Το σημάδι του Ιωνά – Ιερομ. Κοσμά του Δοχειαρίτου.

Τότε μερικοί γραμματείς και Φαρισαίοι του είπαν: «Διδάσκαλε, θέλουμε ν’ αποδείξεις μ’ ένα θαυματουργικό σημάδι την αποστολή σου».

Εορτολόγιο ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Σεπτεμβρίου-Προφήτης Ιωνάς

Αυτός τους αποκρίθηκε: «Μια γενιά πονηρή και άπιστη ζητάει να δει θαυματουργικό σημάδι! Άλλο σημάδι όμως δεν θα της δοθεί, παρά μόνον εκείνο του προφήτη Ιωνά. Όπως δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι θα είναι κι ο Υιός του Ανθρώπου μέσα στη γη τρεις μέρες και τρεις νύχτες.1

Οι κάτοικοι της Νινευή θ’ αναστηθούν στην τελική κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατηγορήσουν, γιατί εκείνοι μετανόησαν όταν άκουσαν το κήρυγμα του Ιωνά˙ κι όμως εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Ιωνά. Η βασίλισσα του Νότου θ’ αναστηθεί στην τελική κρίση μαζί με τη γενιά αυτή και θα την κατηγορήσει, γιατί εκείνη ήρθε απ΄ την άλλη άκρη του κόσμου ν’ ακούσει τη σοφία του Σολομώντα˙ κι όμως εδώ υπάρχει κάποιος μεγαλύτερος από τον Σολομώντα».

ΣΧΟΛΙΑ.

(1)Όπως δηλαδή ο προφήτης Ιωνάς ήταν τρεις μέρες και τρεις νύχτες στην κοιλιά του κήτους, έτσι θα είναι κι ο Υιός του Ανθρώπου μέσα στη γη τρεις μέρες και τρεις νύχτες.

Η ολόσωμος ταφή και η εκ νεκρών ανάστασις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι δύο άρθρα της ορθοδόξου ημών πίστεως˙ αυτά και τα δύο οι μεν άλλοι προφήται δια λόγου τα προείπον, το δε σημείον του Ιωνά προεφανέρωσεν αυτά πρακτικώς.

Το μεν μέγα κήτος, το οποίον κατέπιε τον Ιωνάν, εσήμαινε τον ακόρεστον θάνατον, ο οποίος εγεύθη και αυτόν τον αναμάρτητον˙ η δε κοιλία του κήτους τον τάφον εις τον οποίον ετάφη το ζωηφόρον σώμα του Κυρίου ημών˙ ο δε καταποντισμός εις τα βάθη της θαλάσσης, την κατάβασιν του Σωτήρος ημών εις τον Άδην˙ εξήλθε δε ο Ιωνάς μετά τρεις ημέρας εκ της κοιλίας του κήτους, ίνα φανερώση, ότι μετά τρεις ημέρας θα αναστηθή ο μονογενής του Θεού Υιός εκ των νεκρών˙ και όταν μεν έγινε το σημείον τούτο δια του Ιωνά, ήτο άδηλον και ανεξήγητον˙ ότε δε ήλθεν εις τον κόσμον ο Υιός του Θεού, τότε εφανέρωσεν αυτό, και εξήγησε, λέγων˙ «Ώσπερ γαρ ην Ιωνάς εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας, ούτως έσται ο Υιός του ανθρώπου εν τη καρδία της γης τρεις ημέρας και τρεις νύκτας» (Μάρκ. ιβ, 40)
(Αρχιερεύς, Νικηφόρος Θεοτόκης).

Τι σχέση έχει ο Προφήτης Ιωνάς με το σημείο του Σταυρού

Από το βιβλίο: «Ιησούς Χριστός: Βίος, Διδασκαλία, Θαύματα», Β’ τόμος, του Ιερομονάχου Κοσμά του Δοχειαρίτου.

Ιερόν Δοχειαρίτικον Κελλίον, Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Αγιον Ορος 2011.
Η/Υ επιμέλεια Σοφίας Μερκούρη.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.