Ο Πρόεδρος του ΣτΕ Αθανάσιος Ράντος όρισε την 2α Οκτωβρίου 2020 ως ημέρα συζήτησης της αιτήσεως μιας μητέρας μαθήτριας για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την υπ. αριθμ. 1749/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο δικηγόρος της μητέρας Βασίλης Σωτηρόπουλος που δημοσιοποίησε το σχετικό έγγραφο (βλέπε στο τέλος) αναφέρει σε ανάρτησή του στο fb: «Το Συμβούλιο της Επικρατείας με το συγκεκριμένο έγγραφό του ζητάει να πληροφορηθεί από το Υπουργείο Παιδείας ποιές ενέργειες έχει κάνει για να συμμορφωθεί με την απόφαση της Ολομέλειάς του που όρισε ότι πρέπει να απαλλάσσονται οι μαθητές από το μάθημα των θρησκευτικών με ουδέτερη υπεύθυνη δήλωση και να διατίθεται σε αυτούς ένα εναλλακτικό μάθημα (π.χ. ηθικής) για όσους δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα ομολογιακά θρησκευτικά για συνειδησιακούς λόγους».

Θυμίζουμε ότι με την αναφερόμενη απόφασή της η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε ακυρώσει το Πρόγραμμα Σπουδών για τα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου που έφερε την υπογραφή Γαβρόγλου. Στην απόφαση μεταξύ άλλων οριζόταν ότι δικαίωμα απαλλαγής έχουν οι αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι και άθεοι μαθητές που μπορούν να ζητούν απαλλαγή αλλά θα παρακολουθούν άλλο μάθημα. Κατά λέξη η απόφαση αναφέρει ότι “οι ετερόδοξοι, αλλόθρησκοι ή άθεοι μαθητές έχουν δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από το μάθημα με την υποβολή σχετικής δήλωσης, η οποία θα μπορούσε να γίνει με μόνη την επίκληση λόγων θρησκευτικής συνείδησης, η δε Πολιτεία οφείλει, εφόσον συγκεντρώνεται ικανός αριθμός μαθητών που απαλλάσσονται, να προβλέψει τη διδασκαλία ισότιμου μαθήματος προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος «ελεύθερης ώρας»”. Το ΣτΕ δίνει λοιπόν δικαίωμα απαλλαγής με μόνη την επίκληση λόγων θρησκευτικής συνείδησης (χωρίς αναφορά στο θρήσκευμα του μαθητή ούτε θετική ούτε αρνητική), εφιστά όμως στην Πολιτεία την υποχρέωσή της οι απαλλασσόμενοι μαθητές να παρακολουθούν άλλο μάθημα.

Ενώ τα νέα μεταβατικά βιβλία Θρησκευτικών ήδη τυπώνονται ως μέρος της συμμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας με την παραπάνω και άλλες σχετικές αποφάσεις του ΣτΕ, το ζήτημα των απαλλαγών δεν έχει ακόμη ρυθμιστεί, πράγμα πάντως που φαίνεται πως θα γίνει πολύ πριν φτάσει ο Οκτώβριος οπότε το ΣτΕ θα ελέγξει τη συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις αποφάσεις του. Το Υπουργείο καλείται να ρυθμίσει το θέμα με τέτοιο τρόπο ώστε και το δικαίωμα αλλοθρήσκων, ετεροδόξων και αθέων στην απαλλαγή να διασφαλιστεί και η κατάχρηση του δικαιώματος από Ορθόδοξους μαθητές να αποτραπεί. Επιπλέον οφείλει να ρυθμίσει ταυτόχρονα τον τρόπο απασχόλησης των απαλλασσόμενων μαθητών και πάντως σε καμία περίπτωση, όπως και η δικαστική απόφαση ρητά προβλέπει, δεν πρέπει να επιτραπεί για όσους απαλλάσσονται η «ελεύθερη ώρα». Τέλος, εάν προκριθεί η δημιουργία άμεσα «ισότιμου» μαθήματος, τότε θα πρέπει να οριστεί και ο αριθμός των μαθητών που θα κρίνεται «ικανός» ώστε να διδάσκεται αυτό το μάθημα, ποιοι θα το διδάσκουν, ποιο το περιεχόμενό του και με ποια διδακτικά εγχειρίδια. Εάν πάλι ένα τέτοιο «ισότιμο» μάθημα δεν ετοιμαστεί άμεσα, τότε θα πρέπει να οριστεί ο τρόπος απασχόλησης των απαλλασσόμενων μαθητών με την παρακολούθηση κάποιου άλλου από τα διδασκόμενα ήδη μαθήματα κατά τις ώρες διδασκαλίας των Θρησκευτικών.

Thriskeftika

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.