Οικουμενικό Πατριαρχείο: Πατριαρχική Χοροστασία Στο Φερίκιοϊ. Όπως μας πληροφορεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο: Φωτορεπορτάζ από την Πατριαρχική Χοροστασία στο Φερικιοϊ στις 30 Ιουνίου 2019.

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καί πανευφήμων Δώδεκα Ἀποστόλων, ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν ἐν μέν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ, κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 29ης Ἰουνίου, ἐν δέ τῷ πανηγυρίσαντι φερωνύμῳ Ἱ. Ναῷ τῆς Κοινότητος Φερίκιοϊ, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, τήν Κυριακήν, 30ήν ἰδίου, καθ᾿ ἥν τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Μ. Ἐκκλησιάρχης κ. Βενιαμίν.

Οικουμενικό Πατριαρχείο Πατριαρχική Χοροστασία στο Φερίκιοϊ

Κατ’ αὐτήν, προετέθη εἰς προσκύνησιν τῶν πιστῶν ἡ ἐκ Ρώμης κομισθεῖσα εἰς τήν Πόλιν, κατόπιν εὐγενοῦς χειρονομίας τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου πρός τήν Ἐκκλησίαν Κωνσταντινουπόλεως, λειψανοθήκη, ἐμπεριέχουσα ἀπότμημα ἱερών λειψάνων τοῦ Πρωτοκορυφαίου τῶν Ἀποστόλων Πέτρου, Ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, ἥν ἐκόμισαν ἐνταῦθα ὁ Πανοσιολ. κ. Andrea Palmieri, Ὑπογραμματεύς τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, μετά τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Βοσπορίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου. Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀδριανουπόλεως κ. Ἀμφιλόχιος, Ἄρχοντες Ὀφφικιάλιοι τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας – μέλη τῆς ἐν Ἀθήναις ἑδρευούσης Ἀδελφότητος αὐτῶν «Παναγία ἡ Παμμακάριστος», ἡ Εὐγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει, καί πολυάριθμοι πιστοί ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.

Οικουμενικό Πατριαρχείο Πατριαρχική Χοροστασία Φερίκιοϊ

Κατά τήν ἐπακολουθήσασαν ἐν τῇ παρακειμένῃ αἰθούσῃ τοῦ ΕΡ.Θ.Ο. δεξίωσιν, ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Ταταούλων, ὁ Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνος Σανταλτζίδης, Ἄρχων Ἔξαρχος, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀναφερθείς εἰς τά πεπραγμένα αὐτῆς, ἡ Εὐγεν. κ. Ἑλένη Νιότη, Ἀντιπρόεδρος τῆς Φιλοπτώχου Ἀδελφότητος Κυριῶν Φερίκιοϊ «Ἁγία Βαρβάρα», ὁ Ἐντιμ. κ. Χρῆστος Δαφνοπατίδης, Πρόεδρος τοῦ ΕΡ.Θ.Ο., καί ὁ Πατρι-άρχης, περί τῆς διά τοῦ Ἀποστολικοῦ Κηρύγματος ἑδραιώσεως τῆς Ἐκκλησίας, μή παραλείψας νά ἐπαινέσῃ τόν Σεβ. Ἐπόπτην καί τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἐπιτροπήν διά τήν χρηστήν διοίκησιν τῶν ἐν Φερίκιοϊ κοινοτικῶν πραγμάτων, ἀλλά καί νά συγχαρῇ αὐτῇ ἐπί τῇ ἐκδόσει ἐπετειακοῦ βιβλίου ὑπό τόν τίτλον «Ὁ Ναός τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί ἡ Κοινότης Φερίκιοϊ, μέσα ἀπό τό πέρασμα τοῦ χρόνου (1868 – 2018)», περιέχοντος τό ἱστορικόν τῆς Κοινότητος ἐπί τῇ συμπληρώσει πρό ἔτους 150 ἐτῶν ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της.

Πατριαρχείο Πατριαρχική Χοροστασία Φερίκιοϊ

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Παναγιώτατος, ἀφοῦ καλωσώρισε τούς παρεπιδημούντας Ἄρχοντας Ὀφφικιαλίους τῆς Μ.τ.Χ.Ε., ἀνεφέρθη ἐκτενῶς, ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐλεύσεως τῶν λειψάνων τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, εἰς τήν ἱστορίαν τῶν μεταξύ Ρώμης καί Κωνσταντινουπόλεως διεκκλησιαστικῶν σχέσεων κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν καί εἰς τήν πορείαν τοῦ μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί ΡΚαθολικισμοῦ διμεροῦς θεολογικοῦ διαλόγου, ἐκφράσας καί τήν εὐγνωμοσύνην Του πρός τόν Πάπαν Φραγκῖσκον διά τήν ἱστορικήν καί ἀδελφικήν ταύτην χειρονομίαν, προγευόμενος τῆς ἐκ τοῦ σύνεγγυς συναναστροφῆς μετ’ Αὐτοῦ εἰς Ρώμην τόν προσεχῆ Σεπτέμβριον.

Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Χοροστασία Φερίκιοϊ

Πατριαρχική Χοροστασία στο Φερίκιοϊ

Χοροστασία Πατριαρχείο

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Χοροστασία

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος 2019

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ομιλία 2019

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ομιλία

Πατριάρχης Βαρθολομαίος 2019

Πατριαρχική Χοροστασία Φερίκιοϊ

Διαβάστε όλα τα νέα από τα Πατριαρχεία στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ Online.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.