ΦΑΝΑΡΙ: Τα Μετόχια της Ι. Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, στη Ν. Υόρκη, περιέρχονται ως Κοινότητες πλέον στην Αρχιεπισκοπή Αμερικής, αυτό αποφασίστηκε μεταξύ άλλων στην Ιερά Σύνοδο του Οικ. Πατριαρχείου.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο:

Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας την Δευτέραν, 29ην, και την Τρίτην, 30ην τ.μ. Μαίου 2023.

Κατ’ αυτάς, απεφασίσθη όπως τα άχρι τούδε Μετόχια της εν Αστορία Νέας Υόρκης Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου περιέλθωσιν, ως Κοινότητες πλέον, εις την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αμερικής.

Εξ άλλου, επί τη βάσει εκθέσεως της Μικτής Επιτροπής διά την αναθεώρησιν του Συντάγματος της ως άνω μεγάλης Επαρχίας του Πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου και ευρείας συζητήσεως γενομένης, απεφασίσθη όπως αφ’ ενός μεν η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος αυτής μελετήση εις βάθος χρόνου τας προτάσεις περί αναθεωρήσεως διατάξεών τινων του Συντάγματος, εν συνεχεία προς την εν Φαναρίω σύσκεψιν αυτής του παρελθόντος Απριλίου, υπό την προεδρείαν της Α.Θ.Παναγιότητος, αφ’ ετέρου δε η διαληφθείσα Μικτή Επιτροπή συνεχίση τας εργασίας αυτής τον προσεχή Σεπτέμβριον.

Ωσαύτως, εθεωρήθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ’ ων και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.