Αναρτήθηκαν την Πέμπτη το βράδυ τα πρώτα αποτελέσματα για το Πρόγραμμα «Τουρισμός Για Όλους» του Υπουργείου Τουρισμού. Συγκεκριμένα, αναρτήθηκε το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων-Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων στην ηλεκτρονική εφαρμογή tourism4all.gov.gr.

Προσωρινά αποτελέσματα – Tourism4all.gov.gr

Αφού έγινε η ανάρτηση προσωρινών πινάκων δικαιούχων, ακολουθεί η περίοδος ενστάσεων και ανάρτηση των πινάκων οριστικών δικαιούχων. Στη συνέχεια θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση και οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα έχουν πρόσβαση στο e-voucher μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής www.tourism4all.gov.gr.

Ο δικαιούχος και τα ωφελούμενα μέλη του e -voucher επιλέγουν κατάλυμα από το Μητρώο Παρόχων και με δική τους ευθύνη κάνουν τη σχετική κράτηση αναφέροντας ότι είναι δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του Υπουργείου Τουρισμού και κάτοχοι e-voucher. Aπό το μητρώο παρόχων ενημερώνονται για την δηλωθείσα, από τον πάροχο, τιμή συνεργασίας. Η τιμή συνεργασίας επιδοτείται από το πρόγραμμα σε ποσοστό 50% (ή 60% ως ορίζεται) και με ανώτατο ποσό τα 30€/το άτομο/ανά διανυκτέρευση και ο δικαιούχος συμμετέχει πληρώνοντας το υπόλοιπο. Η διαμονή των 4 διανυκτερεύσεων είναι προϋπόθεση. Η συμφωνία με το κατάλυμα για το κόστος παραμονής στο κατάλυμα για περισσότερο διάστημα γίνεται μεταξύ παρόχου και το Υπουργείο Τουρισμού δεν εμπλέκεται.

Παιδικοί σταθμοί – δυνητικά ωφελούμενοι – προϋποθέσεις

ΕΕΤΑΑ

Οι αιτούσες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

να είναι εργαζόμενες ή να είναι άνεργες

να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το φορολογικό έτος 2019, το οποίο δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να υπερβαίνει το ποσό των 36.000€ και συγκεκριμένα, τις

27.000€ έως δύο (2) παιδιά,

30.000€ για τρία (3) παιδιά,

33.000€ για τέσσερα (4) παιδιά, και τις

36.000€ από πέντε (5) παιδιά και άνω. Ο αριθμός των παιδιών που προαναφέρονται και υπολογίζονται στο εισόδημα είναι τα παιδιά μέχρι και 24 ετών ή τα άτομα μεΑ , ανεξαρτήτως ηλικίας.

να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις παρακάτω κατηγορίες

Δομών:

Κατηγορίες Δομών

Περιγραφή Θέσεων

Βρεφικοί σταθμοί

για βρέφη από 2 ή 8 ή 18 μηνών έως 2,5 ετών (30 μηνών) συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2020),

Παιδικοί σταθμοί

για προ-νήπια από 2,5 ετών, συμπληρωμένων κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2020) μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)

Παιδικοί σταθμοί

Ολοκληρωμένης Φροντίδας

για προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών.

Κέντρα Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

για παιδιά από 5 έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π. μεΑ.)

για παιδιά με αναπηρία, έφηβους και άτομα με νοητική υστέρηση ή κινητική αναπηρία.

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας, όλων των κατηγοριών δομών, θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη της αιτούσας στην παρούσα, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό του Σημείωμα) του Υπ. Οικονομικών του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2019 – 31/12/2019).

Στο συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και συνυπολογίζονται τα εισοδήματα και των δύο (2) συζύγων/μερών, καθώς και των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό του δηλωθέντος εισοδήματος, λαμβάνονται υπόψη:

το συνολικό δηλωθέν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και των δύο μερών/συζύγων
το σύνολο των αυτοτελώς φορολογηθέντων εισοδημάτων

iii. το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, όπως αυτό αποτυπώνεται στην 5η γραμμή του πεδίου Γ.2. Εκκ. Ειδ. Εισφοράς Αλληλεγγύης της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) για το Φορολογικό Έτος 2019, καθώς και

τα εισοδήματα που εξαιρούνται της Εισφοράς Αλληλεγγύης (κωδικοί 617 & 618).
ο φόρος που καταβλήθηκε αφαιρείται από τα εισοδήματα στις περιπτώσεις: α. υπολογισμού ορίου εισοδήματος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα β. υπολογισμού μοριοδότησης.

Εξαιρούνται προϋποθέσεων συμμετοχής:

α) αναφορικά με το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, της κατάστασης απασχόλησης ή/και εργασιακής σχέσης, της οικογενειακής κατάστασης λαμβάνουν voucher οι αιτούσες, μόνο για την κατηγορία θέσης Β3 (Προ-νήπια με αναπηρία από 2,5 ετών έως 6,5 ετών) των Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας), και την κατηγορία θέσης Δ (Παιδιά με αναπηρία και άτομα με νοητική υστέρηση ή κινητική αναπηρία ) των Κ.Δ.Α.Π. μεΑ.

β) αναφορικά μόνο ως προς το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση, και λαμβάνουν voucher, οι αιτούσες που είναι ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), οι οποίες είναι μισθωτές πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή ορισμένου χρόνου είτε οι εργαζόμενες με εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης, όταν αιτούνται για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς ή και παιδικούς σταθμούς (Κατηγορία θέσης Α1, Α2, Β1, Β2) ή για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

 

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.