“Τα μνημεία της Ομογενείας, εις τα οποία ανήκει και το μνημειώδες αρχιτεκτονικόν αριστούργημα του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου, συγκροτούν την ιστορίαν του Γένους, την αυθεντικήν έκφρασιν της ταυτότητος και του πολιτισμού του, και ακολουθούν τας ιστορικάς περιπετείας του”, επισήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία που πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019, το απόγευμα, στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αστική Σχολή Γαλατά, για την παρουσίαση του Λευκώματος «Σιωπή 206 δωματίων. Μελέτες για το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου», το οποίο εκδόθηκε σε συνέχεια της περυσινής Εκθέσεως τοῦ «Ιδρύματος Τέχνης καί Πολιτισμού» της Πόλεως.

“Η ιστορία του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου απεικονίζει την πορείαν της Ομογενείας κατά τον πολυτάραχον 20ον αιώνα, την ακμήν και τα «πέτρινα χρόνια», τας ελπίδας, την κακουχίαν και την εξουθενωτικήν συρρίκνωσίν της”, σημείωσε ο Παναγιώτατος και συνέχισε: “Αδιαφορία διά το ιστορικόν αυτό κτήριον, διά την προστασίαν και την συντήρησίν του και διά την ανάδειξιν των ιδανικών τα οποία ενσαρκώνει και εκφράζει, σημαίνει εγκατάλειψιν του αγώνος διά το μέλλον της Ρωμιοσύνης εις την φυσικήν και ιστορικήν κοιτίδα της, σημαίνει επίσης αδιαφορίαν διά την διατήρησιν των αξιών, αι οποίαι διέσωσαν το Γένος καθ᾿ όλην την ιστορικήν του διαδρομήν και συγκροτούν την ιδιοπροσωπίαν του.

Είναι δε βέβαιον, ότι η ωραία Έκθεσις «Σιωπή 206 δωματίων», αι πολλαί και υψηλού επιπέδου παράλληλοι δράσεις και η παρουσιαζομένη απόψε καλαίσθητος έκδοσις, συνέβαλον και συμβάλλουν εις τον εμπλουτισμόν της ιστορικής μνήμης, εις την συνειδητοποίησιν της αξίας της δικαιοσύνης, της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ειρηνικής συνυπάρξεως, η οποία είναι «το άριστον, το ήδιστον και το κάλλιστον» διά τον άνθρωπον. Όλοι γνωρίζομεν ότι η ειρήνη δεν είναι αυτονόητον αποτέλεσμα της προόδου της επιστήμης, της τεχνολογίας και της επικοινωνίας, ούτε βεβαίως της ανόδου του βιοτικού επιπέδου και της καταναλώσεως.

Πάντοτε οφείλομεν να αγωνιζώμεθα διά την ειρήνην, πρωτίστως, βεβαίως, και εις το επίπεδον της παιδείας και της εκπαιδεύσεως διά την ειρήνην, αφού, ως ορθώς υποστηρίζεται, ο πόλεμος και η ειρήνη αρχίζουν πρώτον μέσα εις τον νούν του ανθρώπου. Εν τω πνεύματι τούτω, θεωρούμεν σπουδαίαν την συμβολήν της Εκθέσεως «Σιωπή 206 δωματίων. Μελέτες για το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου» και της παρούσης εκδόσεως, εις την προώθησιν του ενδιαφέροντος κάθε ανθρώπου καλής θελήσεως διά την ειρήνην και την προστασίαν της πολιτισμικής κληρονομίας. Χαίρομεν, διότι η Έκθεσις και η έκδοσις συμπορεύονται και με κινητοποίησιν διαφόρων σημαντικών φορέων, όπως η Europa Nostra, διά την τύχην του Ορφανοτροφείου μας”.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.