Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Ανήμερα της 25ης Μαρτίου εορτάστηκαν τα ονομαστήρια του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεοφίλου.

Το Σάββατον, 12ην / 25ην Μαρτίου 2017, εωρτάσθη κατά μετάθεσιν υπό του Πατριαρχείου η Ονομαστική εορτή της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, φέροντος το όνομα ενός των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των μαρτυρησάντων εις την λίμνην της Σεβαστείας του Πόντου και εoρταζομένων την 9ην του μηνός Μαρτίου.

Α΄. Αφ’ εσπέρας.

Το εσπέρας της Παρασκευής ήρξατο η εορτή διά της αναγνώσεως της Θ΄ Ώρας εις τον Μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.

Εν συνεχεία, των κωδώνων κρουομένων, η Αγιοταφιτική Αδελφότης κατήλθεν εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως. Ενταύθα ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, προσκυνήσας μετά των Αγιοταφιτών Πατέρων εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν και τον Πανάγιον Τάφον και ακολούθως, ενδυθείς μανδύαν, ηυλόγησε εις το Καθολικόν και ήρχισε η ακολουθία του Εσπερινού μετ’ Ανοιξανταρίων, Μεγάλης Εισόδου και Αρτοκλασίας, εν ω, των σημάντρων κρουομένων, ήρξαντο οι Συνοδικοί και Αρχιερείς την προσκύνησιν εις τον Φρικτόν Γολγοθάν και οι διάκονοι ετέλεσαν το θυμίαμα ανά τα Προσκυνήματα. Του Εσπερινού λήξαντος, η Αγιοταφιτική Αδελφότης, των κωδώνων κρουομένων, ανήλθεν εις τα καταλύματα αυτής εν τω Πατριαρχείω.

Β’. Ανήμερα της εορτής.

Την πρωίαν του Σαββάτου, 12ης / 25ης Μαρτίου 2017, μετά την κάθοδον εις τον Ναόν της Αναστάσεως και την προσκύνησιν προ της Αγίας Αποκαθηλώσεως και του Παναγίου Τάφου ο Μακαριώτατος ενεδύθη μανδύαν και εισήλθεν εις το Καθολικόν, ηυλόγησε και ανήλθεν επί του Θρόνου, ότε και προσήλθον οι Ιερείς και «έλαβον καιρόν», εν ω εψάλλετο υπό του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου το «άνωθεν οι Προφήται». Τότε και ο Μακαριώτατος «έλαβε καιρόν» και εισελθών εις το Άγιον Βήμα, ησπάσθη τους Αρχιερείς και ενεδύθη.

Του Μακαριωτάτου και των Αρχιερέων ενδυθέντων ήρξατο η Θεία Λειτουργία εις το Καθολικόν του Ναού της Αναστάσεως, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου και συλλειτουργούντων Αυτώ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακού του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βόστρων κ. Τιμοθέου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βενεδίκτου, και των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Τιβεριάδος κ. Αλεξίου, Ιόππης κ. Δαμασκηνού, Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, Ανθηδώνος κ. Νεκταρίου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων και Αραβοφώνων Πρεσβυτέρων του Πατριαρχείου, των Ιεροδιακόνων π. Ευλογίου, π. Αναστασίου και Αρχιδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου και του Προξένου κ. Κοίνη και ετέρων μελών του Ελληνικού Γενικού Προξενείου και μετεχόντων πολλών προσκυνητών.

Μετά την Θείαν Ευχαριστίαν και την Απόλυσιν έλαβε χώραν εις το κέντρον του Καθολικού Δοξολογία επί τη εορτή του Μακαριωτάτου, τη συμμετοχή των συλλειτουργησάντων Αγιοταφιτών Αρχιερέων και Ιερομονάχων. Της Δοξολογίας ληξάσης η Πατριαρχική Συνοδεία ανήλθε εις τα Πατριαρχεία.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.