«Όσα συμβαίνουν στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να εκληφθούν στο πλαίσιο της ασκούμενης πρωτοφανούς πιέσεως σε αυτήν», εκτίμησε ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) του Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, αναφερόμενος αναφέρθηκε στην απόφαση, που έλαβε η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας στις 29 Μαΐου 2022, κατόπιν της Αυτονόμησης του Ονουφρίου και της Ουκρανικής Εκκλησίας.

» Υπάρχει η γνώμη ότι η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία διαχωρίσθηκε από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν ισχύει αυτό. Καμία δήλωση σχετικά με τον διαχωρισμό από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε δήλωση ότι η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία απέκτησε κάποιο νέο καθεστώς, τουναντίον, για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε ότι απολαμβάνει καθεστώς ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας, που της δόθηκε ήδη από το 1990″, σημείωσε ο κ. Ιλαρίων σχολιάζοντας τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της ρωσικής εκκλησίας.

Διαβάστε αναλυτικά το σχόλιο του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα:

Η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εξέφερε γνώμη σχετικά με την τελεσθείσα στις 27 Μαΐου στο Κίεβο Σύνοδο της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και εξέφρασε την ολόπλευρη συμπαράσταση προς τους αρχιερείς, ιερείς, μονάζοντες και λαϊκούς της εξαιτίας του ότι δέχεται άνευ προηγουμένου πίεση από διάφορες πλευρές: εκ μέρους των εξτρεμιστικών ομάδων, των σχισματικών δομών, των τοπικών Αρχών, οι οποίες ενίοτε σε συγκεκριμένες περιφέρειες της Ουκρανίας απλώς απαγορεύουν τη δράση της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και εκ μέρους του εθνικιστικών διαθέσεων τμήματος της ουκρανικής κοινής γνώμης.

Η Σύνοδος διαπίστωσε ότι το καθεστώς της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας καθορίσθηκε από το Γράμμα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών Αλεξίου Β΄ στις 27 Οκτωβρίου 1990. Ακριβώς αυτό το Γράμμα αποτελεί ιεροκανονικό θεμέλιο, επί του οποίοι οικοδομείται η δομή της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Επισημάνθηκε ότι οι τροποποιήσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία και ενσωματώθηκαν στο Καταστατικό της, χρήζουν μελέτης από την Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν εξετάζουμε αυτή τη στιγμή αυτές τις τροποποιήσεις, διότι δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Η Ιερά Σύνοδος εξέφρασε τη λύπη της εξαιτίας του ότι σε ορισμένες επαρχίες της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας παύει η μνημόνευση του Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσσιών, γεγονός το οποίο ήδη οδήγησε σε διχασμούς εντός της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Σχολιάζοντας αυτές τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, θα ήθελα να πω όχι για όσα συνέβησαν στο Κίεβο, αλλά για όσα δεν συνέβησαν εκεί. Υπάρχει η γνώμη ότι η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία διαχωρίσθηκε από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν ισχύει αυτό. Καμία δήλωση σχετικά με τον διαχωρισμό από τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπήρξε. Δεν υπήρξε δήλωση ότι η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία απέκτησε κάποιο νέο καθεστώς, τουναντίον, για άλλη μια φορά επιβεβαίωσε ότι απολαμβάνει καθεστώς ανεξαρτησίας και αυτοτέλειας, που της δόθηκε ήδη από το 1990.

Πρέπει να κατανοήσουμε το πλαίσιο, εντός του οποίου ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις στο Κίεβο και συνδέεται με το γεγονός ότι επί σειρά πολλών ετών αρνούνται το δικαίωμα της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας να ονομάζεται έτσι, όπως ονομάζει τον εαυτό της η ίδια. Προσπαθούν να την υποχρεώσουν να ονομάζεται «Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ουκρανία», με σκοπό την επανακαταχώρηση όλων των ενοριών της Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας και την απαλλοτρίωσή τους υπέρ της σχισματικής δομής.

Στο πλαίσιο όλων όσων συμβαίνουν σήμερα στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της άνευ προηγουμένου πιέσεως, που δέχεται η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, πρέπει και να εκλαμβάνουμε όσα γίνονται.

Όλο το πλήρωμα της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας δέεται και θα συνεχίζει να δέεται υπέρ της δεινοπαθούσης και διωκομένης Ουκρανικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος φροντίζει την Εκκλησία Αυτού και, κατά την υπόσχεσή του, πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.