Ο Ι. Μητροπολιτικός Ναός στις Μοίρες εδώ και πολλά χρόνια αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα στατικής και δομικής επάρκειας. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της εν λόγω Ενορίας, το 2020, μετά από έγκριση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου, προέβη στην ανάθεση εκπόνησης τεχνικής έκθεσης για να μελετηθούν τεχνικά τα ως άνω θέματα.

Η ειρημένη τεχνική έκθεση έδωσε αποκαρδιωτικά αποτελέσματα, από τα οποία μεταφέρουμε μόνο μερικά από αυτά: υπάρχουν παρατεταμένες ρηγματώσεις στο σώμα της τοιχοποιί́ας, φαινόμενα μετακινή́σεων – παραμορφώσεων στα στοιχεία του οπλισμένου σκυροδέματος, ρηγματώσεις – διαβρώσεις του οπλισμού, αποδιοργάνωση των επιχρισμάτων του θόλου και γενική́ αποσταθεροποίηση των δομικώ́ν στοιχείων, παλαιό́τητα των δομικών στοιχείων – σκυρόδεμα ηλικίας πάνω του επιτρεπομένου ορίου ζωής, άστοχες παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία του Ι. Ναού σε περασμένες δεκαετίες που λειτουργούν τροχοπέδη στην αποκατάστασή του, έντονα προβλήματα στη στέγη και στο καμπαναριό, έντονα φαινόμενα υγρασίας τόσο από κατάντη (αναδυόμενη) όσο και από ανάντη (θολοδομία), αβαθής θεμελίωση, απουσία επαρκούς θεμελίωσης, προσθή́κη δομικώ́ν στοιχείων που δημιουργούν αυτεντατικές καταστάσεις λόγω της άστοχης τοποθέτησής τους, γυναικωνίτης, καμπαναριό και μη ορθό́ς τρόπος σύνδεσής τους με το υπόλοιπο δομικό́ σύνολο, ολίσθηση του Ι. Ναού προς τον κεντρικό δρόμο των Μοιρών με υπέδαφος μπαζών. Οι βλάβες που έχουν προκύψει είναι πολύ σοβαρές και μη αναστρέψιμες.

Μετά από αυτά και κατόπιν πολλών ενεργειών, συν Θεώ Αγίω, στις 29/8/2023, στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Γεωργίου Μοιρών, υπογράφηκε η σύμβαση για την εκπόνηση των μελετών, ύψους 111.600€, οικοδόμησης νέου Ι. Μητροπολιτικού Ναού, μετά την έμπρακτη ανταπόκριση του κ. Περιφερειάρχου.

Την ως άνω σύμβαση υπέγραψαν ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Κων/νος Φασουλάκης, Πρόεδρος της τεχνικής εταιρείας της Περιφέρειας, «Δαίδαλος» και ο Πρωτ. Ιωάννης Φραγκάκης, Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Γεωργίου Μοιρών, επί παρουσία του Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακαρίου, του κ. Αθανασίου Κύρκου, Γ. Διευθυντή της τεχνικής εταιρείας της Περιφέρειας, «Δαίδαλος», του κ. Γιώργου Μαυρογιάννη, Διευθύνοντος Συμβούλου, της αυτής εταιρείας, των Μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και συνεργατών του εν λόγω Ι. Ναού. Η σύμβαση υπογράφηκε εντός του «λαβωμένου» από τον χρόνο Ι. Ναό, τους σεισμούς, τις διαβρώσεις, καθιζήσεις κ.λ.π.

Τόσο ο Μητροπολίτης κ. Μακάριος, όσο και ο π. Ιωάννης Φραγκάκης, τα Μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και συνεργάτες της Ενορίας του Αγ. Γεωργίου Μοιρών, ευχαρίστησαν θερμά τον κ. Σταύρο Αρναουτάκη, Περιφερειάρχη Κρήτης και τους ανθρώπους της τεχνικής εταιρείας της Περιφέρειας, «Δαίδαλος», για την στήριξή τους στο συγκεκριμένο έργο.

Ο κ. Περιφερειάρχης, τόνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι υπηρεσίες της Περιφέρειας σκοπό έχουν να συνδράμουν στην εξασφάλιση της ασφαλούς προσελεύσεως κλήρου και πολιτών σε ένα νέο Ναό και στην περαιτέρω ενίσχυση του εκκλησιαστικού, φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου που συντελείται στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό του Αγ.Γεωργίου Μοιρών.

Από πλευράς της Εκκλησίας αναφέρθηκε η επικινδυνότητα του υφιστάμενου Ναού, γεγονός που προκύπτει από την εκπονηθείσα τεχνική έκθεση, η οποία περιέχει στοιχεία της ετοιμορροπίας του, παρουσιάσθηκε η τοποθέτηση προστατευτικών δικτύων στην όλη οροφή του Ναού και όχι μόνο, ένεκα των διαβρώσεων, για να μην προξενήσουν βλάβη στους πιστούς οι σοβάδες που κατά καιρούς πέφτουν, το κλείσιμο του Ναού σε περιόδους σεισμών, για λόγους ασφαλείας, που ο Ναός παραμένει κλειστός και η γνωμάτευση, μετά από αυτοψία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ότι ο Ναός δεν παρουσιάζει κανένα αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Μαζί με τα παραπάνω, δηλώθηκε ότι κάθε προσπάθεια για την ανακαίνιση του υπάρχοντος Ναού κρίνεται αντιοικονομική, λόγω γήρανσης των δομικών στοιχείων (οπλισμένο σκυρόδεμα υπερβαίνει το λειτουργικό όριο ζωής), λόγω διαφορετικών κατασκευαστικών φάσεων που δεν συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους κ.λ.π..

Χρειάζεται ένας νέος Μητροπολιτικός Ναός, ο οποίος να λειτουργεί άρτια για το καλό της τοπικής Εκκλησίας και κοινωνίας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.