Με κάθε θρησκευτική ευλάβεια εορτάστηκε η μνήμη του δια των κολλύβων θαύματος των Αγίων Θεοδώρων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των Νηστειών τιμήθηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η μνήμη του δια των κολλύβων θαύματος των Αγίων Θεοδώρων.

Τό Σάββατον τῆς Α’ ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ διά τῶν κολλύβων θαύματος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην ὀλίγον τι δυτικῶς τοῦ Πατριαρχείου πρός τήν Νέαν Πύλην ἐντός τοῦ τείχους τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ.

Τό ἐν λόγῳ θαῦμα ἐπετέλεσεν ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Τήρων ὀνομασθείς οὕτως ἐκ τοῦ στρατιωτικοῦ βαθμοῦ αὐτοῦ Τήρων, (Λατ. tiro-nis), ἤτοι «νεοσύλλεκτος στρατιώτης», ὁ ὁποῖος εἶχεν ἀθλήσῃ τό ἔτος Χριστοῦ 297, ἐμφανισθείς εἰς ὄνειρον εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Εὐδόξιον καί εἰπών αὐτῷ, ὅτι ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης διαδεχθείς τόν Κωνστάντιον, τόν υἱόν τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, διώκτης τῶν Χριστιανῶν, ἐπεχείρησε νά μολύνῃ τάς ἐν τῇ ἀγορᾷ τροφάς τῶν Χριστιανῶν διά τροφίμων ἀναμεμειγμένων μετ’ εἰδωλολατρικῶν θυσιῶν καί ὑποδείξας, ἵνα μή συμβῇ τοῦτο, ὅπως φάγουν κόλλυβα, ἅτινα, ἐρωτηθείς ὑπό τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἐξήγησεν ὅτι εἶναι ὁ ἐβρασμένος σῖτος, τόν ὁποῖον ἐχρησιμοποίει εἰς τά Εὐχάϊτα, πατρίδα αὐτοῦ.

Τοῦτο καί ἔπραξεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅπου ἔζων Χριστιανοί, οἵτινες καί ἐτράφησαν κατά τήν Α’ ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν μέ κόλλυβα καί δέν ἐμολύνθησαν.

 

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.