ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: “Κάποιοι «ψευδοποιμένες»… ενσπείρουν ζιζάνια διχασμού και απειλούν να πνίξουν το ταπεινό Ευαγγελικό έργο του Αποστολικού μας Πατριαρχείου, το οποίο συντελείται με κόπο, θυσίες και αίμα εδώ και πολλές δεκαετίες. Η Ρωσική Εκκλησία θέλοντας να αυξήσει την δύναμη και το γόητρό της… άρχισε να καταπατά και να «υποδουλώνει» γειτονικές Ορθόδοξες Εκκλησίες”, αναφέρει μεταξύ άλλων στην Εγκύκλιο που εξέδωσε ο ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρος.

Αγαπητά μου Παιδιά, Πρεσβύτεροι, Διάκονοι, Αναγνώστες, Μοναχοί, Μοναχές, αδελφοί μου και αδελφές μου σέ όλες τίς ευλογημένες χώρες τής Αφρικανικής γής, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε καί πάλιν ερώ χαίρετε!

Μέ αυτήν τήν επιστολή μου θέλω νά επικοινωνήσωμε όλους σας καί νά μοιραστώ μαζί σας ως ο Πνευματικός σας Πατέρας, στον οποίον όλοι εσείς ήλθατε καί προσεγγίσατε μέτή θέλησή σας διότι διά τών χειλέων μου, τών χειλέων τών μακαρίων προκατόχων μου Πατριαρχών Αλεξανδρείας καί τών χειλέων τών Σεβασμιωτάτων καί Θεοφιλεστάτων Επισκόπων καί Ποιμένων σας ακούσατε τά λόγια τού Χριστού:«Δεύτε πρός με πάντες οι κοπιώντες καί πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς», (Μτ. 11, 28).

Οι λόγοι αυτοί, παιδιά μου και αδελφοί μου αγαπητοί ,σάς ήλκυσαν καί όλοι μαζί διά τού αγίου Βαπτίσματος, τής Ευαγγελικής Διδαχής και τής θείας Ευχαριστίας, συγκροτήσαμε σέ πολλά μέρη τό ζωοποιό καί υπέρ τού Κόσμου πάντοτε συγκροτούμενο, θυσιαζόμενο και δαπανώμενο «υπέρ τής τού Κοσμου ζωής και σωτηρίας»Σώμα τού Χριστού, δηλαδή τήν αγία μας Εκκλησία. Όλη αυτή η προσπάθεια μέχρι σήμερα ούτε εύκολη ήταν ποτέ ούτε εύκολη είναι καί τώρα, αλλά ο Κύριος ήταν, είναι καί θά είναι πάντοτε μαζί μας έως τών εσχάτων καί τής εισόδου μας στή Βασιλεία τών Ουρανών.

Όμως αγαπητά μου παιδιά δυστυχώς, τόν τελευταίο καιρό, παρατηρώ και διαπιστώνω ότι κάποιοι άλλοι «ψευδοποιμένες», «λύκοιβαρείς μήφειδόμενοι τού ποιμνίου» (Πρ. 20, 29),χωρίς καμμιά ευλογία καί άδεια εκτού Πατριάρχου σας προσέγγισαν κάποιες από τίς Πνευματικές Μάνδρες τής Αφρικής καί ενσπείρουν ζιζάνια διχασμού, τά οποία πότισαν μέ κατηγορίες κατά τού Πατριαρχείου μας καί μέ βρώμικα χρήματα καί τά ζιζάνια αυτά μεγάλωσαν καί θέριεψαν καί απειλούν νά πνίξουν τό ταπεινό Ευαγγελικό έργο τού Αποστολικού μας Πατριαρχείου, τό οποίο συντελείται μέ κόπο, θυσίες καί αίμα εδώ καί πολλές δεκαετίες.

Ποιά είναι όμως η αιτία όλης αυτής τής ακαταστασίας;

Πιστεύω πώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Εκκλησία οργανώθηκε από τούς Αγίους Αποστόλους καί Μαθητές τού Κυρίου,οι οποίοι στή θέση τους εχειροτόνησαν Επισκόπους καί οργάνωσαν τίς κατά τόπους Εκκλησίες καί όρισαν ξεκάθαρα γεωγραφικά όρια,τά οποία τά επιβεβαίωσαν οι άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι καί πάρα πολλές Τοπικές Σύνοδοι μέ πολλούς ιερούς Κανόνες πού είναι-ή μάλλον θά έπρεπε νά είναι-σεβαστοί από όλες τίς Ορθόδοξες Τοπικές Εκκλησίες.

Η πρώτη οργάνωση τού Χριστανικού Κόσμου ήταν σέ Πέντε Πατριαρχεία, τή λεγομένη Πενταρχία:

-Πατριαρχείο Ρώμης
-Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
-Πατριαρχείο Αλεξανδρείας μέγεωγραφικόχώρο καί δικαιοδοσία ολόκληρη τήν Αφρικήκαίτά νησιά της.
-Πατριαρχείο Αντιοχείας
-Πατριαρχείον Ιεροσολύμων

-καθώς καί τήν Αυτοκέφαλη Εκκλησία τής Κύπρου.

Στή δυτική Χριστιανοσύνη τήν πρωτοκαθεδρία (πρώτη θέση) έχει τό Πατριαρχείο τής Ρώμης, ενώ στήν ανατολική Εκκλησία τό Πατριαρχείο τής Κωνσταντινούπολης (Νέα Ρώμη) θά έχει ισότιμη θέση καί θά απολαμβάνει τήν πρωτοκαθεδρία ανάμεσα στά άλλα αρχαία Πατριαρχεία. Τό Σχίσμα τού 1054 θά αποξενώσει τή Δυτική Εκκλησία (Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία), καί στην Ορθόδοξη Ανατολή τό Οικουμενικό Πατριαρχείο θά συνεχίσει νά έχει τήν πρωτοκαθεδρία καί νά απολαμβάνει ιδιαιτέρων προνομίων καί ευθυνών μέσα στό Σώμα τής Εκκλησίας.

Η ιδιαίτερη καί μοναδική αυτή θέση τού Οικουμενικού Πατριαρχείου κατωχυρώνεται από τούς ιερούς Κανόνες, τήν Παράδοση καί τήν Πράξη τής Εκκλησίας. Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο έχοντας τόν πρώτο λόγο, σέ συνεργασία μέ τά υπόλοιπα αρχαία Πατριαρχεία (Αλεξανδρείας, Αντιοχείας καί Ιεροσολύμων) μεριμνούσε ανέκαθεν γιά τήν διακυβέρνηση τής Ορθόδοξης Εκκλησίας καί τή λύση τών προβλημάτων πού προέκυπταν.

Αυτή ήταν, λοιπόν, η κατάσταση τήν παλαιά εποχή (Βυζαντινή καί Οθωμανική Αυτοκρατορία). Δηλαδή η ορθόδοξη Οικουμένη ήταν χωρισμένη στά τέσσερα αυτά Πατριαρχεία (καί τήν Εκκλησία Κύπρου) καί τά γεωγραφικά τους όρια ήταν διαχωρισμένα, ξεκάθαρα και σαφή. Αν κάποτε δημιουργούνταν προβλήματα αυτά λύνονταν μέ Συνόδους πού συγκαλούσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης καί συμμετείχαν οι τρείς άλλοι Πατριάρχες.

Στην νεώτερη εποχή κάποιοι λαοί πού απέκτησαν τά δικά τους Κράτη θέλησαν νά αποκτήσουν καί τή δική τους ανεξάρτητη Εκκλησία καί πράγματι τό Οικουμενικό Πατριαρχείο απέκοψε εδάφη πού ήταν δικά του καί δημιούργησε νέες ανεξάρτητες Εκκλησίες, πού ονομάστηκαν Αυτοκέφαλες. Μία από αυτές είναι καί η Ρωσική Εκκλησία (Πατριαρχείο Μόσχας) πού έγινε Αυτοκέφαλη μόλις τό 1589, η οποία λόγω τού Κράτους στό οποίο βρίσκονταν (Ρωσική Αυτοκρατορία) απέκτησε μεγάλη οικονομική δύναμη καί ισχύ καί αυτό δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στο πώς η ίδια αντιλαμβάνονταν τό ρόλο της καί τήν αποστολή της.

Έτσι θέλοντας η Ρωσική Εκκλησία θέλοντας νά αυξήσει τή δύναμη καί το γόητρό της μέσα στον Ορθόδοξο Κόσμο, χρησιμοποιώντας τήν κοσμική ισχύ καί-μερικές φορές- τή βία άρχισε νά καταπατά καί νά «υποδουλώνει» γειτονικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, όπως έκανε καί μέ τή Μητρόπολη τού Κιέβου στή χώρα τής Ουκρανίας, μια Μητρόπολη πού ανήκε πάντα στό Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Μέτή διάλυση τής Σοβιετικής Ένωσης, στήν οποία ανήκαν τόσο η Ρωσία όσο καί η Ουκρανία, τό 1991 οι Ουκρανοί -πού είναι ένας διαφορετικός λαός από τούς Ρώσους- θέλησαν νά έχουν τή δική τους ανεξάρτητη (Αυτοκέφαλη),από τό Πατριαρχείο τής Μόσχας, Εκκλησία πράγμα μέ το οποίο η Ρωσική Εκκλησία διαφωνούσε ριζικά. Μετά από πολλές περιπέτειες οι αδελφοί μας Ορθόδοξοι Ουκρανοί ζήτησαν από τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, πού είναι τό μόνο αρμόδιο, καί απέκτησαν τό 2019 τή δική τους ανεξάρτητη δηλαδή Αυτοκέφαλη Εκκλησία.

Μέ αυτήν τήν πράξη τού Οικουμενικού Πατριαρχείου συμφώνησε καί τό Πατριαρχείο μας,αφού αυτό είναι σύμφωνο μέ τούς ιερούς κανόνες καί τήν παράδοση τής Εκκλησίας μας. Δυστυχώς, η Εκκλησία τής Ρωσίας σάν αντίποινα παραβίασε τήν Παράδοση τών Οικουμενικών Συνόδων τήν οποία σεβάσθηκαν όλοι οι Πατριάρχαι τής Ρωσσίας μέχρι σήμερα καί έσπευσε να ιδρύσει εδώ, στήν ευλογημένη Αφρική, δική τής Εκκλησία (Εξαρχία), σάν μιά πράξη καίπρακτικήκαθαράεμπνευσμένη από τήν «Αποικιοκρατία» καί προσπαθεί νά «κλέψει» ιερείς καί χριστιανούς από τό Πατριαρχείο μας, χρησιμοποιώντας ανεπίτρεπτους τρόπους. Η ενέργεια αυτή είναι απόλυτα εχθρική πρός τό Πατριαρχείο μας καθώς είναι αντίθετη με πολλούς ιερούς Κανόνες πού απαγορεύουν σέ μιά Εκκλησία νά παραβιάζει τά όρια τής άλλης.

Ως Πατριάρχης καί Πατέρας σας, παιδιά μου αγαπημένα, ενώπιον τού Θεού καί τής Εκκλησίας σάς καλώ νά μείνετε πιστοί στο Πατριαρχείο μας, το οποίο σάς μίλησε για τό Ευαγγέλιο τού Χριστού καί σάς έδωσε το άγιο Βάπτισμα, νά κλείσετε τά αυτιά σας και τά μάτια σας στις υποσχέσεις και στά βρώμικα ανταλλάγματα (σάν «τά τριάκοντα αργύρια τού Ιούδα»)- ανθρώπων πού μέχρι εχθές δέν γνωρίζατε κάν τήν υπαρξή τους γιατί ο πνευματικός κίνδυνος είναι τεράστιος, όπως ο ίδιος ο Χριστός μας λέγει: «τί γάρ ωφελείται άνθρωπος, εάν τόν κόσμον όλον κερδήση, τήν δέ ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τί δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα τής ψυχής αυτού;», (Μτ. 16, 26).Έχετε πάντοτε πρό τών οφθαλμών σας τίς ατέλειωτες θυσίες καί τό κόστος σέ ανθρώπινο δυναμικό καί πόρους πού περάσαμε όλοι μαζί γιά νά συγκροτήσουμε τήν παρουσία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας στήν Αφρική καί νά δίνουμε καθημερινά καί μέ έργα αγάπης τήν μαρτυρία τού Ευαγγελίου σέ όλη τήν αγαπημένη μας Ήπειρο.

Μέ πόνο καί πατρική αγάπη
ο Πατέρας καί Πατριάρχης σας

+ Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.