεία τους κι ὕστερα νά χάνουν τά λεφτά τους, γιά νά ξαναβροῦν τήν ὑγεία τους.

Νά μή ζοῦν σάν νά μήν ἐπρόκειτο νά πεθάνουν ποτέ καί νά πεθαίνουν σάν νά μήν ἔζησαν καθόλου.

Νά μάθουν ὅτι δέν μποροῦν ν᾽ ἀναγκάσουν τούς ἄλλους νά τούς ἀγαπήσουν, ἀλλά νά γίνουν ἄξιοι νά τούς ἀγαποῦν οἱ ἄλλοι.

Νά μάθουν ὅτι πλούσιος καί εὐτυχισμένος δέν εἶναι αὐτός που ἔχει τά περισσότερα ὑλικά ἀγαθά, ἀλλ᾽ ὅποιος ἀρκεῑται στά λιγότερα καί ἀναγκαῖα.

Νά μάθουν τή συγχώρηση συγχωρώντας αὐτά πρῶτα τούς ἄλλους.

Νά μάθουν ὅτι δύο ἄνθρωποι μπορεῖ νά βλέπουν τό ἴδιο πράγμα καί ὅμως νά νομίζουν ὅτι βλέπουν διαφορετικά πράγματα.

Νά μάθουν ὅτι σέ ἐλάχιστες στιγμές μποροῦν ν᾽ ἀνοίξουν στούς ἄλλους πληγές, πού χρειάζονται χρόνια νά τίς θεραπεύσουν…

Νά μάθουν ὅτι δέν μετροῦνε περισσότερο τά πράγματα πού ἔχουμε στή ζωή μας, ἀλλά οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουμε στή ζωή μας.

Νά μάθουν πώς ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού τούς ἀγαποῦν πραγματικά, πού ὅμως δέν ξέρουν πῶς νά δείξουν ἤ νά ἐκφράσουν τά αἰσθήματά τους.

Ἀπό τά ὡραῖα Περιοδικά «Λυδία»-Θεσσαλονίκη καί «Ζωή τοῦ Παιδιοῦ» – Ἀθήνα, κατά διασκευή.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.