Τό ἑσπέρας τῆς Πέμπτης τῆς Τυρινῆς, 22ας Φεβρουαρίου/7ης Μαρτίου 2019, ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλος εἰς τελετήν εἰς τήν ἐν Ἀμμάν Μητρόπολιν τοῦ Πατριαρχείου παρουσίᾳ τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κυριακουπόλεως κ. Χριστοφόρου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Πρεσβυτέρου π. Ἤσσα ἐκπροσώπου Tύπου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τά Ἀραβικά Μ.Μ.Ε., τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου, πολλῶν ἱερέων τοῦ ποιμνίου τῆς Ἰορδανίας καί πολλοῦ λαοῦ ἐτίμησε διά τοῦ παρασήμου τοῦ Σταυροφόρου τοῦ Tάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου τούς διακριθέντας Ὀρθοδόξους πιστούς, πνευματικά τέκνα τοῦ Πατριαρχείου εἰς ἀνέγερσιν ναῶν καί εἰς ἐκκλησιαστικάς, κοινοτικάς ἢ φιλανθρωπικάς δραστηριότητας, προαγούσας τήν πνευματικήν πρόοδον καί εὐημερίαν τῆς ἐνορίας, εἰς τήν ὁποίαν ὑπηρετοῦν, ἤτοι τούς.

Mr. Faouzi Shnouda
2 Mr. Qaisar Aldaoud
3 Mr. Elias Atallah
4 Mr. Ibrahim Quakish
5 Mr. Iskandar Aldaoud

Καί ὡσαύτως ἐτίμησε διά τιμητικῆς πλακέτας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμμάν, εἰς διακεκριμένα μέλη τοῦ ποιμνίου.
Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐκδηλώσεως ταύτης, ὁ Μακαριώτατος ἀνεκοίνωσε τήν προσφοράν 250.000 δηναρίων Ἰορδανίας διά τήν ἔναρξιν ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ εἰς τήν πόλιν Φχές, προάστειον τοῦ Ἀμμάν, καί ἐπίσης ἐτίμησε τόν Θεολόγον διδάκτορα Ἱερέα καί μέλος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ δικαστηρίου π. Ψάρα Εὐάγγελον Νταχάμπρα διά τοῦ ὀφφικίου τοῦ Σταυροφόρου Πρωτοπρεσβυτέρου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.