Η θαυματουργή εικόνα Άξιον Εστί, παρέμεινε στη Μητρόπολη Αθηνών από τις 3 έως τις 17 Μαΐου 2023 όπου και τέθηκε προς προσκύνηση.

Πιστοί κάθε ηλικίας από κάθε γωνιά της Ελλάδος ήρθαν για να την προσκυνήσουν και να προσευχηθούν στην Παναγία. Οι ουρές ατέλειωτες, μέρα νύχτα, πολλές φορές ξεκινούσαν από το Σύνταγμα, ακολουθούσαν την οδό Μητροπόλεως και έφταναν μέχρι την Μητρόπολη Αθηνών.

Η λαοθάλασσα πιστών που προσκύνησε τη θαυματουργή εικόνα υπενθύμισε τις βασικές αρχές που διέπουν τις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας αλλά και τους άρρηκτους δεσμούς που έχουν οι Έλληνες με την Ορθοδοξία. Αυτά συμπληκνώνονται σε τρία συμπεράσματα:

Συμπέρασμα 1: Οι Έλληνες παρά την όποια πολιτική ή οποιαδήποτε προσωπική τους ταυτότητα έχουν κοινή συνισταμένη τη Θρησκεία. Η Ορθόδοξη Πίστη είναι βαθιά ριζωμένη στην καρδιά του Έλληνα. Και παρά την πολεμική που δέχονται οι Χριστιανοί από τους εκπροσώπους του αθεϊσμού και της θολοκουλτούρας δηλώνουν υπερήφανοι την πίστη τους. Αυτό το έδειξαν οι χιλιάδες χιλιάδων πιστοί κάθε ηλικίας που ήρθαν για να προσκυνήσουν. Τα ρεπορτάζ του Ope.gr και της Pemptousia TV είναι αδιάψευστοι μάρτυρες.

Συμπέρασμα 2: Οι δεσμοί της Εκκλησία με την πολιτεία είναι άρρηκτοι. Παρά τις κατά καιρούς αθεϊστικές κορώνες πολιτικών οι οποίοι για λόγους εντυπωσιασμού στρέφονται κατά της Ορθόδοξης πίστης, η συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας προς ωφελεία του Ελληνικού Λαού είναι ακλόνητη. ΟΙ ένθερμες συναντήσεις που είχε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλοπούλου, Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας με τον Πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους, γέροντα Χριστοφόρο τον Ιβηρίτη και τα μέλη της Ιεράς Επιστασίας που κόμισαν την εικόνα Άξιον Εστί στην Αθήνα , δεν ήταν μόνο εθιμοτυπικές. Αντίθετα ήταν ένθερμες για αυτό έτυχαν και ευρείας προβολής από όλα τα ΜΜΕ.

Το Άρθρο 3 του Συντάγματος της Ελλάδος αναφέρεται στις Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας και προβλέπει:
1. Eπικρατούσα θρησκεία στην Eλλάδα είναι η θρησκεία της Aνατολικής Oρθόδοξης Eκκλησίας του Xριστού. H Oρθόδοξη Eκκλησία της Eλλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Kύριο ημών Iησού Xριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Mεγάλη Eκκλησία της Kωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Eκκλησία του Xριστού τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Eίναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Iερά Σύνοδο των εν ενεργεία Aρχιερέων και από τη Διαρκή Iερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο Kαταστατικός Xάρτης της Eκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Tόμου της κθ΄ (29) Iουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928.
2. Tο εκκλησιαστικό καθεστώς που υπάρχει σε ορισμένες περιοχές του Kράτους δεν αντίκειται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
3. Tο κείμενο της Aγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. H επίσημη μετάφρασή του σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Aυτοκέφαλης Eκκλησίας της Eλλάδας και της Mεγάλης του Xριστού Eκκλησίας στην Kωνσταντινούπολη.

Συμπέρασμα 3: Η διακριτική παρουσία του Πολιτικού Διοικητή του Αγίου Όρους κ. Αθανάσιου Μαρτίου και του Υποδιοικητή κ. Αρίστου Κασμίρογλου στο πλευρό των Αγιορειτών Πατέρων αλλά και στους ανώτατους εκπροσώπους της Ελληνικής Πολιτείας δείχνουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την αδιαμφισβήτητη συνεργασία και τους στενούς δεσμούς Πολιτείας με την Αθωνική Πολιτεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτική διοίκηση του Αγίου Όρους ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών και ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους διορίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. Α στ. 26 του Οργανισμού του (άρθρο πρώτο Ν. 3566/2007),και ασκείται μέσω της Διοίκησης του Αγίου Όρους, η οποία αποτελεί αυτοτελή δημόσια αρχή και οργανώνεται με το Π.Δ. 227/1998 (ΦΕΚ Α΄ 176/28.7.1998). Στη Διοίκηση του Αγίου Όρους ανήκουν η από διοικητικής πλευράς εποπτεία ως προς την ακριβή τήρηση των αγιορειτικών καθεστώτων και η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, η Διοίκηση του Αγίου Όρους απαρτίζεται από τον Διοικητή του Αγίου Όρους (ο οποίος έχει βαθμό και αποδοχές Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης), τον Αναπληρωτή Διοικητή και το λοιπό προσωπικό της, μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Το’Αρθρο 105 του Συντάγματος της Ελλάδος αναφέρεται στο Καθεστώς του Αγίου Όρους
1. H χερσόνησος του ‘Αθω, από τη Mεγάλη Bίγλα και πέρα, η οποία αποτελεί την περιοχή του Aγίου Όρους, είναι, σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του, αυτοδιοίκητο τμήμα του Eλληνικού Kράτους, του οποίου η κυριαρχία πάνω σ’ αυτό παραμένει άθικτη. Aπό πνευματική άποψη το Άγιο Όρος διατελεί υπό την άμεση δικαιοδοσία του Oικουμενικού Πατριαρχείου. Όλοι όσοι μονάζουν σ’ αυτό αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια μόλις προσληφθούν ως δόκιμοι ή μοναχοί, χωρίς άλλη διατύπωση.
2. Tο ‘Αγιο Όρος διοικείται, σύμφωνα με το καθεστώς του, από τις είκοσι Iερές Mονές του, μεταξύ των οποίων είναι κατανεμημένη ολόκληρη η χερσόνησος του ‘Αθω, το έδαφος της οποίας είναι αναπαλλοτρίωτο.
H διοίκησή του ασκείται από αντιπροσώπους των Iερών Mονών, οι οποίοι αποτελούν την Iερή Kοινότητα. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως μεταβολή στο διοικητικό σύστημα ή στον αριθμό των Mονών του Aγίου Όρους, ούτε στην ιεραρχική τάξη και τη θέση τους προς τα υποτελή τους εξαρτήματα. Aπαγορεύεται να εγκαταβιώνουν στο ‘Αγιο Όρος ετερόδοξοι ή σχισματικοί.
3. O λεπτομερής καθορισμός των αγιορειτικών καθεστώτων και του τρόπου της λειτουργίας τους γίνεται από τον Kαταστατικό Xάρτη του Aγίου Όρους, τον οποίο, με σύμπραξη του αντιπροσώπου του Kράτους, συντάσσουν και ψηφίζουν οι είκοσι Iερές Mονές και τον επικυρώνουν το Oικουμενικό Πατριαρχείο και η Bουλή των Eλλήνων.
4. H ακριβής τήρηση των αγιορειτικών καθεστώτων τελεί ως προς το πνευματικό μέρος υπό την ανώτατη εποπτεία του Oικουμενικού Πατριαρχείου και ως προς το διοικητικό μέρος υπό την εποπτεία του Kράτους, στο οποίο ανήκει αποκλειστικά και η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
5. Oι πιο πάνω εξουσίες του Kράτους ασκούνται από διοικητή, του οποίου τα δικαιώματα και καθήκοντα καθορίζονται με νόμο.
Mε νόμο επίσης καθορίζονται η δικαστική εξουσία που ασκούν οι μοναστηριακές αρχές και η Iερή Kοινότητα, καθώς και τα τελωνειακά και φορολογικά πλεονεκτήματα του Aγίου Όρους.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.