Στο πλαίσιο των ΚΔ΄ Παυλείων, την Δευτέρα 25 Ιουνίου το απόγευμα στον Χώρο Τεχνών του Δήμου Βεροίας πραγματοποιήθηκε η βιβλιοπαρουσίαση του τόμου προς τιμήν του μακαριστού γέροντος Μωϋσή Αγιορείτη με τίτλο «Μωσέως Ωδή».

Την εκδήλωση άνοιξε χορός Ιεροψαλτών υπό την διεύθυνση του κ. Ιωάννη Χασανίδη.
Στην συνέχεια χαιρετισμό απηύθυναν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων καθώς και ο Γέρων της καλύβης του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου της Κουτλουμουσιανής Σκήτης Ιερομόναχος π. Χρυσόστομος.

Έπειτα ακολούθησαν οι ομιλίες του Σεβ. Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, του Καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, του Σεβ. Μητροπολίτη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και τέλος του Προέδρου του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ κ. Συμεών Πασχαλίδη.

Η εκδήλωση έκλεισε με ποιήματα και μελοποιημένα τραγούδια από στίχους του Γέροντος Μωυσέως σε σύνθεση του κ. Χρίστου Τσιαμούλη τα οποία ερμήνευσαν η κ. Καίτη Κουλλιά και ο ίδιος ο συνθέτης.

Στο τέλος ενόψει του θέματος των ΚΔ΄ Παυλείων «Ευαγγελισμός και Ιεραποστολή» ο Σεβ. Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων τίμησε τις αδελφότητες, τα σωματεία και τους συλλόγους για την προσφορά τους στο Ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας.

Οι αδελφότητες οι οποίες τιμήθηκαν :

Αδελφότητα «ΠΕΛΕΚΑΝ»
Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής Θεσσαλονίκης
Ορθόδοξος Χριστιανική Αδελφότης «Αγία Λυδία»
Ορθόδοξος Χριστιανική Αδελφότης «Χριστιανική Ελπίς»
Χριστιανική Ένωσις Βεροίας
ΓΕΧΑ Βεροίας
ΓΕΧΑ Ναούσης
Ορθόδοξος Ιεραποστολική Αδελφότης «Ιερός Φώτιος»
Ενωμένη Ρωμηοσύνη Βεροίας
Ενωμένη Ρωμηοσύνη Ναούσης
ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ

Την εκδήλωση παρουσίασε ο Διευθυντής Σύνταξης της ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑΣ και Αναπλ. Καθηγητής της Α.Ε.Α.Θ. κ. Νικόλαος Κόιος.

Ο χαιρετισμός του Σεβ. Mητροπολίτου Βεροίας στην Εκδήλωση:

Ἡ παρουσίαση ἑνός ἀφιερωματι­κοῦ τόμου πρός τιμήν ἑνός Ἁγιο­ρείτου μοναχοῦ θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ ὅτι ἐνέχει μία ἀντίφαση. Μία ἀντίφαση πού σχετίζεται μέ τήν ἔννοια τῆς λέξεως τιμή πού ὑπάρχει τόσο στόν τίτλο τοῦ πα­ρουσιαζομένου ἀπόψε ὀγκώδους τόμου «Μωυσέως Ὠδή», ὅσο καί στήν ἰδέα νά ἐκδοθεῖ ἕνας τέτοιος τόμος ὅσο καί στό νά παρουσια­σθεῖ σέ διάφορες πόλεις τῆς Ἑλ­λάδος ἀλλά καί στήν Κύπρο.

Γιά ποιόν λόγο μία τέτοια τιμή σέ ἕναν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος ἑκουσίως ἀποποιήθηκε κάθε τιμή καί κάθε ἔπαινο, ὁ ὁποῖος οἰκειοθελῶς ἀπαρ­νήθηκε τή δόξα τοῦ κόσμου καί τά ἐγκώμια τῶν ἀνθρώπων καί ἀφοσιώθηκε πλήρως καί διά βίου στόν Θεό, νεκρωθείς διά τῆς μοναχικῆς κουρᾶς καί τοῦ ἀγγε­λικοῦ σχήματος ἐνσυνειδήτως καί ὁριστικῶς γιά τόν κόσμο;

Ἡ περίπτωση τοῦ τιμωμένου διά τοῦ τόμου μακαριστοῦ Γέροντος Μωυσέως δέν εἶναι μία συνηθι­σμέ­νη περίπτωση. Ὄχι μόνο γιατί εὑρίσκεται πλέον ἐν χειρί Θεοῦ καί δέν κινδυνεύει ἀπό τόν ἀν­θρώ­πινο ἔπαινο ἤ τήν ὁποιαδή­πο­τε ἐγκόσμια τιμή, ἀλλά καί διότι ὅσο ζοῦσε ἀνάμεσά μας, ὅσο ἐπι­σκεπτόταν τίς Ἱερές Μητροπόλεις καί τίς ἐνορίες πού τόν καλοῦσαν, ὅσο μιλοῦσε σέ ἐκκλησιαστικά συ­νέ­δρια καί ἄλλες ἐκδηλώσεις, ἔδι­νε, καί σέ ὅσους ἀκόμη τόν συνα­ντοῦσαν γιά πρώτη φορά, τήν ἐντύ­πωση ὅτι αὐτό πού ἔκανε ἦταν μία διακονία ὑπακοῆς.

Ἦταν ἡ καλλιέργεια ἑνός ταλάντου πού τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός καί δέν ἦταν δυνατόν νά τό θάψει, δέν ἦταν ἀκόμη δυνατόν οὔτε καί νά τό ἐμπιστευθεῖ στούς τραπεζίτες. Ἔπρεπε νά τό καλλιεργήσει «ἐμπό­νως» γιά νά τό αὐξήσει καί νά ἀποδώσει στόν Δωρεοδότη Θεό πολλαπλάσιο.

Καί αὐτό ἔκανε ὁ μακαριστός Γέρων Μωϋσῆς. Καλλιέργησε τό τάλαντο τοῦ λόγου πού ἔλαβε ἀπό τόν Θεό, χωρίς νά ὑπολογίζει οὔτε κόπους, οὔτε πόνους, οὔτε ἀγρυ­πνίες, οὔτε ταλαιπωρίες, οὔτε καί τόν σκώλωπα τῆς σαρκός πού τόν βασάνιζε, δυσκολεύοντας τό ἔργο του, γιατί ἤθελε νά ἀντιπροσφέρει στόν Θεό ὅσο τό δυνατόν περισ­σό­τερα τάλαντα, τά τάλαντα πού κέρ­δισε ἐπενδύοντας αὐτά πού τοῦ εἶχε δώσει ὁ Θεός στή διακονία τοῦ λόγου καί τῆς ἀγάπης τῶν ἀδελ­φῶν του.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ τιμή καί ὁ ἔπαινος πού τοῦ ἀποδίδεται σήμερα, κα­θώς ὁ ἴδιος εὑρίσκεται ἀσφαλής ἀπό ὁποιονδήποτε πειρασμό ὑπε­ρη­φανείας ἤ ματαιοδοξίας, εἶναι ἔκφραση ἀγάπης καί εὐγνωμο­σύ­νης γιά τή διακονία πού προσέ­φερε στήν Ἐκκλησία καί στόν λαό τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι ἡ τιμή πού συ­στή­νει ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀπόστο­λος Παῦλος, ὁ ἱδρυτής τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, στόν μαθητή του, ἐπί­σκοπο Ἐφέσου Τιμόθεο νά ἀποδί­δει σέ ἐκείνους πού διδάσκουν τούς ἀνθρώπους, λέγοντας: «Οἱ καλῶς προεστῶτες … διπλῆς τιμῆς ἀξιούσθωσαν, μάλιστα οἱ κοπιῶ­ντες ἐν λόγῳ καί διδασκαλίᾳ».

Αὐτήν τήν τιμή ἀποδίδουμε καί ἐμεῖς ἀπόψε στόν μακαριστό Γέ­ρο­ντα Μωϋσῆ τόν Ἁγιορείτη, παρου­σιάζοντας τόν ἀφιερωματικό τό­μο, ὁ ὁποῖος ἐκδόθηκε πρός τιμήν του μέ πρωτοβουλία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου καί φέρει τόν τίτλο «Μωυσέως ὠδή», στή Βέ­ροια, στό πλαίσιο τῶν ΚΔ´ Παυ­λείων, στά ὁποῖα πολλές φορές ὑπῆρξε ὁμιλητής.

Καί τόν τιμοῦμε ἰδιαιτέρως στά φετινά Παύλεια, τά ὁποῖα ἔχουν ὡς γενικό θέμα: «Eὐαγγελισμός καί Ἱεραποστολή», διότι ὁ π. Μωυ­σῆς διακόνησε τήν Ἐκκλησία ὡς ἱεραπόστολος καί μέσα στήν Ἑλ­λά­­δα καί ἐκτός, καί ἀναλώθηκε μέχρι τέλους ἐργαζόμενος γιά τόν ἐπανευαγ­γε­λισμό τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ παρουσίαση, λοιπόν, αὐτή ἀπο­τελεῖ ἐλάχιστη ἀνταπόδοση γιά τήν πάντοτε πρόθυμη ἀντα­πόκρισή του στίς προσκλήσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί τήν παρουσία του στίς ἐκδηλώσεις μας.

Τόν ἀφιερωματικό τόμο θά πα­ρου­σιάσουν ἐκλεκτοί ὁμιλητές οἱ ὁποῖοι συνεδέοντο μέ τόν μακα­ρι­στό Γέροντα καί τούς ὁποίους θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω θερμότατα, γιατί μέ ὅσα θά ποῦν δέν θά μᾶς παρουσιάσουν μόνο τόν καλαί­σθη­το αὐτόν τόμο ἀλλά μέσα ἀπό αὐτόν καί τόν τιμώμενο Γέροντα.

Εὐχαριστῶ, λοιπόν, ἀπό καρδίας τόν Σεβασμιώτατο Ἀδελφό, Μη­τρο­πολίτη Καστορίας κύριο Σερα­φείμ, τόν πανοσιολογιώτατο Κα­θη­γούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατο­πεδίου, ἀρχιμανδρίτη π. Ἐφραίμ, τόν πανοσιολογιώτατο ἀρχιμαν­δρίτη π. Χρυσόστομο, πνευματικό τέκνο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος, καί τόν ἐλλογιμώτατο καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀρι­στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα­λονίκης κύριο Συμεών Πασχαλίδη, οἱ ὁποῖοι θά μᾶς παρουσιάσουν, ὁ καθένας ἀπό τή δική του προο­πτική, τήν «Μωυσέως Ὠδή», τόν ἀφιερωματικό τόμο πρός τιμήν τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Μωυ­σέ­ως Ἁγιορείτου.

Εὐχαριστῶ καί ὅλους ἐσᾶς, ἀδελ­φοί μου, πού ἤρθατε νά τιμήσετε μέ τήν παρουσία σας τήν ἀποψινή ἐκδήλωση καί τόν μακαριστό Γέ­ροντα, ὁ ὁποῖος ἐλπίζουμε καί εὐ­χόμεθα ὅτι θά ψάλλει τώρα «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ» καί ἐκ τοῦ σύνεγγυς τήν «ᾠδήν τῷ ἠγαπημένῳ», ὅπως τό ἔκανε καί ἐν ζωῇ μέ τόν λόγο καί τήν ἀναστροφή του.

Ο χαιρετισμός του Σεβ. Mητροπολίτου Βεροίας για τις Αδελφότητες που τιμήθηκαν :

Ὅπως εἶπα καί στήν ἀρχή τῆς ἐκ­δηλώσεως, ἀλλά καί ὅπως εἴπαμε πολ­­λές φορές αὐτές τίς ἡμέρες στίς ἐκδηλώσεις τῶν ΚΔ´ Παυ­λεί­ων τά ὁποῖα ἔχουν ὡς θέμα τόν εὐαγγελισμό καί τήν ἱεραποστολή, πού μᾶς δίδαξε πρῶ­τος ἀπό ὅλους ὁ πρωτοκο­ρυ­φαῖος ἀπόστολος Παῦ­λος, οἱ δύο αὐτές ἔννοιες εἶναι ταυτόσημες μέ τήν Ἐκκλησία καί τό ἔργο της.

Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει πώς μό­νο ἡ Ἐκκλησία διακονεῖ στό ἔργο τῆς ἱεραπο­στο­λῆς καί τοῦ εὐαγγε­λι­σμοῦ τῶν ἀνθρώπων. Διακο­νοῦν καί τά μέ­λη της, οἱ πιστοί, ὡς μαθητές καί αὐ­τοί τοῦ Κυρίου, τοῦ ὁποίου εἶ­ναι ἐντολή τό «πορευ­θέ­ντες μα­θητεύσατε πάντα τά ἔθνη». Καί αὐτό μαρτυρεῖται ἀπό τήν ἐκ­κλη­σιαστική μας ἱστορία καί ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἀξιο­ποι­οῦσαν τή διακονία ἀφιε­ρω­μένων ἀνθρώπων στό ἔργο τῆς κατηχή­σεως, τῆς ἱεραποστολῆς καί τοῦ εὐαγγελισμοῦ.

Καί εἶναι γνωστό ὅτι μετά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ ἑλληνικοῦ κρά­­τους ὑπῆρχε, λόγω καί τῶν συνθηκῶν πού προϋπῆρχαν, μεγά­λη ἀνάγκη ἀνθρώπων πού θά μπο­ροῦσαν νά διακονήσουν στόν το­μέα τῆς Ἱεραποστολῆς.

Καί ὑπῆρ­ξαν πολλοί οἱ ὁποῖοι εἴτε ὡς μεμο­νωμένα ἄτομα εἴτε ὡς μοναστικές ἀδελφότητες εἴτε ὡς ἀδελφότητες λαϊκῶν καί χριστιανικοί σύλλογοι συσστρατεύθηκαν σέ αὐτή τή με­γά­­­­λη προσπάθεια καί προσέ­φεραν «καρπόν πολύν» γιά τή δόξα τοῦ Θεοῦ καί τή σωτηρία τῶν ἀνθρώ­πων.

Kάποιες αὐτές τίς Ἀδελφότητες οἱ ὁποῖες δραστηριοποιοῦνται στόν τομέα τῆς Ἱεραποστολῆς καί στά ὅρια τῆς Ἱερᾶς μας Μητρο­πόλεως θά θέλαμε νά τιμήσουμε μέ αὐτήν εὐκαιρία στήν ἐπίσημη αὐτή ἐκδήλωση γιά τή διακονία καί τό ἔργο πού πορσφέρουν ἀνι­διοτελῶς καί μέ ἀγάπη γιά τούς ἀνθρώπους καί τήν Ἐκκλη­σία τοῦ Χριστοῦ ὅλα αὐτά τά χρόνια.

Βιβλιοπαρουσίαση του τόμου προς τιμήν του μακαριστού γέροντος Μωϋσή Αγιορείτη

Βιβλιοπαρουσίαση του τόμου προς τιμήν του μακαριστού γέροντος Μωϋσή Αγιορείτη


Βιβλιοπαρουσίαση του τόμου προς τιμήν του μακαριστού γέροντος Μωϋσή Αγιορείτη

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.