Τό Σάββατον, 29ην Μαρτίου/ 11ην Ἀπριλίου 2020, Σάββατον τοῦ Λαζάρου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου τό γεγονός τῆς ἀναστάσεως ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ φίλου Αὐτοῦ Λαζάρου τοῦ τετραημέρου εἰς πιστοποίησιν τῆς κοινῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν, ὡς λέγει τό τροπάριον «Τήν κοινήν Ἀνάστασιν πρό τοῦ Σοῦ πάθους πιστούμενος ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τόν Λάζαρον, Χριστέ ὁ Θεός…».

Τό γεγονός τοῦτο ἑωρτάσθη:

Α. Εἰς τήν ἐν Βηθανίᾳ πατρίδι τοῦ Λαζάρου γυναικείαν Ἱεράν Μονήν τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ Μάρθας καί Μαρίας διά θείας Λειτουργίας τήν πρωΐαν ὑπό τοῦ ἐφημερίου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπιφανίου, τῇ συμμετοχῇ τῆς ἡγουμένης Εὐπραξίας μοναχῆς καί τῶν μοναζουσῶν αὐτῆς μόνον, λόγῳ τῶν μέτρων ἀσφαλείας ἔναντι τῆς κρατούσης ἐπιδημίας.

Β. Εἰς τήν ἔναντι τοῦ τόπου τῆς Ἀναλήψεως Ἱεράν γυναικείαν Μονήν, τῆς ὁποίας ἐπιστάτης καί ἀνακαινιστής εἶναι ὁ μοναχός Ἀχίλλιος ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀνανίου ἐν τηρήσει τῶν μέτρων ἀσφαλείας τῆς ὑγιείας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.