ΥΨΩΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: Τοῦ Σταυροῦ σου τὸ ξύλον προσκυνοῦμεν Φιλάνθρωπε, ὅτι ἐν αὐτῷ προσηλώθης ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων· Παράδεισον ἠνέῳξας Σωτήρ, τῷ πίστει προσελθόντι σοι Ληστῇ· καὶ τρυφῆς κατηξιώθη, ὁμολογῶν σοι, Μνήσθητί μου Κύριε. Δέξαι ὥσπερ ἐκεῖνον καὶ ἡμᾶς, κραυγάζοντας· Ἡμάρτομεν, πάντες τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου, μὴ ὑπερίδῃς ἡμᾶς.

Μὲ τὴν πρέπουσα ἱερότητα ἑορτάστηκε ἡ Ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Μαντινείας καὶ Κυνουρίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καὶ Κυνουρίας κ. κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ἀνήμερα τῆς Ἑορτῆς Παρασκευή 14η Σεπτεμβρίου 2018 λειτούργησε καὶ τέλεσε τὴν Ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς Ὑψώσεως τοῦΤιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν Μαντινείας.

Στὴν Τρίπολη στὸν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τῆς Τριπόλεως ἀλλὰ καὶ στοὺς ἄλλους Ἱεροὺς Ναούς καὶ τὶς Μονὲς τῆς ἹερᾶςΜητροπόλεως, πλῆθος κόσμου παρέστη τόσο κατὰ τὴν Θεία λειτουργία, ὅσον καὶ κατὰ τὴν Ἱερὰ ἀκολουθία τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ ΖωοποιοῦΣταυροῦ.

Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί παγκοσμίως τιμοῦμε μέ ἰδιαίτερο τρόπο τήν ἡμέρα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας.

Ὅλες οἱ ἱερές Ἀκολουθίες ἔχουν πανηγυρικό χαρακτῆρα, ἐνῶ παραλλήλως τήν ἡμέρα αὐτή ἔχει θεσπισθῆ αὐστηρή νηστεία.

Κατακλύζουμε τούς Ἱερούς Ναούς γιά νά προσκυνήσουμε τόν Τίμιο Σταυρό, παίρνομε μαζί μας κλώνους βασιλικοῦ, ὡς εὐλογία, καί χρησιμοποιοῦμε τά σταυρολούλουδα στήν προετοιμασία τοῦ πρόσφορου ἀντί νά χρησιμοποιήσουμε προζύμι.

Ξέρουμε καλά, ὅτι ἡ τιμή καί ἡ προσκύνηση τοῦ Σταυροῦ εἶναι προσκύνηση τοῦ ἴδιου τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ μας.

Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μας, εἶναι τό καύχημά μας, τό νικηφόρο λάβαρο κατά τοῦ μεγαλύτερου ἐχθροῦ μας, τοῦ διαβόλου, τό ἀήττητο ὅπλο κατά τοῦ κάθε εἴδους κακοῦ. Ὁ Τίμιος Σταυρός εἶναι τό ἱερότερο σύμβολο τοῦ Χριστιανισμοῦ, εἶναι ἡ σημαία καί τό λάβαρο τῆς Ἐκκλησίας, εἶναιὁ φύλαξ τῆς οἰκουμένης.

Κάποτε ὁ Σταυρός ἦταν ὄργανο θανατικῆς ἐκτελέσεως τῶν κακούργων, ἦταν ξύλο καταισχύνης καί κατάρας. Ἀπό τότε, ὅμως, πού ἐπάνω σ’ αὐτόν πέθανε ὁ ἀναμάρτητος Σωτῆρας τοῦ κόσμου, ὁ Σταυρός ἔγινε «Τίμιον Ξύλον».

Γι’ αὐτό καί τήν 14η Σεπτεμβρίου κάθε εὐλογημένου ἔτους γιορτάζουμε τήν εὕρεση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στά Ἱεροσόλυμα ἀπό τήν ἁγίαἙλένη καί τήν ὕψωσή του, γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία περίτρανα διαμηνύει καί θυμίζει πρός ὅλους μας: «Σταυρός ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης· Σταυρός ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας…».

Γι’ αὐτό στό Ἀπολυτίκιο τῆς ἡμέρας, γίνεται λόγος γιά τό ὅτι ὁ Λαός ἀνήκει στόν Θεό: «Σῶσον Κύριε τόν Λαόν Σου καί εὐλόγησον τήν κληρονομίαν Σου». Μᾶς ἐξηγεῖ ὅτι ὁ Λαός δέν ἀνήκει στούς ἄρχοντας, ἀλλά στόν Κύριο καί Θεό μας, τόν Σωτῆρα Χριστό.

«Κληρονομία» εἶναι ἡ Ἐκκλησία, ἡ μία, ἁγία, καθολική καί ἀποστολική, πού κρατᾶ ἀμετάβλητα καί ἀδιάλειπτα τήν ἀποστολική διαδοχή, τήν διδασκαλία καί τά χαρίσματα του Ἁγίου Πνεύματος.

Ἡ φράση «νίκας τοῖς βασιλεῦσιν» ἐννοιολογικά ἀναφέρεται στούς ἄρχοντας, πού ἡγοῦνται τοῦ Λαοῦ.

Ἔπειτα, γίνεται λόγος γιά τό πολίτευμα τοῦ κράτους, πού προστατεύεται ἀπό τόν Σταυρό: «καί τό σόν φυλάττων διά τοῦ Σταυροῦ Σου πολίτευμα».

Πρόκειται γιά ἕνα πολίτευμα, πού στηρίζεται στόν ἀποκαλυπτικό λόγο τοῦ Θεοῦ, στό «πολίτευμα τοῦ Σταυροῦ», δηλαδή στήνἀγάπη ὡς ὑπέρβαση της φιλαυτίας.

Ἀκόμη, στό Τροπάριο αὐτό γίνεται λόγος γιά «βαρβάρους»: «κατά βαρβάρων δωρούμενος».

Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ βάρβαροι; Τό Τροπάριο αὐτό θέτει ἕναν βαθύ πολιτειακό προβληματισμό, πού δέν συνδέεται μέ τήν ἐξωτερική μορφή τοῦ πολιτεύματος, ἀλλά μέ τόν τρόπο ζωῆς καί πολιτείας τόσο τῶν ἀρχόντων, ὅσο καί τῶν ἀρχομένων.

Εὐχόμαστε σὲ ὅλους τούς Χριστιανούς μας ὁ Τίμιος Σταυρός, τὸ Ζωηφόρο καὶ Πανάγιο αὐτὸ Ξύλο, ἐπάνω στὸ ὁποῖο ὑπεγράφη μὲ τὸ Τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου ἡ Σωτηρία τοῦ κόσμου νὰ σκέπη καὶ νὰ προστατεύη πάντας.
Ύψωση Τιμίου Σταυρού στην Μητρόπολη Μαντινείας

Ύψωση Τιμίου Σταυρού στην Μητρόπολη Μαντινείας


Ύψωση Τιμίου Σταυρού στην Μητρόπολη Μαντινείας

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.