Την Κυριακήν, 20ην Ιουνίου/3ην Ιουλίου 2016, ομάς εβδομήκοντα προσκυνητών εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας της Εκκλησίας της Κρήτης με τον Μητροπολίτην αυτών Σεβασμιώτατον Ευγένιον επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον Σεβασμιώτατον, τον κλήρον και τους ευλαβείς προσκυνητάς εδέχθη ενθέρμως ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών και ωμίλησεν εις αυτούς περί του γεγονότος της Εκκλησίας ως Σώματος Χριστού, εις το οποίον συγκεντρώνει τα μέλη αυτής, «συνάγει ως η όρνις υπό τας πτέρυγας αυτής τα τέκνα αυτής», η Εκκλησία δε των Ιεροσολύμων, η «δεχθείσα πρώτη άφεσιν αμαρτιών δια της Αναστάσεως» δέχεται προσκυνητάς, ζη καθ’ εκάστην μίαν Πεντηκοστήν, ιδία δε κατά τας ημέρας τας επομένας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας, της φιλοξενηθείσης εις την Εκκλησίαν της νήσου Κρήτης.

Επίσης ο Μακαριώτατος ηυχαρίστησε τον Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ιεραπύτνης κ. Ευγένιον διά την αναληφθείσαν υπ’ αυτού προσκυνηματικήν θεωρίαν, οικοδομητικήν διά τους προσκυνητάς και το Πατριαρχείον.

Εις τους λόγους τούτους απήντησεν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης Ευγένιος, ευχαριστών διά την κατά την παρελθούσαν νύκτα εις τον Πανάγιον και Ζωοδόχον Τάφον θείαν Λειτουργίαν, πηγήν δυνάμεως, φωτός, αγαλλιάσεως και σωτηρίας και υπεγράμμισεν την συμβολήν του Μακαριωτάτου εις τας εργασίας της προ τινος συγκληθείσης Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδοξίας.
Εν τέλει, εις την συνάφειαν ταύτην, ο Μακαριώτατος ανεφέρθη εις την Πατριαρχικήν Σχολήν, εις την οποίαν προετοιμάζονται Αγιοταφίται Πατέρες και παρεκάλεσε τον Μητροπολίτην κ. Ευγένιον να απευθυνθή προς οικογενείας της Μητροπόλεως αυτού, ούτως ώστε, εάν υπάρχουν τέκνα, τα οποία .έχουν κλίσιν διά την Ιερωσύνην, να γνωρίζουν διά την Πατριαρχικήν Σχολήν και το Πατριαρχείον, το οποίον αντιμετωπίζει λειψανδρίαν.

Εν τέλει οι προσκυνηταί εζήτησαν την ευλογίαν του Μακαριωτάτου διά την συνέχισιν της προσκυνηματικής αυτών οδοιπορίας.

 

Γιώργος Λακαφώσης

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.