Τά σεπτά καί σωτήρια Πάθη ἀνα-παρίστανται (ξαναγίνονται παρόντα μέ τή Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος).

«Ἐπιτελοῦμε» σημαίνει τελοῦμε αὐτήν τή μυστική καί μυστηριακή ἀναπαράστασή τους, τά βλέπουμε παρόντα νά βιώνονται ἀπό τόν Σταυρωθέντα, στό κέντρο τῶν Ναῶν, καί τά ζοῦμε ὥς ἕνα βαθμό πνευματικῆς καταξιώσεως ὁ καθένας.

Ποιά εἶναι ἡ σημασία τῶν σεπτῶν Παθῶν τοῦ Σωτῆρος; Μιά βασική πτυχή τους μᾶς ἀποκαλύπτει ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας (μυστικός θεολόγος τοῦ ΙΔ΄αἰώνα), ὅταν ὑπογραμμίζει: Ὁ Δεσπότης τοῦ κόσμου ἔτσι φανερά τιμᾶ τή δικαιοσύνη, ὥστε νά συγκαταλέγεται μαζί μέ τούς δούλους, τούς καταδικασμένους, τούς σφαζόμενους, τούς νεκρούς, γιά νά ἀποδώσει σέ ὅλους τό δίκαιο.

Δηλαδή στό μέν Θεό Πατέρα τή δόξα καί τήν ὑπακοή, πού ἀπό παλιά κανείς δέν εἶχε τήν ἱκανότητα νά προσφέρει, ἐνῶ στόν τύραννο τά δεσμά καί τήν περιφρόνηση καί τήν αἰσχύνη.

Ἐπιπλέον, ἀπό τότε πού ἀνέβηκε στό Σταυρό καί πέθανε κι ἀναστήθηκε, οἱ ἄνθρωποι ἀποκτήσαμε τήν ἐλευθερία, τή μορφή (πρόσωπο, ὑπόσταση) καί τό κάλλος (πρβλ.. τό ἀρχαῖον κάλλος ἀνα-μορφώσασθαι τῆς νεκρωσίμου Ακολουθίας).

Ἀπό ἄκρα φιλανθρωπία ἐπιζητοῦσε αὐτήν τήν ὀδύνη. Ὅπως πῆρε πάνω Του τήν ἀνθρώπινη φύση μας καί τήν ἕνωσε μέ τή θεότητα Του, ἔτσι δέχθηκε ὅλο του δικό μας χρέος, ὅλη τή δική μας κατάντια, ὅλη τή δική μας διαστροφή καί ἁμαρτία, συγκαταριθμήθηκε μέ τούς κακούργους καί τούς νεκρούς θεωρώντας κέρδος τόν ἀτιμασμό γιά χάρη μας (Νικόλαος Καβάσιλας).

Μέ τήν ὀδύνη λοιπόν κάθε πανάχραντου μέλους τῆς ἁγίας σαρκός Του ἐξαφάνισε κάθε σφραγίδα τοῦ πονηροῦ (πάθος), πού ἀλλοίωνε κι ἔκανε ἄμορφη καί δυσειδή τή φύση καί τήν ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου.

Καί μάλιστα, κατά τόν ἴδιο Πατέρα, μᾶς ἔντυσε μέ βασιλικό ἱμάτιο, τό ὁποῖο δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο (πρβλ. ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε Χριστόν ἐνεδύσασθε).

***

Τώρα πλέον τά πάντα μεταμορφώνονται καί γίνονται τόπος συναντήσεως Θεοῦ καί φιλόθεου ἀνθρώπου. Ἀκόμη κι αὐτός ὁ τόπος τῆς καταδίκης «Παράδεισος γέγονε».

†Ο Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως & Πολυκάστρου Δημήτριος

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.