Τήν Παρασκευήν, 25ην Μαρτίου/ 7ην Ἀπριλίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου εἰς Ναζαρέτ.

Κατά τήν ἑορτήν αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ἄγει τήν μνήμην τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ Θεός ἐπ’ ἐσχάτων τῶν χρόνων ἐπραγματοποίησε τό ἀπ’ αἰώνων σεσιγημένον μυστήριον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καί Λόγου αὐτοῦ. Πρός τοῦτο ἀπέστειλε τόν Ἀρχάγγελον Γαβριήλ εἰς παρθένον ἁγνήν εἰς Ναζαρέτ καί ἀνήγγειλεν εἰς αὐτήν ὅτι ἐκ Πνεύματος Ἁγίου θά συλλάβῃ καί θά γεννήσῃ κατά σάρκα τόν Σωτῆρα τοῦ κόσμου.

Ὅτε ἡ Παρθένος εἶπε τό «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρῆμά σου», τότε ὁ ἀσώματος Λόγος ἐσωματώθη, ὁ ἄσαρκος ἐσαρκώθη. Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη ὑπό τῆς Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων εἰς τόν τόπον τῆς φανερώσεως αὐτοῦ εἰς Ναζαρέτ καί εἰς τό προσκύνημα ἐπί τοῦ ὁποίου καί ἡ πηγή.

Τῆς ὑπαιθρίου ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου καί τῆς θείας Λειτουργίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, Θαβωρίου κ. Μεθοδίου, τῶν παρεπιδημούντων Μητροπολιτῶν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας κ. Συμεῶνος καί Ἀλεξάνδρου, Ἰερομονάχων Ἀγιοταφιτῶν ὡς τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Ἱλαρίωνος ἡγουμένου Θαβώρ, π. Χρυστοστόμου ἡγουμένου Κανᾶ, π. Σωφρονίου ἡγουμένου Ἀϊλαμπούν, π. Φιλοθέου ἡγουμένου Ἄκκρης, Ἀραβοφώνων Ἰερέων, πλειάδος Ρωσσοφώνων Ἱερέων, τῶν ἐφημερίων τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος π. Εὐαγγγέλου, π. Συμεών, π. Ἰωάννου, π. Σεργίου καί π. Ἀθανασίου καί π. Σαμουήλ Σφαάμερ, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου μετά τῆς νεωστί ὀργανωθείσης ὑπ’ αὐτου χορῳδίας καί τῆς χορῳδίας τοῦ Προσκύνήματος τῆς Ναζαρέτ ἑλληνιστί, ἀραβιστί, ρωσιστί καί ρουμανιστί καί μετέχοντος ἐν πολλῇ κατανύξει καί εὐλαβεία πυκνοῦ ἐκκλησιάσματος ἐξ ἐντοπίων τῆς Ναζαρέτ καί ἄλλων πόλεων τοῦ βορείου Ἰσραήλ καί πολλῶν προσκυνητῶν ἐκ Ρωσίας κυρίως ἀλλά καί ἐκ Ρουμανίας καί Σερβίας καί Ἑλλάδος.

Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θείας Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ἔχοντα ἐλληνιστί (ἀναρτηθήσεται προσεχῶς).

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἔλαβε χώραν λιτανεία εἰς κεντρικήν ὁδόν τῆς πόλεως τῇ προπορεύσει τῶν Σωμάτων τῶν Προσκόπων καί τῇ πανδήμῳ συμμετοχῇ τοῦ λαοῦ.

Ληξάσης τῆς λιτανείας, ὁ Μητροπολίτης Ναζαρέτ κ. Κυριακός καί τό Συμβούλιον τῆς Κοινότητος παρέθεσεν εἰς τόν Μακαριώτατον, τήν συνοδείαν Αὐτοῦ καί πολλούς ἄλλους τράπεζαν ἐξ ἰχθύων πρός τιμήν τῆς ἑορτῆς.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.