Αρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη
Έξι μήνες υπήρξε μια τελεία ανομβρία εκεί που ζούσε ο Προφήτης Ηλίας και πάλι «προσηύξατο» και έβρεξε ο Ουρανός.

Σήμερα, αδελφοί μου, εορτάζει η Αγία μας Εκκλησία την μνήμη του πυρίνου Προφήτου Ηλιού, του ζηλωτού Προφήτου, του θαρραλέου Προφήτου, του ομολογητού Προφήτου, εκείνου που δεν εδίστασε με την χάρη και την βοήθεια του Κυρίου να τα βάλλη με τους πιο ισχυρούς της εποχής του, με τους βασιλείς και άρχοντες, που παραπλανούσαν το λαό, με τους ψευδοιερείς της αισχύνης, αλλά και με αυτό το λαό εφ᾽ όσον ευρίσκετο στην αποστασία και στην αμαρτία.

Εκείνο όμως που είναι πολύ – πολύ χαρακτηριστικό είναι η δύναμη της προσευχής του.
Μολονότι, όπως μας λέγει ο αδελφόθεος Ιάκωβος, άνθρωπος είναι και εκείνος, ομοιοπαθής με εμάς, όμως έφθασε σε τέτοια μέτρα αρετής, έφθασε σε τέτοια ύψη αγιότητος, ώστε με την προσευχή του και μόνο να υπακούη κατά κάποιο τρόπο ο Κύριός μας και να επέρχεται αυτή η φοβερή ανοβρία προς συνετισμόν, προς μετάνοια και των αρχόντων, αλλά και του λαού προκειμένου να εύρουν τον δρόμο της σωτηρίας τους.

Και πάλι προσευχήθηκε, αφού επέρασε η δοκιμασία, αφού κάπως συνήλθαν οι άνθρωποι, να παύση την δοκιμασία της ανομβρίας και να έλθη πάλι ο ευλογημένος υετός, η ευλογημένη βροχή και να ζωντανέψουν και τα φυτά και τα ζώα και οι άνθρωποι και να ανακτήσουν πάλι την ζωή την επιθυμητή.

Σήμερα που εορτάζομε την μνήμη του Προφήτου Ηλιού ιδιαιτέρως να προσέξουμε αυτό το θέμα. Να προσέξουμε δηλαδή την δύναμη της προσευχής. Η προσευχή του Προφήτη Ηλία δεν ήταν τυπική, όπως δυστυχώς συμβαίνει με πολλούς από μας, που μπορεί να ερχώμαστε και στην Εκκλησία και ακόμη να κουβεντιάζουμε και μέσα στην Εκκλησία και το μυαλό μας να πηγαίνη από εδώ και από κεί και να μη έχουμε τους ευλογημένους καρπούς της προσευχής· να μη έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα από την προσευχή η άλλες φορές να προσευχώμεθα με ολιγοπιστία, με χλιαρότητα και διά τούτο να μη έρχωνται επίσης τα αποτελέσματα τα ευλογημένα· η άλλες φορές ενώ είμαστε ασθενείς, ενώ είμαστε πονεμένοι άνθρωποι, ενώ έχομε τόσα και τόσα προβλήματα δυνατόν να καταφεύγουμε στους ιατρούς, που είναι και αυτοί τιμημένοι και ευλογημένοι, δυνατόν να καταφεύγουμε στους ψυχιάτρους, δυνατόν να καταφεύγουμε σε όλα τα μέσα εν πάση περιπτώσει, που δίνει η σύγχρονος επιστήμη, αλλά πόσες φορές καταφεύγουμε με πίστη, με θέρμη, με θερμή προσευχή προς τον Κύριόν μας, για να μας βοηθήση από τα προβλήματα και από τα βάσανα, που αντιμετωπίζουμε.

Είναι τραγικό ακόμα και στην κλίνη της ασθενείας, βαρειά ασθενείς άνθρωποι και οι συγγενείς τους δεν αφήνουν να πλησιάση ο ιερεύς. Να μη δη ιερέα, να μη τρομάξη ότι ήλθε το τέλος. Τι φοβερό πράγμα, και μάλιστα και από πιστούς χριστιανούς· αυτό το πράγμα είναι αλήθεια απίστευτο και όμως συμβαίνει και μου συνέβη και προσωπικώς μόλις προ δύο ημερών.

Να μη εμφανισθή ο ιερεύς, να μη προσέλθουν τα Άγια Μυστήρια, τα Άχραντα Μυστήρια, να κοινωνήση ο άνθρωπος, να εξομολογηθή προηγουμένως, να ετοιμασθή με το εφόδιο της ζωής για το αιώνιο ταξίδι και τόσα και τόσα άλλα.

Αλλά σήμερα βλέπουμε ότι ο Προφήτης Ηλίας ήταν τόσο δυνατός, ώστε να φράσση ακόμα και αυτόν τον Ουρανό και ο,τι ζητούσε από τον Θεό να το δίδη και από την άλλη κάνει μεγάλη εντύπωση, όταν πέρασε, όταν ήλθε ο καιρός της ευσπλαγχνίας και του θείου ελέους πως προσευχήθηκε ο Προφήτης Ηλίας· ανέβη, λέγει, επάνω ψηλά το Καρμήλιο όρος και έκυψε τον αυχένα σχεδόν μέχρι κάτω στην γη.

Τι είναι αυτό, αδελφοί μου; Ένας μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς μας λέγει ότι αυτός ο τρόπος της προσευχής του Προφήτου Ηλιού είναι τύπος και είδος προσευχής, που λένε οι ασκητές πατέρες της νοεράς προσευχής, της μεγάλης, της απολύτου δηλαδή συγκεντρώσεως, όταν προσευχώμεθα και ζητούμε κάτι από τον Κύριό μας.

Οι Άγιοι Πατέρες και στο Άγιον Όρος και στα Μοναστήρια αλλά και στον κόσμο ακόμη εφαρμόζουν αυτή την μέθοδο, την οποίαν εφήρμοσε και ο Προφήτης Ηλίας, λένε με τα χείλη αλλά και με την καρδιά τους και με τον νούν τους και με την όλη τους ύπαρξη το «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ και Λόγε του Θεού, ελέησόν μας».

Αυτή η προσευχή μολονότι είναι τόσο σύντομη, αυτή η μονολόγιστος προσευχή είναι τόσο δυνατή και τόσο αποτελεσματική, φθάνει όμως να θυμώμαστε αυτό το παράδειγμα που μας έδειξε σήμερα ο Προφήτης Ηλίας. Δηλαδή, όταν προσευχώμεθα, όταν ευρισκώμεθα στην Εκκλησία η όταν ευρισκώμεθα στο ταμιείο, στο προσευχητάριό μας, εκεί όπου προσευχόμεθα στο σπίτι μας με τέτοια συγκέντρωση, με τέτοια αφοσίωση να προσ ευχώμεθα.

Και όπως μας έλεγε μόλις προσφάτως ένας σύγχρονος Αγιορείτης, όταν του λέγαμε και του παραπονούμεθα ότι ακόμα και στην Εκκλησία το μυαλό μας πηγαίνει από εδώ και από κεί και δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, μας ανέφερε αυτό το παράδειγμα, όταν δηλαδή ευρίσκεται κανείς ενώπιον ενός προσώπου, ενός άρχοντος, ενός επισήμου προσώπου, και ζητεί κάτι να επιτύχη άραγε το μυαλό του θάναι διασκορπισμένο, θάναι από εδώ και από κεί η θα είναι απολύτως συγκεντρωμένο προκειμένου να επιτύχη το αίτημα, που ζητάει από τον άνθρωπο αυτό;

Ε, κατ᾽ ανάλογο τρόπο καλούμεθα και εμείς κατά την ώρα της προσευχής να είμεθα συγκεντρωμένοι.

Είθε, αδελφοί μου, η μνήμη του Προφήτου Ηλιού να μας βοηθήση και μας να καθαρισθούμε εκ των παθών και των αδυναμιών μας, ν᾽ αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο τον Κύριό μας και αυτό θα φαίνεται ιδιαιτέρως κατά την στάση στη λατρεία μας προς τον Κύριο, την ώρα του εκκλησιασμού, την ώρα γενικότερα της προσευχής, ώστε προσευχόμενοι με πίστη και με συγκέντρωση και με ευλάβεια να λαμβάνουμε όλα εκείνα τα οποία ζητούμε και είναι απαραίτητα και χρήσιμα διά την σωτηρία της ψυχής μας αλλά και την υγεία του σώματός μας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.