Διαγωνισμός βραβείων Ορθοδόξου Παιδικού Βιβλίου από την Ιερά Μητρόπολη Κηφισιάς και τις εκδόσεις Νάμα. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ καί οἱ Ἐκδόσεις «Νάμα» προκηρύσσουν διαγωνισμό Βραβείων Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ παιδικοῦ βιβλίου, γιὰ ἐνήλικες καί μαθητές ἄνω τῶν 15 ἐτῶν.

Τὰ κείμενα πού θὰ σταλοῦν θὰ πρέπει νὰ εἶναι γραμμένα στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, βασισμένα στὶς ἀρχὲς τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας.

Οἱ κατηγορίες τοῦ διαγωνισμοῦ εἶναι οἱ κάτωθι:

  1. Βραβεῖο Ὀρθοδόξου Παιδικοῦ Βιβλίου ποὺ κυκλοφόρησε τὰ ἔτη 2017, 2018 καί 2019
  2. Βραβεῖο Ὀρθοδόξου Ἐφηβικοῦ Βιβλίου ποὺ κυκλοφόρησε τὰ ἔτη 2017, 2018 καί 201
  3. Βραβεῖο Ὀρθοδόξου Παιδικοῦ βιβλίου (ἀνέκδοτη μορφή)
  4. Βραβεῖο Ὀρθοδόξου Ἐφηβικοῦ Βιβλίου (ἀνέκδοτη μορφή)

Όροι Διαγωνισμού Ορθοδόξου Παιδικού Βιβλίου

Ὡς πρός τίς κατηγορίες μέ ἀριθμό 1 καί 2 (ἐκδοθέντες τίτλοι), ὁ κάθε συγγραφέας μπορεῖ νά συμμετάσχει μόνο μέχρι δύο (2) τίτλους ἀνά κατηγορία.
Ὡς πρός τις κατηγορίες μέ ἀριθμό 3 καί 4 (ἀνέκδοτα ἔργα), τὸ θέμα εἶναι ἐλεύθερο, δὲν πρέπει νὰ ὑπερβαίνει τὶς ἑκατό (100) σελίδες καί νά εἶναι γραμμένο σὲ γραμματοσειρὰ Times New Roman 14 στιγμῶν. Θὰ ἀποσταλεῖ σέ ἕξι (6) ἀντίτυπα (ἀνέκδοτα ἢ βιβλία) στὴ διεύθυνση τῶν ἐκδόσεων «Νάμα» Ἰπποκράτους 44, 106 80, Ἀθήνα, τηλ. 2103637762.

Οἱ ἐκδόσεις «Νάμα» καί οἱ διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται ἀμοιβαία νά προβοῦν σέ συμφωνητικό ἀποκλειστικῆς ἔκδοσης ὅλων τῶν βραβευθέντων ἀνέκδοτων ἔργων.

Σχετικὰ μὲ τὰ ἀνέκδοτα ἔργα οἱ διαγωνιζόμενοι θὰ πρέπει νὰ τὰ ἀποστείλουν δακτυλογραφημένα μὲ ψευδώνυμο, γραμμένο στό ἐπάνω δεξιό μέρος. Θὰ ἐσωκλείσουν στὸ μεγάλο φάκελλο τῆς ἀποστολῆς, ἕνα μικρότερο κλειστὸ φάκελο, ὅπου θὰ γράφουν στήν ἔξω πλευρά τὸ ψευδώνυμό τους, τὸν τίτλο καὶ τὸ εἶδος τοῦ ἔργου, ἐνῶ μέσα σ’ αὐτὸν πρέπει νὰ ὑπάρχουν τὰ ἑξῆς προσωπικὰ στοιχεῖα:

  • ὀνοματεπώνυμο,
  • διεύθυνση κατοικίας,
  • ταχυδρομικὸς κώδικας,
  • τηλέφωνο (σταθερὸ καί κινητό),
  • ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο (email),
  • ὁ τίτλος τοῦ ἔργου καὶ τὸ ψευδώνυμο.

Τὰ ἔργα πρέπει νὰ ἀποσταλοῦν ταχυδρομικά, μὲ ἁπλὴ ἐπιστολὴ καὶ ὄχι συστημένη. Ὁποιοδήποτε σημάδι, φωτογραφία, σχέδιο ἢ στίγμα πάνω στὸ διαγωνιζόμενο κείμενο, θὰ τὸ καθιστᾶ ἄκυρο καί θά ἀποκλείεται ἀπὸ τὴ διαδικασία τοῦ διαγωνισμοῦ. Στὴ θέση τοῦ ἀποστολέα νὰ σημειωθεῖ μόνο τὸ ψευδώνυμο. Τελευταία ἡμερομηνία ἀποστολῆς τῶν ἔργων, ὁρίζεται ἡ 10ῃ Ἰανουαρίου 2020, ἡ ὁποία ἐπιβεβαιώνεται ἀπό τήν σχετική σφραγίδα τῶν ΕΛ.ΤΑ. Ἡ ἵδια διαδικασία ίσχύει καί ἐφαρμόζεται καί γιά τυχόν Ἐκδοτικούς Οἴκους πού ἐπιθυμοῦν νά συμμετάσχουν.

Διαγωνισμός Ορθοδόξου Παιδικού Βιβλίου Μητρόπολη Κηφισιάς εκδόσεις Νάμα

Οἱ διακριθέντες θὰ εἰδοποιηθοῦν ἔγκαιρα γιὰ τὴν τελετὴ βράβευσης, ἡ ὁποία θά λάβει χώρα σέ εἰδική ἐκδήλωση στό Δημοτικό Θέατρο Πεύκης, Χρυσοστόμου Σμύρνης & Ρήγα Φεραίου, 151 24 ΠΕΥΚΗ, τηλ. 210-6122103, τήν Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020.

Ἐπειδὴ στὰ μὴ βραβευθέντα ἔργα δὲν ἀποκαλύπτονται τὰ στοιχεῖα τῶν διαγωνιζομένων, δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα πληροφοριῶν γιὰ τὴν ἐπίδοσή τους καὶ δὲν δίδονται πληροφορίες ἀναφορικὰ μὲ τὴν βαθμολογία τους. Τὰ ἀποστελούμενα ἔργα δὲν ἐπιστρέφονται, ἐνῷ τὰ μὴ διακριθησόμενα θὰ καταστραφοῦν μαζὶ μὲ τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα τῶν διαγωνιζομένων.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες στή γραμματεία τοῦ διαγωνισμοῦ:
210 36 37 762, κα Ἀμαλία Ζώη & 6987 279 616.

Διαβάστε όλα τα νέα των Ιερών Μητροπόλεων από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.