Ξεκινά σήμερα Πέμπτη 7 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου για τα ΑΕΙ “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις”, ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει έντονο ενδιαφέρον και από εκκλησιαστική πλευρά καθώς στα άρθρα που αφορούν τη ρύθμιση ζητημάτων επαρχιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Δωδεκάνησο και των οργανικών θέσεων κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Εκκλησίας της Κρήτης.

Το νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή την Τρίτη 5 Ιουλίου, βρίσκει ικανοποιημένη τόσο την Ιεραρχία όσο και τους κληρικούς με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για νέους διορισμούς, αλλά για νομοθετική ρύθμιση που βάζει τέλος σε τυχόν αδιέξοδα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν.

Παράλληλα, ικανοποίηση εκφράζεται και από την πλευρά των επαρχιών του Οικουμενικού Θρόνου στη Δωδεκάνησο καθώς ζητήματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των Ιερών Μητροπόλεων, των Ιερών Μονών, των ιδρυμάτων και άλλων φορέων που υπάγονται στις κατά τόπους αυτές Ιερές Μητροπόλεις ρυθμίζονται πλέον νομοθετικά.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το νομοσχέδιο πατώντας ΕΔΩ

Επίλυση ζητήματος 77 χρόνων χωρίς οικονομική επιβάρυνση για το κράτος
Το σχέδιο που εκπόνησε το αρμόδιο Υπουργείο (άρθρο 347 νομοσχεδίου) προτείνει μία ενιαία λύση για το πρόβλημα της πολυνομίας, της ανεπίκαιρης νομοθεσίας και της ανάγκης οργάνωσης των θέσεων του εμμίσθου από το Δημόσιο προσωπικού (διακόνων, εφημερίων-πρεσβυτέρων, ιεροκηρύκων, υπαλλήλων Μητροπόλεων) της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Κατά πρώτον, επικαιροποιεί το νομοθετημένο με τον αν. νόμο 536/1945 όριο οργανικών θέσεων εφημερίων κληρικών, το οποίο ήταν τότε στις 6.000, ώστε να είναι ίσο με τον αριθμό των σήμερα διορισμένων και μισθοδοτουμένων εφημερίων.

Το Κράτος είχε προβλέψει με τον νόμο 2200/1940 πληθυσμιακό κριτήριο για την σύσταση μιας Ενορίας (πόσες οικογένειες απαιτούνται για να ιδρυθεί μια Ενορία σε μια περιοχή). Ενορία δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς τον εφημέριο κληρικό του Ναού της.

Βάσει αυτού του νόμου και της αύξησης του πληθυσμού και της δημιουργίας νέων αστικών κέντρων και οικισμών έχουν συσταθεί με προεδρικά διατάγματα 8.168 Ενορίες στις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. Έχουν διορισθεί ένας ή περισσότεροι εφημέριοι σε κάθε Ενορία ανάλογα με τον πληθυσμό και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Σήμερα οι εφημέριοι που υπηρετούν στις 8.168 Ενορίες (ΝΠΔΔ) είναι 8.311, έχουν εκδοθεί για τον διορισμό τους ισάριθμες αποφάσεις διορισμού σε συγκεκριμένες Ενορίες, έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και αμείβονται από το Δημόσιο μέσω ΕΑΠ (Ενιαίας Αρχής Πληρωμής). Συνεπώς, έπρεπε να επικαιροποιηθεί ο ξεπερασμένος αριθμός 6.000 στον ν. 536/1945, ο οποίος ούτε κατά την εποχή του ίσχυσε (οι εφημέριοι που υπηρετούσαν το 1945 ήταν 7.151 και οι συσταθείσες οργανικές θέσεις 6.000). Οι ήδη νομοθετημένες (6.000) όπως και οι προστιθέμενες με το άρθρο 347 θέσεις εφημερίων κληρικών (2.311) οργανικά υφίστανται στην Εκκλησία της Ελλάδος και όχι στο Δημόσιο, αφού οι εφημέριοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Δεύτερον, ο α.ν. 536/1945 όριζε ότι οι 6.000 οργανικές θέσεις θα κατανέμονταν στις τότε Μητροπόλεις της Χώρας με διάταγμα, το οποίο όμως δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα. Πλέον το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα εκδοθεί προεδρικό διάταγμα, που θα κατανείμει τις οργανικές θέσεις εφημερίων σε όλες τις Μητροπόλεις, αλλά, για λόγους ενιαίας ρύθμισης και εποπτείας των θέσεων, και τις νομοθετημένες θέσεις διακόνων, ιεροκηρύκων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων, όπως είναι σήμερα μοιρασμένες σε κάθε Μητρόπολη και κατέχονται από το προσωπικό τους. Η λύση αυτή προτείνεται γιατί οι οργανικές θέσεις διακόνων, ιεροκηρύκων και εκκλησιαστικών υπαλλήλων είναι νομοθετημένες και κατανεμημένες με δεκάδες νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, που πρέπει να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο.

Επιτρέπεται στις Μητροπόλεις να προσλαμβάνουν επιπλέον κληρικούς (από τον ανωτέρω νομοθετημένο αριθμό), τους οποίους θα μισθοδοτούν και θα ασφαλίζουν εξ ιδίων πόρων.
Συμπερασματικά, με τις διατάξεις του άρθρου 347 εναρμονίζεται ο αριθμός οργανικών θέσεων που προβλέφθηκε το 1945 με τον πραγματικό αριθμό των διορισμένων και μισθοδοτουμένων εφημερίων σήμερα και προβλέπεται έκδοση διατάγματος, προκειμένου να υπάρχει ένας ενιαίος οργανισμός των Μητροπόλεων ειδικά για τις θέσεις προσωπικού, οι οποίες μισθοδοτούνται από το Κράτος.

Ο ν. 536/1945 δεν καθιέρωσε την μισθοδοσία του κλήρου αποκλειστικά από το Δημόσιο. Προέβλεψε ότι η μισθοδοσία των εφημερίων προέρχεται από διάφορες πηγές: α) εισφορά από τα ακαθάριστα έσοδα των Ναών ποσοστού 25% (αυξήθηκε από το 1968 σε ποσοστό 35%), β) εισφορά των οικογενειών κάθε Ενορίας (καταργήθηκε το 1962), γ) επιχορήγηση του Δημοσίου για την διατήρηση της μισθοδοσίας σε ορισμένο ύψος, το οποίο αργότερα νομοθετήθηκε ότι θα είναι ίσο με τον εκάστοτε μισθό του δημοσίου υπαλλήλου (ν. 469/1968). Από το 1945 και εφεξής το Δημόσιο δεν ανέλαβε να πληρώνει το 100% της μισθοδοσίας. Το Δημόσιο ανέλαβε πλήρως την μισθοδοσία του Κλήρου το 2004, όταν ο νόμος 3220 κατήργησε την εισφορά 35% από τα ακαθάριστα έσοδα των Ιερών Ναών.

Η ύπαρξη οργανικής θέσης στις Μητροπόλεις δεν σημαίνει δυνατότητα άμεσης μισθοδοσίας από το Δημόσιο. Κάθε έτος το Δημόσιο προγραμματίζει τους διορισμούς στις κενές οργανικές θέσεις ανάλογα με τις δημοσιονομικές του δυνατότητες. Στο πλαίσιο αυτό το Υπ. Εσωτερικών ετησίως εγκρίνει στο Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων ορισμένο αριθμό πιστώσεων για την μισθοδοσία προσωπικού, στους οποίους περιλαμβάνονται και νέοι εφημέριοι. Ακολούθως το ΥΠΑΙΘ κατανέμει τις πιστώσεις αυτές στις Μητροπόλεις. Η ύπαρξη οργανικής θέσης συνεπάγεται δυνατότητα της Μητρόπολης να χειροτονήσει και να διορίσει κληρικό, όχι όμως αντίστοιχα την άμεση και αυτοδίκαιη υποχρέωση του Δημοσίου για μισθοδοσία του χειροτονηθέντος κληρικού.

Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται ότι αυξάνεται ο αριθμός των 6.000 οργανικών θέσεων στις 82 Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος (κατά 2.311), έτσι ώστε να είναι ίσος με τον αριθμό των σήμερα διορισμένων και μισθοδοτουμένων κληρικών. Ο παραπάνω αριθμός αποτελεί το ανώτατο αριθμητικό όριο κληρικών, που μπορεί να μισθοδοτεί το Δημόσιο στο μέλλον σε περίπτωση κενώσεως κάποιας θέσεως. Η τυχόν ίδρυση στο μέλλον νέων Ιερών Μητροπόλεων δεν θα μεταβάλει τον αριθμό νομοθετημένων οργανικών θέσεων εφημερίων, τις οποίες μπορεί να μισθοδοτήσει το Δημόσιο.

Κατά συνέπεια, με τις νέες διατάξεις δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός με επιπλέον πιστώσεις, ούτε επιδιώκεται η ανατροπή του ετήσιου προγραμματισμού μισθοδοσίας του Κράτους.

Τί προβλέπεται για νέους Επισκόπους και δίωξη εις βάρος κληρικού
Στα αξιοσημείωτα του παρόντος νομοσχεδίου συμπεριλαμβάνονται και άλλες διατάξεις όπως ότι πλέον η Ιερά Σύνοδος θα μπορεί να εκλέγει όσους επισκόπους κρίνει πως χρειάζονται για τις ανάγκες της, όμως εφόσον η θέση για την οποία θα εκλεγούν δεν είναι από τις προβλεπόμενες, τότε δεν θα γίνεται καμία αλλαγή στην μισθοδοτική τους κατάσταση. Η μόνη διαφορά που προβλέπει ο υπό ψήφιση νόμος είναι στις περιπτώσεις σύστασης νέων Μητροπόλεων. Τότε θα συστήνεται κανονικά η θέση νέου Μητροπολίτη και μόνο, αφού θεωρείται πως στην περιοχή που θα αποσπαστεί ώστε να δημιουργηθεί η νέα Μητρόπολη θα υπάρχουν εκ των πραγμάτων δομές και προσωπικό.

Με το νοσμοσχέδιο από την στιγμή λοιπόν που ασκηθεί δίωξη εις βάρος κληρικού για κακουργηματική πράξη ή και για άλλες σοβαρές πράξεις όπως κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ενδοοικογενειακή βία και άλλα, ο μισθός του θα μειώνεται αυτόματα στο 50% μέχρι η υπόθεση του να τελεσιδικήσει. Στην περίπτωση που κριθεί ένοχος η μισθοδοσία διακόπτεται πλήρως και η οργανική θέση κενώνεται ενώ στην περίπτωση που αθωωθεί του επιστρέφονται έντοκα όλα τα χρήματα που θα του έχουν παρακρατηθεί.

Μετατροπή και μεταφορά θέσεων
Το άρθρο 349 του νομοσχεδίου περιλαμβάνει μετατροπή θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων – μεταφορές θέσεων διακόνων και ιεροκηρύκων – μετατροπή κλάδου θέσεων εκκλησιαστικών υπαλλήλων.

Αναλυτικότερα:

1. Από τις πέντε (5) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 (Α΄112) και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 (Α΄ 238) στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, μια (1) θέση μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Οικονομικού.

2. Οι δύο (2) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά Μητρόπολη Καισαριανής, Βύρωνος και
Υμηττού, μετατρέπονται σε θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

3. Από τις τέσσερις (4) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, μια (1) θέση μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Οικονομικού.

4. Η μία (1) θέση ιεροκήρυκα, που έχει συσταθεί με το άρθρο 25 του ν. 817/1978 (Α΄170) και έχει κατανεμηθεί με το π.δ. 582/1980 (Α΄158) στην Ιερά Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού.

5. α) Από τις τρεις (3) θέσεις ιεροκηρύκων, που έχουν συσταθεί με τον ν. 817/1978 στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών, μια (1) θέση ιεροκήρυκα μεταφέρεται στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων.

β) Από τις έξι (6) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης και Σταγών, δυο (2) θέσεις διακόνων μεταφέρονται στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων.

6. Από τις τέσσερεις (4) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά Μητρόπολη Σισανίου και Σιατίστης, μια (1) θέση μεταφέρεται στην Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς.

7. Η μία (1) θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΥΕ Κλητήρος της περ. ζ) της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (Α΄138), η οποία προέκυψε από τη μετατροπή μίας (1) θέσης διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης του ν.δ. 1398/1973, μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Διοικητικού.

8. Η μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού της υποπερ. γ) της περ. Α) του άρθρου 23 του ν. 3475/2006 (Α΄146), η οποία προέκυψε από τη μετατροπή μίας (1) θέσεως Διακόνου στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας του ν.δ. 1398/1973, μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

9. Από τις πέντε (5) θέσεις διακόνων, που έχουν συσταθεί με το άρθρο 1 του ν.δ. 1398/1973 και έχουν ανακατανεμηθεί με το άρθρο 1 του ν. 673/1977 στην Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος, μια (1) θέση μετατρέπεται σε θέση εκκλησιαστικού υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

10. Οι θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 9, προστίθενται στις όμοιες θέσεις του αντίστοιχου κλάδου και φορέα.

11. Για τη μισθοδοσία του προσωπικού που καταλαμβάνει τις θέσεις των παρ. 1 έως 9 εφαρμόζεται ο ν. 4354/2015 (Α΄176) και ως προς την υπηρεσιακή του κατάσταση οι Κανονισμοί της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) του άρθρου 42 του ν. 590/1977 (Α΄146).

Το “ευχαριστώ” της Ιεράς Συνόδου σε Μητσοτάκη-Κεραμέως
Η Ιερά Σύνοδος στην ανακοίνωσή της ευχαριστεί δημοσίως τόσο τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και την αρμόδια Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, οι οποίοι συμμερίστηκαν την αγωνία των κληρικών όλης της Χώρας.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται από την Εκκλησία της Ελλάδος ότι το ζήτημα τυγχάνει ευρείας πολιτικής συναινέσεως, καθώς και η προηγούμενη Κυβέρνηση αναγνώρισε δημοσίως (με το από 12 Φεβρουαρίου 2019 σχέδιο συμφωνίας Πολιτείας – Εκκλησίας) ότι οφείλει να αποκαταστήσει αυτή την νομοθετική ανακολουθία, ενώ και οι εκπρόσωποι των Κομμάτων στις συναντήσεις τους με τους Ιερούς Συνδέσμους κληρικών Ελλάδος και Κρήτης αναγνώρισαν την ανάγκη νομοθετικής εξασφαλίσεως των θέσεων των κληρικών, οπότε αναμένεται η ψήφιση των σχετικών διατάξεων στην Βουλή με ευρύτατη πλειοψηφία.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.