Ι.Μ. Βεροίας

Το απόγευμα της Τετάρτης, 21ης Φεβρουαρίου, στον πολυχώρο «Ελιά» στη Βέροια έλαβε χώρα η εκδήλωση προς τιμήν των αφυπηρετησάντων εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας.

Στην αρχή χαιρετισμό απηύθυναν ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, η προϊσταμένη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας κ. Ευθυμία Γώτη, ο προϊστάμενος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας κ. Αθανάσιος Αλατζόγλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σταυρούλα Μιχαηλίδου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων – Νηπιαγωγών Ναούσης κ. Σταμάτης Σωτήρης, ο πρώην συντονιστής εκπαίδευσης – διευθυντής του 8ου Δημοτικού Σχολείου Βεροίας κ. Γεώργιος Μακαρατζής και ο πρώην προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ημαθίας κ. Διονύσιος Διαμαντόπουλος.

Την όμορφη εκδήλωση πλαισίωσε η σχολική χορωδία των Δημοτικών Σχολείων Βεροίας υπό τη διεύθυνση της μουσικού – μαέστρου κ. Ελένης Αναγνώστου, ενώ στο τέλος επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες στους αφυπηρετήσανες εκπαιδευτικούς των τριών τελευταίων ετών.

Ο Ποιμενάρχης μας κ. Παντελεήμων στον σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε μεταξύ άλλων: Πρίν ἀπό ἕνα περίπου μήνα, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί τῆς ἑορτῆς τῶν Γραμ­μάτων εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά ἐκφράσουμε τήν εὐγνωμοσύνη μας καί τίς εὐχαριστίες μας στούς ἐκ­παιδευτικούς τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως, οἱ ὁποῖοι ἀφυπηρέ­τησαν τά τελευταῖα χρόνια.

Σήμερα ἔχω τή χαρά νά παρευ­ρί­σκομαι στήν ὡραία αὐτή ἐκδή­λω­ση τιμῆς τῶν ἐκπαιδευτικῶν τῆς Πρω­τοβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως, οἱ ὁποῖοι μετά ἀπό τήν πολύχρονη προσφορά τους στήν ἐκπαίδευση καί στά παιδιά μας, παρέδωσαν ἤδη τή σκυτάλη στούς συνεχιστές αὐ­τοῦ τοῦ πολύ σημαντικοῦ ἔργου πού ἐπιτελοῦν οἱ ἐκπαιδευτικοί μας, οἱ δάσκαλοι, μέσα στά σχολεῖα μας ἀλλά καί στήν κοινωνία μας, σέ νεωτέρους συναδέλφους τους.

Γι᾽ αὐτό καί δέν εἶναι κενός λόγος ὁ λόγος τῆς εὐχαριστίας πού σᾶς λέμε ὅλοι μαζί σήμερα. Εἶναι αὐτό πού αἰσθανόμεθα ὅτι σᾶς ἀξίζει καί σᾶς ἀνήκει, γιατί κάτω ἀπό δύσκο­λες συχνά συνθῆκες, ἀντιμετω­πί­ζο­ντας πολλές φορές ἐλλείψεις καί δυσκολίες, ἀγωνισθήκατε γιά νά προσφέρετε ὅ,τι καλύτερο στά παιδιά μας, στούς μαθητές σας, γιά νά τούς προσφέρετε ὄχι μόνο γνώ­ση ἀλλά καί παιδεία. Γιά νά μορ­φώ­σετε τόν χαρακτήρα καί τήν προ­σωπικότητά τους, γιά νά συμ­βάλλετε στήν ὀρθή κοινωνικο­ποί­η­σή τους, γιά νά τούς δείξετε τόν δρόμο τῆς γνώσεως καί νά τούς βοηθήσετε νά τόν ἀκολου­θήσουν.

Καί ἄν οἱ συνάδελφοί σας στή Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση ἔχουν ἀναλάβει τό βάρος τῆς εὐθύνης νά μορφώσουν καί νά καθοδηγήσουν παιδιά καί νέους στήν κρίσιμη ἡλι­κία τῆς ἐφηβείας καί τῶν προ­βλη­μάτων της, ἡ δική σας ἀποστολή, νά βάλετε τά θεμέλια τῆς γνώσεως καί νά δημιουργήσετε τίς σωστές προϋποθέσεις θέτοντας τίς στέρ­εες βάσεις ἐπάνω στίς ὁποῖες θά οἰκο­δο­μηθεῖ ἡ μόρφωση καί τοῦ νοῦ καί τοῦ χαρακτήρα τους εἶναι ἐξί­σου ἐπίπονη ἀλλά καί πολύτιμη.

Σᾶς ὀφείλουμε ὅλοι ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ γι᾽ αὐτή τήν ἀνεκτίμητη προσφορά σας στά παιδιά μας, στήν κοινωνία μας καί στήν πατρίδα μας.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε, γιατί ὑπηρετή­σατε μέ ἀγάπη πρός τούς μαθητές σας ἀλλά καί πρός τό ἔργο σας τήν Πρωτοβάθμια ἐκ­παίδευση, τή Δι­εύ­θυνση τῆς ὁποίας συγχαίρω καί γιά τήν πρωτοβουλία τῆς διοργανώ­σεως αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως.

Καί εὔχο­μαι σέ ὅλους τούς ἀγαπη­τούς ἐκπαιδευτικούς μας, πού τιμοῦ­με σήμερα, νά συνεχίσετε νά προσ­φέ­ρετε καί νά διδάσκετε καί τούς μαθητές ἀλλά καί τούς νεω­τέ­ρους συναδέλφους σας μέ τή ζωή καί τό παράδειγμά σας πάντοτε.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.