Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος την Κυριακή, 25 Ιουλίου 2021, προέστη της Θ. Λειτουργίας στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό, συμπαραστατούμενος από τους Σεβ. Μητροπολίτες Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνα, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα και Προύσης κ. Ιωακείμ. Κατά τη διάρκεια της Θ. Λειτουργίας τελέστηκε η εις Επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτου Γαλλίας κ. Δημητρίου.

Εκκλησιάστηκαν πλήθος Ιεραρχών του Οικουμενικού Θρόνου, Άρχοντες της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, ο Εντιμ. κ. Σταύρος Χριστοδουλίδης, Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, οι συγγενείς του νέου Μητροπολίτου και πιστοί από την Πόλη και το εξωτερικό, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων προφύλαξης από την πανδημία.

Πριν από την χειροτονία του εψηφισμένου Μητροπολίτου Γαλλίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, απηύθυνε προς αυτόν πατρικούς λόγους οικοδομής και νουθεσιών για τη νέα αποστολή διακονίας που του ανέθεσε η Μητέρα Εκκλησία.

“Πεντηκοστήν και πάλιν εορτάζομεν και Πνεύματος επιδημίαν εν ταίς Αυλαίς του Μεγάλου Μοναστηρίου της πίστεως ημών καθώς και πάλιν η Χάρις του Θεού κατέρχεται διά των χειρών της ημών Μετριότητος και των συλλειτουργούντων ημίν αδελφών αγίων Αρχιερέων επί της κεφαλής σου, ώστε να σε αναδείξη ποιμενάρχην μιάς εκ των τιμίων Επαρχιών του Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως.

Και καλείσαι ως Ιεράρχης πλέον, ως εις τύπον και τόπον Χριστού ιστάμενος, να ενσαρκώνης το μήνυμα του Ευαγγελίου Του προς όλον τον κόσμον και μάλιστα εις τον χώρον μιάς Ευρώπης η οποία λησμονεί μάλλον ότι αυτό το οποίον είναι, ο υψηλός πολιτισμός και το ανώτατον επίπεδον παιδείας και ιδανικών, οφείλεται εν πολλοίς εις την Χριστιανικήν πίστιν και ταυτότητα. Εις την βάσιν του Ευρωπαικού πνεύματος ευρίσκονται ίχνη από τα Αποστολικά βήματα, τα οποία ήλλαξαν την φοράν τούτου του κόσμου και εχώρισαν την Ιστορίαν εις μέρη δύο.

Ως Ορθόδοξος Ιεράρχης έχεις την απαράβατον υποχρέωσιν να διακονής την μίαν και ακαινοτόμητον Αλήθειαν του Χριστού. Δεν υπάρχουν πολλαί Αλήθειαι, άγιε Εψηφισμένε! Υπάρχει μία Αλήθεια και αύτη είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός! Και έχεις και συ και έχομεν άπαντες οι διακονούντες αυτήν την μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, την αναντίρρητον ευθύνην και συγχρόνως το προνόμιον να διακονώμεν την Σκηνήν του Μαρτυρίου, ένθα φυλάσσονται το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου και η παρακαταθήκη της Χάριτος, ώστε και εν χρόνω να εξελίσσεται η πορεία της Εκκλησίας μας.

Δεν υπάρχουν τμήματα και ψήγματα της Αληθείας, τα οποία επιθυμούμεν να ενώσωμεν διά του Διαλόγου εις μίαν νέαν πίστιν, αλλά επιχειρούμεν, έστω και υπό ηθελημένας ή εν αγνοία παρεξηγήσεις, να φέρωμεν την Αλήθειαν του Χριστού ως την έζησαν, την εβίωσαν, την εδίδαξαν και την παρέδωκαν εις ημάς οι πατέρες ημών, εις τους αδελφούς μας οι οποίοι είτε πιστεύουν εις τινα θρησκείαν είτε ακολουθούν απόκλισιν τινά εκ της εν Συνόδοις και πράξεσι των Αγίων παραδοθείσης ημίν πίστεως, ώστε να καταστήσωμεν άπαντας κοινωνούς αυτού του μοναδικού και ανεπαναλήπτου βιώματος του ζην διά Χριστόν εν τη Εκκλησία Του, και του ζην εν Εκκλησία και μόνον την άφατον οικονομίαν της μόνης Τριάδος.

Η Αλήθεια, λοιπόν, της Εκκλησίας θα πρέπει και διά σε, Θεοφιλέστατε, να αποτελή το ύψιστον μέλημα της εφ΄εξής διακονίας σου. Ορθόδοξος Ιεράρχης άνευ της Αληθείας δεν νοείται παρ΄ημίν. Το Ευαγγέλιον της Χάριτος, δηλαδή η εξαγγελία προς τον τετραπέρατον κόσμον ότι “Χριστός Ανέστη” είναι η κυρία αποστολή του κληρικού. Και μεγαλυτέρα εξαγγελία τούτου του θαύματος από της Θείας Λατρείας ουδόλως υπάρχει.

Διά την Ορθόδοξον πίστιν, Αλήθεια άνευ Αγάπης δεν υπάρχει! Ούτε, όμως, και Αγάπη άνευ Αληθείας! Αυτάς τας αρετάς προτρεπόμεθά σε όπως ενσαρκώνης κατά την εφ΄εξής αρχιερατικήν διακονίαν σου, άγιε Εψηφισμένε. Με αυτάς τας αρετάς έξελθε εις τον θερισμόν ως εις εκ των ολίγων πλην πολυτίμων εργατών, διά να προσφέρης όλον σου το είναι υπέρ του λογικού ποιμνίου της εμπιστευθείσης σοι Ιεράς Μητροπόλεως.”

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.