ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΑΡΤΗΣ

Τήν ἡμέρα τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱερού Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Σπάρτης, πού ἔγιναν τήν 19ην Ἰουνίου 1983, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ.κ. Εὐστάθιος, καθιέρωσε τόν κοινόν ἐορτασμόν τῶν ἐν τῃ Λακωνίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων, ὁρίσας ἐορτάσιμον ἡμέραν, τήν Β’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν.

Τήν Ἱερά Εἰκόνα τῶν Λακώνων Ἁγίων, φιλοξενεῖ τό βόρειον κλίτος τοῦ Ναοῦ, τό ὁποῖον εἶναι ἀφιερωμένο στούς Λάκωνες Ἁγίους.

Στήν χορεία τῶν Λακώνων Ἁγίων, ἀνήκουν οἱ:

– Ὁσιος Νίκων ὁ «Μετανοείτε» (26 Νοεμβρίου)

– Ἅγιος Θεόκλητος Λακεδαιμονίας (1 Δεκεμβρίου)

– Ἅγιος Λεόντιος ὁ ἐκ Μονεμβασίας (11 Δεκεμβρίου)

– Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικός (Β’ Κυριακή Νηστειῶν)

– Ἅγιος Γεώργιος ὁ ἐν Μαλεῷ ἀσκήσας (4 Ἀπριλίου)

– Ἅγιος Γρηγόριος ὁ ἐκ Μυστρᾶ (Κυριακή Ἁγίων Πάντων)

– Ἅγία Ὑπομονή (29 Μαΐου)

– Ἅγιος Θωμάς ὁ ἐν Μαλεῷ ἀσκήσας (7 Ἰουλίου)

– Ἅγιος Ἠλίας ὁ Νέος (823 – 903) – (17 Αὐγούστου)

– Ἅγιος Νεομάρτυς Ἰωάννης (21 Ὀκτωβρίου)

Στήν χορεία τῶν Λακώνων Ἁγίων, προστέθηκαν τελευταία καί οἱ ἐξής:

– Ὅσιος Σεραπίων ὁ Σινδόνιος (21 Μαρτίου)

– Ἅγιος Πέτρος, ἐπίσκοπος Μονεμβασίας (Β΄ Κυρ. Νηστειῶν)

– Ἅγιος Θεοφάνης, επίσκοπος Μονεμβασίας (Β΄ Κυρ. Νηστειῶν)

– Ὁσία Μάρθα Μονεμβασίας (5 Μαΐου)

– Ἅγιος Παύλος, ἐπίσκοπος Μονεμβασίας (Β΄ Κυρ. Νηστειῶν)

– Ἅγιος Θεόδωρος Κυθήρων (12 Μαΐου)

– Ἅγιος Ρωμανός ἐπί τήν σκλέπαν (Β΄ Κυρ. Νηστειῶν)

– Ἅγιος Ἰσίδωρος Βουχειράς, Πατριάρχης Κων/πόλεως (μέση παραπομπῆς – Β΄ Κυρ. Νηστειῶν)

– Ἅγιος Φώτιος Μονεμβασίας, ἐπίσκοπος Κιέβου (27 Μαΐου & 2 Ἰουλίου)

– Ἅγιος Ρωμανός ὁ νεομάρτυς ἐκ Δημηνίτσης (6 Ἰανουαρίου)

– Ἅγιος Γαλακτίων ἐξ Ἀναβρυτῆς (Β΄ Κυρ. Νηστειῶν)

– Ἅγιος Νεόφυτος ὁ νεομάρτυς, Μητροπολίτης Λακεδαιμονίας (Β΄ Κυρ. Νηστειῶν)

– Ἅγιος Μήτρος ἤ Δημήτριος ὁ Πελοποννήσιος (28 Μαΐου)

– Ἅγιος Ἰωάννης ὁ νεομάρτυς ἐκ Τουρκολέκα (16 Ὀκτωβρίου)

– Άγιος Ανανίας Λαμπάρδης, Επίσκοπος Λακεδαιμονίας – εθνοϊερομάρτυρας (15 Απριλίου)

– Άγιος Γρηγόριος, Μητροπολίτης Δέρκων ο από Λακεδαιμονίας – εθνοϊερομάρτυρας (3 Ιουνίου)

ἈΠΟΛΥΤΙΚΙΑ ΛΑΚΩΝΩΝ ἉΓΙΩΝ

Ἦχος α΄ – Τῆς ἐρήμου πολίτης

Τῶν Λακώνων Ἁγίων, ἀνυμνοῦμεν τήν φάλαγγα,

δι’ὧν δωρεῶν ἀνεκφράστων, ἐνεπλήσθημεν ἅπαντες,

ἁγίους Ἱεράρχας τοῦ Χριστοῦ, καί μάρτυρας τῆς πίστεως λαμπρούς,

τούς ὁσίους καί γυναίκας σεμνοπρεπεῖς, ἐν πίστει ἀνακράζοντες·

Δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ἡμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι,

δόξα τῷ ἐνεργοῡντι δι’ὑμῶν, πᾶσιν ἰάματα.

Ἕτερον

Ἦχος πλ.α’ – Τον Συνάναρχον Λόγον

Πεπλησμένοι τοῦ θείου φωτός μακάριοι,

τῆς Λακωνίας προστάται καί ὑποφῆται σοφοί,

τῇ δυνάμει τοῦ Χριστοῦ λαμπρῶς ἐδείχθητε,

Ἀρχιερέων ἡ ὁμάς, καί ὁσίων ἡ πληθύς,

καί μάρτυρες ἀθλοφόροι, τά πλήθη τῶν Ὀρθοδόξων,

ἀδιαλείπτως προστατεύοντες.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.