Μετά την εξόφληση των περσινών υπολοίπων από τα προγράµµατα, κι ενώ είναι στην τελική ευθεία και η πληρωµή της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου και της συµπληρωµατικής πίστωσης επί της φετινής βασικής, το ενδιαφέρον του αγροτικού κόσµου πέφτει τώρα στην πληρωµή της προκαταβολής των αγροπεριβαλλοντικών του 2023.

Από την Πέμπτη τα 180 εκατ. ευρώ για προκαταβολές σε βιολογικά, σπάνιες φυλές και νιτρικά 2023

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες οι εν λόγω πληρωµές δροµολογούνται για την ερχόµενη εβδοµάδα, αρχής γενοµένης από την Πέµπτη 30 Νοεµβρίου και σταδιακά. Άλλωστε, ο δρόµος έχει ανοίξει µε τη δηµοσίευση των σχετικών αποφάσεων µε τις εγκρίσεις των ποσών ανά δράση.

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές, οι πρώτες αποφάσεις που είχαν πάρει ΦΕΚ είχαν να κάνουν µε το πρόγραµµα των Βιολογικών (γεωργία και κτηνοτροφία), τις Σπάνιες Φυλές και την Απονιτροποίηση, ενώ αναµένεται να ακολουθήσουν και αντίστοιχες για το Κοµφούζιο, τον Ελαιώνα Άµφισσας, τους Αµπελώνες Θήρας, τη ζιζανιοκτονία ορυζώνων και την προστασία άγριας ορνιθοπανίδας. Να σηµειωθεί ότι στα εγκεκριµένα ποσά συµπεριλαµβάνονται και κάποια χρήµατα που αφορούν αδιάθετα υπόλοιπα παλαιότερων ετών.

Τις επόµενες ηµέρες, λοιπόν, θα γίνουν και οι τελευταίοι διασταυρωτικοί έλεγχοι µε τις δοκιµαστικές πληρωµές από την πλατφόρµα του gov.gr, µέσω της οποίας τρέχει από πέρυσι η πληρωµή των προγραµµάτων.

Η προκαταβολή και φέτος θα είναι για όλα τα µέτρα στο 70% και θα αφορά συνολικό ποσό της τάξης των 180 εκατ. ευρώ περίπου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί τόσο από τον Οργανισµό Πληρωµών όσο και από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Να σηµειωθεί ότι το ποσό αυτό είναι µικρότερο από άλλες χρονιές, καθώς έχουν λήξει οι δεσµεύσεις για κάποιες από τις παλαιότερες προκηρύξεις.

Κατά τα γνωστά, µόλις η διαδικασία της πληρωµής ολοκληρωθεί, θα δοθεί στους παραγωγούς το περιθώριο να προχωρήσουν σε εντάσεις κατά των αποτελεσµάτων, προκειµένου να γίνουν οι όποιες διορθώσεις και να ακολουθήσει νέα πίστωση, που θα συµπεριλαµβάνει και όσους από αυτούς δικαιωθούν.

Και αφού όλα αυτά βγουν αισίως µέχρι και το τέλος της ερχόµενης εβδοµάδας, εκτός απροόπτου, κατόπιν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έχουν να περιµένουν τα εξής:

Εξόφληση, πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, της βασικής ενίσχυσης, της αναδιανεµητικής ενίσχυσης και της εξισωτικής αποζηµίωσης, ύψους περίπου 650 εκατ. ευρώ.
Πληρωµή των eco-schemes, µε τις πληροφορίες να δείχνουν προς την άνοιξη, αφού προηγηθεί η έκδοση των σχετικών εφαρµοστικών και σαφών κατευθύνσεων για τη νέα καλλιεργητική περίοδο.
Έκλεισαν οι εκκρεµότητες του 2022 για τα προγράµµατα µε 8,7 εκατ. ευρώ

Εν τω µεταξύ, µέσα στην περασµένη εβδοµάδα ολοκληρώθηκαν σταδιακά οι πιστώσεις ύψους 8,7 εκατ. ευρώ σε 86.682 δικαιούχους για υπόλοιπα από αγροπεριβαλλοντικά έργα του 2022, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών, στην οποία τονίζεται ότι θα ακολουθήσει και νέα νέα πίστωση για όσες λίγες αιτήσεις απαιτούσαν συµπληρωµατικό έλεγχο.

Να σηµειωθεί ότι στην πληρωµή αυτή συµπεριλήφθηκε και το ποσό του 1,11 εκατ. ευρώ για την πρώτη πρόσκληση στο Κοµφούζιο, που δεν είχαν εδώ και τόσους µήνες πληρωθεί οι δικαιούχοι της εν λόγω δράσης. Επίσης, από τα χρήµατα αυτά τα Βιολογικά αφορούν 5,7 εκατ. ευρώ και υπόλοιπα Νιτρορύπανσης 1,4 εκατ. ευρώ.

Οι δύο αποφάσεις αφορούν ποσό της τάξης των 47 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά, οι σχετικές αποφάσεις έχουν ως εξής:

Απονιτροποίηση 3η πρόσκληση

Τη διάθεση πίστωσης ποσού 72.987,41 ευρώ από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2022ΣΕ08210012 με τίτλο «Δράση 10.1.04: Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα του Μέτρου 10 – 3η Πρόσκληση, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της Δράσης.

Από το παραπάνω ποσό των 72.987,47 ευρώ, ποσό ύψους 60.000 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα της αριθ. 1398/192863/20.06.2023 (ΑΔΑ: 6Φ174653ΠΓ-ΠΒ0) Απόφασης Έγκρισης

Διάθεσης Πίστωσης, συνεπώς η επιπλέον κατανομή που απαιτείται, αφορά ποσό ύψους 60.000 ευρώ.

Απονιτροποίηση 2η πρόσκληση

Τη διάθεση πίστωσης ποσού 47.000.000 ευρώ από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2022ΣΕ08210011 με τίτλο «Δράση 10.1.04: Μείωση της ρύπανσης νερού

από γεωργική δραστηριότητα του Μέτρου 10 – 2η Πρόσκληση, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της Δράσης. Από το παραπάνω ποσό των 47.000.000 ευρώ, ποσό ύψους 11.000.000 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα της αριθ. 1397/192845/20.06.2023 (ΑΔΑ: 6ΓΑ44653ΠΓ-252) Απόφασης Έγκρισης

Διάθεσης Πίστωσης, συνεπώς η επιπλέον κατανομή που απαιτείται αφορά ποσό ύψους 36.000.000 ευρώ.

Παραδοσιακός Ελαιώνας Άμφισσας 1η πρόσκληση

Τη διάθεση πίστωσης ποσού 953.000 ευρώ από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2019ΣΕ08210013 με τίτλο «Δράση 10.1.02 Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας του Μέτρου 10 – 1η Πρόσκληση, ΥΠΑΑΤ», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους της δράσης. Από το παραπάνω ποσό των 953.000 ευρώ, ποσό ύψους 53.000 ευρώ αφορά αδιάθετα υπόλοιπα της αριθ. 1394/192740/20.06.2023 (ΑΔΑ: ΡΤ874653ΠΓ -ΒΥΝ) Απόφασης Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης, συνεπώς η επιπλέον κατανομή που απαιτείται, αφορά ποσό ύψους 900.000 ευρώ.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.