Μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τα 10χρονα του Κέντρου Οικουμενικών, Ιεραποστολικών και Περιβαλλονικών Μελετών "Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου" (CEMES).

Αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Πατριάρχης:
“Ή θεολογία είναι ερμηνεία του Ευαγγελίου του Χριστού, εν διαλόγω με τον εκάστοτε σύγχρονον κόσμον και τα σημεία των καιρών, έκφρασις των αιωνίων αληθειών της πίστεώς μας εις την γλώσσαν κάθε συγκεκριμένης ιστορικής εποχής. Εν τη εννοία ταύτη, η θεολογία δεν είναι δυνατόν να αγνοή τον πολιτισμόν, εντός του οποίου καλείται να δίδη την μαρτυρίαν της. Μία αμυντική στάσις της θεολογίας απέναντι εις τον κόσμον αθετεί την παράδοσιν των Πατέρων, οι οποίοι εθεολόγουν πάντοτε εν αναφορά προς τας προκλήσεις της εποχής των, άνευ ενδοιασμών ότι αυτός ο διάλογος θα ωδήγει αναποφεύκτως εις εκκοσμίκευσιν της θεολογίας. Υμείς και οι συνεργάται σας γνωρίζετε να αξιοποιήτε την παράδοσιν της Εκκλησίας και να παράγητε ζώσαν και επίκαιρον θεολογίαν, η οποία όχι μόνον δεν απορρίπτει αλλά αξιοποιεί αποτελεσματικώς τας δυνατότητας τας οποίας προσφέρει ο σύγχρονος πολιτισμός.”
Στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Κέντρου “Μητρ. Παντελεήμων Παπαγεωργίου, γιορτάστηκαν χθες τα 10 χρόνια παρουσίας και μαρτυρίας του, με την παραπάνω παρακαταθήκη από το εμπνευσμένο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη, το οποίο παραθέτουμε ολόκληρο στη συνέχεια.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.