Την Κυριακήν, 29ην Φεβρουαρίου, 13ην Μαρτίου 2016, Κυριακήν της Τυρινής, η Ιερά Μονή του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου εις την δυτικήν όχθην του Ιορδάνου ποταμού, εδέχθη και πάλιν βιαίαν και σκληράν βανδαλιστικήν επίθεσιν.

Την αρχαίαν ταύτην Μονήν συντηρεί και ανακαινίζει κατά τα τελευταία έτη ιδίαις δαπάναις το Ελληνορθόδοξον Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, τη ειδική αδεία του Ισραηλινού στρατού, από των φθορών, τας οποίας υπέστη κατά την διάρκειαν του πολέμου των εξ ημερών του 1967.

`Ως διεπιστώθη σήμερον, Καθαράν Δευτέραν, 1ην / 14ην Μαρτίου 2016, υπό των υπευθύνων των επιτελουμένων συντηρητικών εργασιών, άγνωστοι ανέβησαν από τας σκαλωσιάς, ησφάλισαν την κεντρικήν θύραν της Μονής εσωτερικώς διά σύρτου, ώστε να μη δύνηταί τις να εισέλθη και προέβησαν ανενόχλητοι εις τας βανδαλιστικάς πράξεις, ως αύται εμφαίνονται εις τας αναρτωμένας εικόνας, ήτοι εις την γραφήν συνθημάτων επί των τοίχων των δωματίων του πρώτου ορόφου άνωθεν της Εκκλησίας, εις την διάρρηξιν του δωματίου, εις το οποίον εφυλάσσετο ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο περιέχων όλα τα στοιχεία των γενομένων εργασιών, τον οποίον και κατέστρεψαν. Επίσης ως εμφαίνεται, προεξένησαν καταστροφάς εις τους εσωτερικούς τοίχους των δωματίων, αφήρεσαν εργαλεία, δύο ηλεκτρικάς γεννητρίας και άλλα αντικείμενα, τα οποία προφανώς εφόρτωσαν εις φορτηγόν αυτοκίνητον, το οποίον ανέμενε τούτους παρά τον τοίχον της Μονής, ως εμφαίνεται εκ του συρμού των τροχών αυτού επί του κονιορτώδους εδάφους της ερήμου.

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων ειδοποιηθέν, ενημέρωσε το Υπουργείον Θρησκευμάτων του Ισραήλ, τον Ισραηλινόν στρατόν και την Ισραηλινήν Αστυνομίαν της περιοχής της Ιεριχούς, οι οποίοι μετέβησαν επί τόπου και κατέγραψαν τας γενομένας ζημίας, παρουσία του εκτελούντος χρέη επιστάτου της Μονής ηγουμένου της Ι. Μονής αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου Αρχιμανδρίτου π. Χρυστοστόμου και του αρχιτέκτονος του Ναού της Αναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου.

Εν αναμονή της επί τόπου επισκέψεως της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου την αύριον, Καθαράν Τρίτην, το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων, προωθούν την συνδιαλλαγήν, συμφιλίωσιν και ειρηνικήν διαθρησκευτικήν συνύπαρξιν εις την Αγίαν Γην, καταδικάζει απεριφράστως την απαράδεκτον βανδαλιστικήν ενέργειαν ταύτην και προτίθεται να προβή εις όλας τας απαραιτήτους νομίμους ενεργείας διά την εύρεσιν των ενόχων και προστασίαν της Μονής αυτού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rousou Mina

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.