Τήν Πέμπτην, 4ην /17ην Μαΐου 2018, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως εἰς τόν τόπον, ἐξ οὗ ὁ Κύριος ἔναντι τῶν ἁγίων Αὐτοῦ μαθητῶν καί ἀποστόλων ἀνελήφθη εἰς τούς οὐρανούς, ἤτοι εἰς τό ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν Ἱερόν Προσκύνημα τῆς Ἀναλήψεως.

Εἰς τό Προσκύνημα τοῦτο ἐτελέσθη ἀφ’ Ἑσπέρας Ἁγιασμός τῆς Ἁγίας Τραπέζης, Ἑσπερινός καί Μικρόν Ἀπόδειπνον, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Γεράσων κ. Θεοφάνους, καθώς καί ἡ κατά τήν τυπικήν διάταξιν Λιτανεία τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τῆς Ἀναλήψεως ἀπό τό Προσκύνημα τῆς Ἀναλήψεως ἕως καί τήν Ἱ. Μονήν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν καί ἡ ἀνάγνωσις τοῦ Α΄ Ἐωθινοῦ Εὐαγγελίου ἑλληνιστί ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου καί ἀραβιστί ὑπό τοῦ π. Χαραλάμπους.

Τήν πρωΐαν τῆς Κυριωνύμου ἑορτῆς ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τό Προσκύνημα τῆς Ἀναλήψεως, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἰόππης κ. Δαμασκηνοῦ, συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων καί τῶν Πρεσβυτέρων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου κ. Κωνσταντίνου Σπυροπούλου δεξιά ἑλληνιστί, καί τῆς χορῳδίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ἀριστερά ἀραβιστί ὑπό τόν κ. Ριμόν Κάμαρ, τῇ συμμετοχῇ Ἀραβοφώνων τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνίου ἐκ διαφόρων περιοχῶν τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Πατριαρχείου καί προσκυνητῶν ἐξ Ἑλλάδος, Ρωσσίας, Ρουμανίας, Σερβίας, Οὐκρανίας καί Κύπρου.

Κατά τό τυπικόν, διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας, προσῆλθε πρός προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τῶν μελῶν τῆς Συνόδου. Ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τήν παρά τό προσκύνημα κατοικίαν τοῦ ἰμάμη, τήν ἔναντι τοῦ προσκυνήματος Ἱεράν Μονήν τῆς Ἀναλήψεως ὑπό τόν π. Ἀχίλλιον, τήν πλησιόχωρον Ρωσσικήν Γυναικεῖαν Μονήν τῆς Ἀναλήψεως καί τήν Ἱεράν Μονήν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν εἰς τήν Μικράν Γαλιλαίαν ὑπό τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Ἄνθιμον.

Ξεχωριστή η Εορτή της Αναλήψεως στο Όρος των Ελαιών Ξεχωριστή η Εορτή της Αναλήψεως στο Όρος των Ελαιών Ξεχωριστή η Εορτή της Αναλήψεως στο Όρος των Ελαιών Ξεχωριστή η Εορτή της Αναλήψεως στο Όρος των Ελαιών Ξεχωριστή η Εορτή της Αναλήψεως στο Όρος των Ελαιών Ξεχωριστή η Εορτή της Αναλήψεως στο Όρος των Ελαιών Ξεχωριστή η Εορτή της Αναλήψεως στο Όρος των Ελαιών Ξεχωριστή η Εορτή της Αναλήψεως στο Όρος των Ελαιών

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.