Την πρωίαν της Κυριακής, 4ης/17ης Ιουλίου 2016, ο Πρέσβυς της Ελλάδος εις το Ισραήλ κ. Σπυρίδων Λαμπρίδης, συνοδευόμενος υπό του Πρέσβεως της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεωργίου Ζαχαριουδάκη επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον κ. Πρέσβυν εδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και Αγιοταφίται Πατέρες.
Η επίσκεψις αύτη εγένετο, προκειμένου ο κ. Λαμπρίδης να αποχαιρετίση τον Μακαριώτατον επί τη προκειμένη αποχωρήσει αυτού εκ της υπηρεσίας αυτού μετά τρία και ήμισυ έτη και ευχαριστήση διά την αγαστήν συνεργασίαν μετά του Πατριαρχείου εις θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης, διεξήχθη ενδιαφέρουσα συζήτησις περί του ρόλου της Ελλάδος και του Πατριαρχείου εις την παρούσαν ασταθή πολιτικήν κατάστασιν εις τον νότιον ανατολικόν Μεσογειακόν χώρον και εις την θέσιν των Χριστιανών εις την Μέσην Ανατολήν.

Επί τη συγκυρία ταύτη, ο Μακαριώτατος ετίμησε τον εξοχώτατον Πρέσβυν κ. Λαμπρίδην διά της τιμητικής διακρίσεως του Ανωτάτου Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου διά την καλήν συνεργασίαν και προσφοράν αυτού προς το Πατριαρχείον. Συγκεκινημένος, ο κ. Πρέσβυς ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον και εδεσμεύθη ότι και εκ της νέας θέσεως αυτού εις Βρυξέλλας, θα προασπίζη δι’ όλων αυτού των δυνάμεων τα δικαιώματα του γένους ημών και του Πατριαρχείου επ’ αγαθώ και ωφελεία αμφοτέρων.

Επί τη επισκέψει ταύτη ο Μακαριώτατος επέδωσεν επί πλέον εις τον κ. Πρέσβυν την εικόνα του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, ως τούτο αποκαθίσταται κατά τας ημέρας ταύτας. Την εικόνα ταύτην επέδωσε και εις τον συνοδεύοντα τον κ. Πρέσβυν Γενικόν Πρόξενον της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Γεώργιον Ζαχαριουδάκην. Ο κ. Πρέσβυς επέδωσεν εις τον Μακαριώτατον λιθογραφίαν του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, έργον του γνωστού σκιτσογράφου Roberts του τέλους του 19ου αιώνος .
 

 

Γιώργος Λακαφώσης

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.