Γράφει ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος - Με πολλήν αγάπην απευθύνομαι και πάλιν σε όλους εσάς, οι οποίοι, διαστρεβλώνοντας τον λόγο του Ευαγγελίου, ισχυρίζεσθε, ότι «ο Θεός είναι αγάπη! Δεν είναι τιμωρός! Δεν είναι εκδικητής!». Διά του τρόπου αυτού εντάσσετε τον εαυτό σας στην κατηγορία «των πεπλανημένων!» Διδάσκετε την πλάνην! Αλλοιώνετε το περιεχόμενον της αμωμήτου ημών πίστεως! Ακούστε, λοιπον, τη φωνή ενός ταλαίπωρου Ιεράρχου: Αδελφοί μου, ευρίσκεσθε σε πλάνην! Αυτομάτως γεννάται ένα ερώτημα: Μπορώ, άραγε, να σας αποδείξω τους ισχυρισμούς μου; Έχω ατράνταχτα επιχειρήματα, δια των οποίων να αποδεικνύεται η πνευματική και θεολογική σας πλάνη; Ασφαλώς! Η Υπεραγία Θεοτόκος με λυπήθηκε! Δεν με άφησε εκτεθειμένο στα κοφτερά νύχια σας! Χωρίς αιδώ, χωρίς αγάπη, χωρίς αναστολές, επιχειρήσατε να με ξεσκίσετε! Με κατηγορήσατε, ότι λέγω «καρικατούρες»! Ότι είμαι «το στόμα του Διαβόλου»! Ότι «η τρομολαγνεία και η αγαπολαγνεία είναι μια αρνητική Θεολογία» και άλλα ανάδελφα λόγια! Κάποιος Αδελφός Αρχιερεύς είπε: «Αλλοίμονο σ’ αυτόν που διδάσκει ένα Θεό τιμωρό»! Κάποιος άλλος Αρχιερεύς, αυτή τη φορά από την Κρήτη είπε: «ο Καλαβρύτων να μετανοήση πρώτος»! Άλλος, πολύ νεώτερος Αρχιερεύς, είπεν, ότι τα λόγια μου «δεν εκφράζουν την Εκκλησία και το λόγο του Θεού»! ‘Ενας άλλος είπεν, ότι με τα όσα είπα και έγραψα, έκανα «προβολή στον Θεό του δικού μου τρόπου σκέψης …Αυτό όμως είναι μεγάλο λάθος»! Τέλος, κάποιος Διάκος, με την ευλογία, αν όχι με την εντολή του Μητροπολίτου του, έγραψε τα φοβερά λόγια: «σκάσε πια», Αμβρόσιε!

Δεν αγανακτώ εναντίον σας! Ως ταπεινός υπηρέτης του Ιησού Χριστού σας συμπαθώ και σας συγχωρώ από τα βάθη της ταπεινής μου ψυχής! Δεν ημπορώ όμως να σας αφήσω στην λανθασμένη πορεία σας. Και δεν ημπορώ να σας ανεχθώ, να διδάσκετε την πλάνη σας στο Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Εκκλησίας. Πονώ, και μάλιστα πολύ βαθειά, για την θεολογική πλάνη, στην οποία έχετε περιπέσει!

Μια πλάνη, ένεκα της οποίας, δυστυχώς, ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ στους χριστιανούς μας ως την μοναδική οδό σωτηρίας της ψυχής μας! Ασφαλώς ο Θεός είναι ένας φιλόστοργος Πατέρας! Αλλά για να σταθούμε μέσα στην αγκαλιά Του πρέπει ή να μη αμαρτάνουμε, ή, αμαρτάνοντας, να κύπτουμε τον αυχένα και το γόνυ της ψυχής μας και να λέμε τα λόγια: «Ημάρτηκα! Αμάρτησα! Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ»! Και μαλιστα, να σπεύδουμε στον πνευματικό μας, δηλ. στον ιερέα Εξομολόγο, για να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας και να λάβουμε την άφεση των αμρτιών, δηλ τον καρπόν της αγάπης του Θεού σε μας τους αμαρτωλούς!

_________Καμμιά φορά, λοιπόν, όταν παρατηρείται ομαδική απομάκρυνση των τέκνων Του από την πατρική Του αγκάλη, πράγμα το οποίον συμβαίνει και σήμερα, ο Θεός της αγάπης, από πατρική αγάπη, μας κάνει «ντα-ντα», δηλ. μας τιμωρεί παιδαγωγικά, μέ στόχο να παύσουμε την αμαρτωλή πορεία μας, για να επιστρέψουμε στην αγκαλιά Του! Ως παιδαγωγικό μέσο μας παρέχει, λοιπόν, δοκιμασίες, θλίψεις, αρρώστειες, αδικίες, φυσικές καταστροφές, ακόμη και πολέμους μόνο και μόνο για να συνέλθουμε από τον λήθαργο της αμαρτίας, για να επιστρέψουμε στην πατρική Του αγκάλη, ώστε να γλυτώσουμε την ΑΙΩΝΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ, ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ!

Σήμερα λοιπόν, τίθεται το ερώτημα: ποιός έχει δίκηο; Σεις «οι Αγαπούληδες» ή η ελαχιστότης μου; Την απάντηση θα μας την δώσει η ίδια «η Ευλογημένη Παρθένος», όπως Την αποκάλεσε ο Michael Palairet, ο κατά την περίοδο του πολέμου του 1940-41 Πρέσβυς της Μεγάλης Βρεταννίας στην Αθήνα! Με τα λόγια Της, τα οποία θα σας παραθέσω στη συνέχεια, η Υπεραγία Θεοτόκος ξεσκίζει όλους εσάς «τους Αγαπούληδες»! Σας κουρελιάζει! Κυριολεκτικώς σας κάνει …..σκόνη! Παρακαλώ, προσέξτε!

Η Υπεραγία Θεοτόκος κατά τον μήνα Μάρτιο του έτους 1941 κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αλβανικό Μέτωπο εμφα-νίσθηκε ξαφνικά σε ένα στρατιωτικό, στον τότε Ανθυπασπιστή, μετέπειτα δε και Υπολοχαγό, Νικόλαο Γκάντζαρο και του είπε τα εξής συγκλονιστικά λόγια:

«Είμαι η Παναγία. Μη φοβείσαι παιδί μου», είπε!
«Εγώ ενεφανίσθην να σου είπω τρεις λόγους, τους οποίους να μη λησμονήσης:

1) Ο παρών πόλεμος εκηρύχθη απροκαλύπτως και αναιτίως υπό της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος. Θελήματί μου η Ελλάς θα εξέλθη τούτου νικηφόρως.

2) Ο πόλεμος ούτος εκηρύχθη εναντίον της Ελλάδος, ίνα γνωρίση ο κόσμος, ότι αφορμή τούτου είναι η απομάκρυνσίς του εκ της Χριστιανικής θρησκείας, καθ’ ήν ύβριζεν, εβλασφήμει τα θεία και έρρεπε προς τον εκφυλισμόν και την ακολασίαν και ούτως συμμορφωθή, ίνα μάθη ότι υπάρχει και προΐσταται ο Θεός. Τρανώτατα δε τεκμήρια της υπάρξεως ταύτης είναι τα συχνά θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας του Χριστού.

3) Έπρεπε να μάθη ο κόσμος, ότι το δίκαιον πάντοτε υπερισχύει της βίας». (Η επιστολή παρατίθεται αυτούσια στο τέλος του παρόντος κειμένου).

_______«Αγαπούληδες» αδελφοί, Σας ερωτώ λοιπόν: Μήπως είναι καιρός να σκεφθείτε ωριμώτερα; Ασφαλώς και δεν δύνασθε να αμφισβητήσετε τα λόγια της Υπεραγίας Θεοτόκου! Οπότε μήπως πρέπει να δηλώσετε μετάνοια, για τα βλάσφημα λόγια, τα οποία ξέφυγαν από τα αρχιερατικά σας χείλη;

Εάν παρά ταύτα αμφιβάλλετε ακόμη, ότι κάποτε – κάποτε ο Θεός, ως Παιδαγωγός, μας επισκέπτεται με διάφορα μέσα δοκιμασιών και θλίψεων, ώστε να συνέλθουμε από τον λήθαργο της αμαρτάις, τότε θα σας παραθέσω τα λόγια του Αγίου Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητήν Του Τιμόθεον:

«Αυτό μάλιστα να γνωρίζεις: ότι στις έσχατες ημέρες θα εγκατασταθούν δύσκολοι καιροί. Γιατί οι άνθρωποι θα είναι εγωιστές, φιλάργυροι, αλλαζόνες, υπερήφανοι, βλάστημοι, απειθείς στους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άστοργοι, αδιάλλακτοι, συκοφάντες, ακρατείς, ανήμεροι, εχθροί του αγαθού, προδότες, αυθάδεις, θολωμένοι από υπερηφάνεια, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντας εξωτερική μορφή ευσέβειας, αλλά θα έχουν αρνηθεί τη δύναμή της. και αυτούς απόφευγε.

Γιατί από αυτούς είναι εκείνοι που εισδύουν στις οικίες και αιχμαλωτίζουν γυναικάρια φορτωμένα σωρούς αμαρτιών, που οδηγούνται από ποικίλες επιθυμίες, που πάντοτε μαθαίνουν και ποτέ δε δύνανται να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Και με όποιο τρόπο ο Ιάννης και ο Ιαμβρής αντιστάθηκαν στο Μωυσή, έτσι και αυτοί αντιστέκονται στην αλήθεια, άνθρωποι διεφθαρμένοι στο νου, κίβδηλοι ως προς την πίστη.

Αλλά δε θα προκόψουν περισσότερο, γιατί η ανοησία τους θα είναι καταφανής σε όλους όπως έγινε και η ανοησία εκείνων» (κεφ. 3, στ.1-10).
_______«Αγαπούληδες» Αδελφοί, σας παρακαλώ: σκεφθείτε περισσότερο θεοφιλώς! Μη διαστρέφετε το Ευαγγέλιο! Μη παραποιείτε την εικόνα του Θεού Πατρός! Είναι Πατέρας στοργικός! Είναι Θεός της αγάπης!

Συγχρόνως όμως είναι και Νομοθέτης! Και Νομοδότης! Άρα και Κριτής! Άλλους επιβραβεύει, άλλους καταδικάζει! Στην πυρκαϊά κάηκαν βεβαίως και μικρά παιδάκια! Μήπως όμως το ίδιο δεν έγινε και στον Κατακλυσμό του Νώε; Γιατί λησμονείτε τα λόγια του σοφού: «αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα!» Γιατί, αγνοείτε την Εντολήν του Θεού προς τον άνθρωπο: « Και ἐλάλησε Κύριος πάντας τοὺς λόγους τούτους λέγων· ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας. Οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ. Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. Οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς· ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, Θεὸς ζηλωτής, ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσί με» ( βλ. Έξοδος, κεφ. 20, στ. 1-5).

_______«Αγαπούληδες» Αδελφοί, συνέλθετε! Μη διαστρέφετε πια το Νόμο του Θεού! Η πυρκαϊά στο Μάτι, τη Ραφήνα κλπ ήταν μια παιδαγωγική ενέργεια του Φιλανθρώπου Θεού! Ήταν ένα μήνυμα, για να επιστρέψουμε στην αγκαλιά Του.

Η Ελλάδα μας απομακρύνεται από το δρόμο του Θεού, αποχριστιανίζεται! Ναοί μας κατεδαφίζονται, για να κτιστούν Τζαμιά, όπως το Τέμενος του Ισλάμ στο Βοτανικό! Οι Μουσουλμάνοι τώρα πια εφαρμόζουν επιθετική πολιτική! Στο μάθημα των Θρησκευτικών ο Χριστός μας, ο Βούδδας και ο Μωάμεθ ισοπεδώνον-ται!

Κατεδαφίζονται και ποδοπατούνται τα ιερά Σύμβολα της Πίστεώς μας! Θυμηθήτε τον Τίμιο Σταυρό στην Λέσβο! Ο ΧΡΙΣΤΟΣ μας, λοιπόν, στην Ελλάδα, την κοιτίδα του Χριστιανισμού και του Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού, σήμερα ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ! Επομένως με τις φυσικές καταστροφές μας προσκαλεί να ξαναγυρίσουμε στην Πατρική Του αγκαλιά! Τελευταίο μήνυμά Του είναι ο χθεσινός σεισμός στη Ζάκυνθο μεγέθους 6,5ο βαθμών!

_______«Αγαπούληδες» Αδελφοί, συνέλθετε! Θα επαναλάβω και πάλι τα τελευταία μου λόγια στην επίμαχη ανάρτησή μου της 24ης Ιουλίου ε.έ.

Αδελφοί μου Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί,

Καιρός να ξαναγυρίσουμε στο δρόμο του Χριστού μας όλοι μας:

Δεσποτάδες, Παπάδες και Διάκονοι!

Χριστιανοί, βαπτισμένοι στο όνομα του Χριστού!

Έγγαμοι και Άγαμοι!

Νέοι και Ηλικιωμένοι!

Άνδρες και Γυναίκες!

Αγόρια και Κορίτσια!

Πρωθυπουργοί και Υπουργοί!

Βουλευτές και Πολιτικοί!

Δεξιοί, Κεντρώοι και Αριστεροί!

Πλούσιοι και Πένητες!

Επιστήμονες και Απαίδευτοι!

Ψηλοί και Κοντοί!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ, ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ! ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ! Αμήν!

________Αδελφοί μου αγαπητοί, «Αγαπούληδες», γιατί είσθε υποκριτές; Σήμερα το πρωΐ, Κυριακή 28 Οκτωβρίου, κατά τη θεία λειτουργία ο δεξιός ιεροψάλτης έψαλε μεγαλοφώνως τα εξής φοβερά λόγια: «Ημέρα Κυρίου επί πάντα υβριστήν και υπερήφανον, και επί πάντα υψηλόν και μετέωρον…..Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάς Σοι αλληλούϊα».

Σας ερωτώ: γιατί δεν τον καταργήσατε από ιεροψάλτην; Γιατί δεν τον κατεβάσατε αμέσως από το Ψαλτήρι; Γιατί δεν του είπατε το «σκάσε πια!», όπως είπατε εις εμέ; Μήπως, λοιπόν, είσθε υποκριτές;

Μήπως με τα λόγια σας ως «αγαπούληδες» εμπαίζετε και τον Θεό και τον εαυτό σας και τους πιστούς; Τα λόγια «ημέρα Κυρίου επί πάντα υψηλόν και μετέωρον….» διακηρύσσουν, ότι ο Θεός ενίοτε είναι ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΟΣ!

Τιμωρεί τους υβριστές, τους υπερήφανους, γενικώτερα δε τους ασεβείς! Περαστικά σας!

ΖΗΤΩ Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (2 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.