Την πρωίαν της Δευτέρας, 26ης Απριλίου/9ης Μαίου 2016, επεσκέφθη το Πατριαρχείον η Α. Αγιότης ο Πατριάρχης της Αιθιοπικής Εκκλησίας κ. Άβα Ματθίας. Τον Πατριάρχην Αιθιοπίας και την συνοδείαν Αυτού εδέχθη ενθέρμως ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και οι Αγιοταφίται Πατέρες.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης έλαβε χώραν ενδιαφέρουσα συζήτησις περί των ανέκαθεν αγαθών και αγαστών σχέσεων της Αιθιοπικής Εκκλησίας μετά του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Περί των σχέσεωςν τούτων εποίησε λόγον και ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αιθιοπίας εις την προσφώνησιν αυτού.

Εις ταύτην απήντησεν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, λέγων ότι είναι μεγάλη η τιμή η επίσκεψις ημών εις Ιεροσόλυμα, ένθα υπηρετήσατε ως ο Αιθίοψ Αρχιεπίσκοπος αυτής. Η επίσκεψις αύτη είναι ευλογία διά την ημετέραν εκκλησίαν των Ιεροσολύμων και διά την υμετέραν της Αιθιοπίας. Εν τη επισκέψει ταύτη ενθυμούμεθα τους ιστορικούς και πολιτιστικούς ημών δεσμούς. Η επίσκεψις υμών είναι μαρτυρία εις την Ιερουσαλήμ, την προκαλουμένην υπό πολιτικής εντάσεως. Ημείς διατηρούμεν την πνευματικήν Ιερουσαλήμ, αγωνιζόμεθα διά την αγιότητα αυτής, ως αγωνιζόμεθα και διά την αποκατάστασιν του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, ως και διά την επίλυσιν του προβλήματος της Αιθιοπικής Εκκλησίας παρά την Ιεράν Μονήν του Αβραάμ.

Μετά τους λόγους τούτους, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αιθιοπίας επέδωσεν εις τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων δίπτυχον εικόνα Αιθιόπων ασκητών Αγίων, ο δε Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων επέδωσεν εις τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Αιθιοπίας φιλντισένιον εγκόλπιον και φιλντισένιον σταυρόν και την εικόνα της Ιεροσολυμιτίσσης Παναγίας εις Γεθσημανήν και Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας εις τους συνοδούς αυτού Αρχιερείς και Ιερείς. Μετά ταύτα εψάλη το Χριστός Ανέστη Ελληνιστί και Αιθιοπιστί και εδόθησαν υπό του Μακαριωτάτου τα Πασχάλια ωα και ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αιθιοπίας εσυνέχισε την επίσκεψιν αυτού εις την Αγίαν Γην.

 

 

 

 

Rousou Mina

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.