Με την δέουσα εκκλησιαστική τάξη τιμήθηκε η εορτή του Αγ. Πνεύματος τόσο στην πόλη του Γυθείου όσο και σε άλλες ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος Γ’, την παραμονή της εορτής χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό στον μεγαλοπρεπή νέο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Στούπας, πλαισιωμένος από τους ιερείς: αρχιμ. π. Νεκτάριο Βλαχόπουλο, πρωτοπρ. Ιωάννη Κουρεντζή και πρεσβ. Σταύρο Λουκαρέα και τον διάκονο της Μητροπόλεως π. Χριστόδουλο Κρουστάλλη.
Ο Σεβασμιώτατος είπε στο κήρυγμά του: Η σημερινή ημέρα είναι μαι ημέρα όπου εορτάζουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στο χώρο της Εκκλησίας. Δηλαδή έχουμε ενώπιον μας την πραγμάτωση των επαγγελιών του Κυρίου, όπως είπε: ”ἀλλ᾿ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν· συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς·” (Ιω. 16,7).
Δηλαδή ο Κύριος στέλνει από τον ουρανό τα χαρίσματα του Αγ. Πνεύματος, μας χορηγεί ουράνια αγαθά. Έτσι και μεις έχουμε αυτή την άλλη δυναμική. Μπορούμε να αποκτήσουμε τους καρπούς του Αγ. Πνεύματος τους οποίους και αναφέρει ο Απ. Παύλος και είναι: ”ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια” (Γαλ. 5, 22-23).
Είναι πολύ χαρακτηριστικό, είπε ο Σεβασμιώτατος, οτι στις Πράξεις των Αποστόλων όπου περιγράφεται η ημέρα η πανευφρόσυνος της Πεντηκοστής εκεί έχουμε όλη την σώζουσα τον άνθρωπο αλήθεια, την όλη θεολογία της Κ. Διαθήκης, στην οποία κοινός τόπος είναι η ίδρυση της Εκκλησίας η οποία γίνεται διά του Αγ. Πνεύματος, εκπορευομένου εκ του Πατρός και αποστελλομένου διά του Υιού.
Έτσι το Αγ. Πνεύμα είναι ο θεσμοθέτης της Εκκλησίας.

Κάθε δε λειτούργημα, συνέχισε ο Σεβ, στο χώρο της Εκκλησίας πηγάζει από το Αγ. Πνεύμα. Καθένας λαμβάνει στην Εκκλησία την θέση που Αυτό του ορίζει και όλα στην Εκκλησία ενεργούνται εν αγίω Πνεύματι. Το Άγιο Πνεύμα είναι Εκείνο που νέμει και διαιρεί τα χαρίσματα και είναι ο Εντολεύς και Παράκλητος της Εκκλησίας.
Και στη συνέχεια ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας, έδωσε και πρακτικές οδηγίες προς τους πιστούς.
Πρώτον είπε: οτι η ορθόδοξη έκφραση της εικονογραφίας της Αγίας Τριάδος είναι η εικόνα που παριστάνει την Φιλοξενία του Αβραάμ, στους τρεις αγγέλους. (Γένεσις, 18, 1). Οι Πατέρες της Εκκλησίας το καθιέρωσαν έτσι καθ’ ότι στο βιβλικό αυτό γεγονός της φιλοξενίας είδαν μια προτύπωση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος.
Στην ορθόδοξη αγιογραφία ο Πατήρ δεν εικονίζεται διότι ο Πατήρ δεν σαρκώθηκε, όπως ο Υιός με την ενανθρώπησή Του και συνεπώς ουδείς έχει δεί τον Θεόν – Πατέρα. Όσον αφορά το Άγιον Πνεύμα η απεικόνισή Του γίνεται είτε ”ἐν εἴδει περιστερᾶς”, όπως εμφανίστηκε στη Βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό, είτε τώρα ως ”γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός” κατά την ημέρα της Πεντηκοστής.
Η απεικόνιση της αγίας Τριάδος διά του γέροντος Πατρός με τα άσπρα μαλλιά και γένια είναι εικόνα ξένη προς την διδασκαλία των Πατέρων και την ορθόδοξη παράδοση. Είναι δυτικής τεχνοτροπίας και αντιθεολογική.
Έπειτα το Αγ. Πνεύμα δεν είναι περιστερά – πτηνόν δηλαδή. Εμφανίστηκε ”ἐν εἴδει περιστερᾶς”. Δεν είναι περιστέρι από τη φύση του αλλά Θεός, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγει: ”«Μόνον δὲ τὸ Θεῖον ἀπερίγραπτόν εστι πάντα πληροῦν καὶ πάντα περιέχον καὶ πάντα περιορίζον ὡς ὑπὲρ πάντα ὄν καὶ πάντα δημιουργήσαν”.
Και στη Λειτουργία του αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου χαρακτηριστική είναι η ευχή, στην οποία υποδηλώνεται το αδύνατον της αναπαραστάσεως του Κυρίου Σαβαώθ: ”Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἀνέκφραστος, ἀπερινόητος, ἀόρατος, ἀκατάληπτος…”.

Δεύτερον: Τόνισε οτι στο χώρο της Εκκλησίας όλα πρέπει να γίνονται κατά τάξιν. Να επικρατεί ιεροπρέπεια, σοβαρότητα, κατανυκτική και προσευχητική ατμόσφαιρα. Όχι μετακινήσεις των πιστών εδώ και εκεί μέσα στο ναό, όχι συζητήσεις. Σωστή ενδυμασία και προπαντός εκκλησιασμός την Κυριακή ημέρα.
Τέλος, έδωκε και άλλες συμβουλές για την όλη τέλεση της λατρείας και συνεχάρη τον νέο εφημέριο του Ναού, π. Σταύρο Λουκαρέα για την καλή του διάθεση και ευλάβεια που τον διακρίνει ώστε πάντα να δοξάζεται όπως πρέπει, το Πανάγιον Όνομα της Αγίας Τριάδος.

Ανήμερα της εορτής, ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Γυθείου, πλαισιωμένος από τους ιερείς: αρχιμ. π. Συμεών Λαμπρινάκο, πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, πρωτοπρ. Στέφανο Ταβουλάρη, πρωτοπρ. Παναγιώτη Αρφάνη, πρωτοπρ. Ηλία Μανιατάκο και τον διάκονο της Μητροπόλεως π. Χριστόδουλο Κρουστάλλη.
Στο κήρυγμά του ο Σεβ.. ανέλυσε θεολογικά την υπέροχη προσευχή πρός το Άγιο Πνεύμα το ”Βασιλεῦ οὐράνιε ”. Είπε οτι στην προσευχή αυτή έχουμε από 4 προσφωνήσεις, ιδιότητες και δεήσεις.

Ήτοι: το Βασιλεῦ οὐράνιε : οτι το Αγ. Πνεύμα, μας υπενθυμίζει την Βασιλεία των Ουρανών. Παράκλητε: ενώ ο Χριστός είναι ο Καλός Σαμαρείτης, το αγ. Πνεύμα είναι ο Πανδοχεύς που μας παρηγορεί. ”Τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας”: μας καθοδηγεί στην αλήθεια. ”Ἀγαθέ”: Η πληρότητα της αγαθότητας. ὁ πανταχοῦ παρών: Είναι παντού. τὰ πάντα πληρῶν : Συντηρεί και διακρατεί όλα τα κτίσματα. ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν : Δίδει τους καρπούς ως τους αναφέρει ο Απ. Παύλος. Ζωής χορηγός: Παρέχει την πνευματική ζωή, ἐλθὲ: Να έλθει παρακαλούμε.

Καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν : Να σκηνώσει μέσα στην ύπαρξή μας. Καί καθάρισον ἡμᾶς: Να μας καθαρίσει από τον ηθικό ρύπο. Και σῶσοντὰς ψυχὰς ἡμῶν: Να σώσει τις ψυχές μας. Είναι η τελείωση του ανθρώπου.
Κλείνοντας προέτρεψε τους πιστούς να μάθουν καλά και ορθά την προσευχή αυτή και να την λέγουν κάθε μέρα.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.