Τήν 11ην π.μ. ὥραν τῆς Παρασκευῆς, 11ης /24ης Ἰανουαρίου 2020, ἐπεσκέφθη τήν Βασιλικήν τῆς Γεννήσεως τῆς Βηθλεέμ ἡ Αὐτοῦ Βασιλική Ὑψηλότης, ὁ Πρίγκιψ τῆς Οὐαλίας Κάρολος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Αὐτῆς Μεγαλειότητος τῆς Βασιλίσσης τῆς Ἀγγλίας Ἐλισάβετ κ. Philip Hall, ὑπό τοῦ Ἀγγλικανοῦ Ἐπισκόπου εἰς Ἱεροσόλυμα Σεβασμιωτάτου Σουχέϊλ Νταουάνη καί ὑπό κλιμακίου συνεργατῶν αὐτοῦ.

Τόν Ἐξοχώτατον Πρίγκιπα ἅμα τῇ ἀφίξει Αὐτοῦ ὑπεδέχθησαν εἰς τήν ἀρχήν τῆς Αὐλῆς τῆς Βασιλικῆς οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Ἡγουμένων τῆς Βηθλεέμ, ἐν οἷς ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων ὁ Ἀρχιμανδρίτης Πολύκαρπος καί ὡδήγησαν αὐτόν ἄχρι τῆς Πύλης τῆς Βασιλικῆς ἔξω.

Ἐνταῦθα ὑπεδέχθησαν τόν πρίγκιπα οἱ Ἡγούμενοι τῆς Βηθλεέμ, ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων ὁ Πατριαρχικός Ἐπίτροπος Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου κ. Θεοφύλακτος, ὁ Φραγκισκανός καί ὁ Ἀρμένιος καί ὡδήγησαν αὐτόν ἐντός τῆς Βασιλικῆς.

Εἰς τό μέσον αὐτῆς ὑπεδέχθη τόν Πρίγκιπα πρῶτος ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἀκολουθοῦντων τοῦ Κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς ὁσιολογιωτάτου Πατρός Φραγκίσκου Πατόν, καί τοῦ ἀντιπροσώπου τοῦ Ἀρμενίου Πατριάρχου Σεβασμιωτάτου Σιβάν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.