ΙΕΡΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ.

Τό προσεχές Σάββατον, 19ην Ἰουνίου τρ. μ., πρό τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον), ἐν ᾧ μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν τελεῖται Θεία Λειτουργία.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θά τελεσθῇ Γενικόν Τρισάγιον καί θά εὐλογηθοῦν τά προσκομισθησόμενα κόλλυβα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἀπ΄αἰῶνος κεκοιμημένων εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

Τήν Δευτέραν (Μετά τήν Πεντηκοστήν), 21ην Ἰουνίου τρ. μ., ἐν ᾗ ἑορτάζομεν τό Πανάγιον καί Ζωοποιόν Πνεῦμα, τελεῖται Θεία Λειτουργία.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Τήν Δευτέραν (Μετά τήν Πεντηκοστήν), 21ην Ἰουνίου τρ. μ., ἐν ᾗ ἑορτάζομεν τό Πανάγιον καί Ζωοποιόν Πνεῦμα, τελεῖται Θεία Λειτουργία.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΕΣΗΛΚΙΟΪ

Τήν προσεχῆ Παρασκευήν, 18ην Ἰουνίου τρ. μ., ἐν τῷ καθ’ἡμᾶς Ἱερῷ Ναῷ θά τελεσθῇ ὁ Ἑσπερινός τοῦ Ψυχοσαββάτου.

Μετά τό πέρας τοῦ Ἑσπερινοῦ θά τελεσθῇ Γενικόν Τρισάγιον καί θά εὐλογηθοῦν τά προσκομισθησόμενα κόλλυβα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἀπ΄αἰῶνος κεκοιμημένων εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Ὥρα ἐνάρξεως 17.00.

Τήν Κυριακήν (Η’ ἀπό τοῦ Πάσχα), 20ην Ἰουνίου τρ. μ., ἐν ᾗ τήν Ἁγίαν Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν, τελεῖται Θεία Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Ἐν συνεχείᾳ θά τελεσθῇ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς Γονυκλισίας καί θά ἀναγνωσθοῦν αἱ εὐχαί, ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιερέως.

Ὥρα ἐνάρξεως 9.00.

ΙΕΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑΚΟΣ ΝΑΟΣ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

Τό προσεχές Σάββατον, 19ην Ἰουνίου τρ. μ., πρό τῆς Πεντηκοστῆς (Ψυχοσάββατον), ἐν ᾧ μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν τελεῖται Θεία Λειτουργία, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου ἡμῶν Μητροπολίτου Γέροντος Δέρκων κ. Ἀποστόλου.

Μετά τό πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας θά τελεσθῇ Γενικόν Τρισάγιον καί θά εὐλογηθοῦν τά προσκομισθησόμενα κόλλυβα ὑπό τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιερέως, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν πάντων τῶν ἀπ΄αἰῶνος κεκοιμημένων εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.