Διά τοῦ παρόντος σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι τήν Κυριακήν 29ην Μαΐου 2022 καὶ περὶ ὥραν 7:30 μ.μ., ἐπί τῆς συμβολῆς τῶν ὁδῶν Ματαραγκιώτου καί Παύλου Μελᾶ εἰς τό ὕψος τοῦ 33ου Δημοτικοῦ Σχολείου Τρικάλων θὰ προϋπαντήσωμεν πανδήμως, κλῆρος καὶ λαὸς, τὴν Ἱερὰν καὶ χαριτόβρυτον Εἰκόνα τῆς Παναγίας «ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ». Ἀκολούθως θά τελεστεῖ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας καί Θείου Κηρύγματος καί Ἱερά Ἀγρυπνία.

Εἰς ἅπαντας τοῦ Ἱεροὺς Ναοὺς θὰ διανεμηθῇ καί ἀναρτηθῇ ἀναλυτικῶς τὸ πρόγραμμα τῶν τιμητικῶν ἐκδηλώσεων.

Προσκαλοῦμεν καὶ παρακαλοῦμεν θερμῶς ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον, καὶ τὸν πιστὸν Λαὸν τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας διὰ τὴν συμμετοχὴν εἰς τὴν ὑποδοχὴν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος, ἡ ὁποία θὰ φυλάσσεται διὰ παντὸς εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς Τρικάλων.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.