Στις 29 Αυγούστου τιμούμε την αποτομή της κεφαλής του Προδρόμου, δηλαδή την αποκεφάλιση του αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού κατά διαταγή του βασιλιά Ηρώδη.Είναι μέρα πένθιμη και τηρούμε αυστηρή νηστεία (αλάδωτο, δεν τρώμε λάδι)σε ένδειξη πένθους για την άδικη θανάτωση του αγιοτέρου ανθρώπoυ της παγκόσμιας Ιστορίας (Aνώτερη από τον Πρόδρομο είναι μόνο η Παναγία).Σε περίπτωση που η εορτή τύχει ημέρα Σάββατο ή Κυριακή, καταλύουμε λάδι.

Τίμιου Προδρόμου: Τι γιορτάζουμε σήμερα 29 Αυγούστου

Μετά την βάπτιση του Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, τελείωσε η αποστολή του Προδρόμου. Ο Χριστός άρχισε πλέον να κηρύσσει σε όλη τη Γαλιλαία.
Ἔτσι σέ ὅσους πήγαιναν πλέον νά βαπτισθοῦν σ’ ἐκεῖνον πάντα τούς θύμιζε ὅτι τό δικό του βάπτισμα ἦταν μέ νερό, ἐνῶ τοῦ Ἰησοῦ μέ Πνεῦμα Ἅγιο. Καί δένπεριοριζόταν στό νά διδάσκει μόνο καί νά νουθετεῖ, ἀλλά καυτηρίαζε καί τά στραβά πού ἔκαναν οἱ ἄνθρωποι, προπαντόςοἱ ἄρχοντες, γιατί ἔδιναν τό κακό παράδειγμα.

Ὅταν ἔμαθε, λοιπόν, γιά τήν ἄτακτη καί ἁμαρτωλή ζωή πού ἔκανε ὁ βασιλιάς Ἡρώδης θεώρησε χρέος του νά τόν ἐλέγξει καί νά προσπαθήσει νά τόν φέρει στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἡρώδης, παιδιά, ζοῦσε παράνομα. Εἶχε πάρει γιά γυναίκα του τή γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του. Ἡ κακιά καί ἀνήθικη Ἡρωδιάδα κοντά στόν Ἡρώδη ἔκανε πολλά ἄσχημα
πράγματα. Ἔτσι ὁ Ἰωάννης πού ἦταν κήρυκας μέ θάρρος καί δέν μποροῦσε νά σιωπήσει ἔλεγχε συνέχεια τό βασιλιά, λέγοντάς του πώς ἡ ζωή πού ἔκανε δέν ἦταν σωστή καί πώς δέν ἐπιτρεπόταν νά ἔχει γιά γυναίκα του τή γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του. Ποιό ἦταν ὅμως τό ἀποτέλεσμα; Ἀντί νά μετανοήσει ὁ βασιλιάς ἔστειλε στρατιῶτες νά τόν συλλάβουν καί νά τόν πετάξουν στή φυλακή.

Ποιό ἦταν τό τέλος τοῦ ἁγίου Ἰωάννη;

Ἡ κακιά Ἡρωδιάδα θέλησε νά τόν ἐκδικηθεῖ καί βρῆκε τήν εὐκαιρία. Ὁ Ἡρώδης γιόρταζε τά γενέθλιά του καί εἶχε στό τραπέζι καλεσμένους ἄρχοντες καί μεγάλους ἀξιωματικούς καί προύχοντες τῆς Γαλιλαίας. Τότε μπῆκε στή μεγάλη ἐπίσημη αἴθουσα ἡ κόρη τῆς Ἡρωδιάδας , ηΣαλώμη,καί χόρεψε ἕνα χορό αἰσχρό καί προκλητικό. Ὁ χορός της ἄρεσε τόσο πολύ στόν Ἡρώδη καί τούς καλεσμένους του καί τῆς εἶπε: «Ζήτησέ μου ὅ,τι θέλεις κι ἐγώ θά σοῦ τό δώσω». Καί μάλιστα ὁρκίστηκε λέγοντάς της: «Θά σοῦ δώσω ὅ,τι θέλεις ….μέχρι καί τό μισό μου βασίλειο»!

Τότε ἡ Σαλώμη ρώτησε τή μητέρα της κι ἐκείνη τῆς εἶπε νά ζητήσει τό κεφάλι τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου σ’ ἕνα πιάτο. Ἔτσι κι ἔκανε ἡ Σαλώμη, πού ἦταν κακιά καί πονηρή σάν τή μητέρα της. Ὅταν τό ἄκουσε ὁ βασιλιάς λυπήθηκε πολύ, γιατί εἶχε ὁρκιστεῖ καί μάλιστα μπροστά σέ ὅλους τούς καλεσμένους του. Καί ἐπειδή δέν ἤθελε νά φανεῖ πώς δέν κρατᾶ τόν ὅρκο του, διέταξε ἀμέσως ἕνα στρατιώτη νά πάει νά φέρει τό κεφάλι τοῦ Ἰωάννη. Αὐτός πῆγε στή φυλακή ἀποκεφάλισε τόν Ἰωάννη καί τοῦ ἔφερε τό κεφάλι μέσα σ’ ἕνα πιάτο. Ἔπειτα τό ἔδωσε στή Σαλώμη καί αὐτή στή μητέρα της.

Ὅταν οἱ μαθητές τοῦ Ἰωάννη πληροφορήθηκαν τό γεγονός, πῆγαν στή φυλακή,πῆραν τό σῶμα του καί τό ἔθαψαν.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο αναφέροντας το όνομά του μετά την Παναγία στις προσευχές και στις δεήσεις.

Στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο είναι αφιερωμένες έξι ημέρες του χρόνου:

7 Ιανουαρίου (Σύναξις Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου), η αρχαιότερη εορτή
24 Φεβρουαρίου (1η & 2η εύρεση της Τίμιας Κεφαλής του)
25 Μαΐου (3η εύρεση της Τίμιας Κεφαλής του)
24 Ιουνίου (Γεννέθλιον του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου), ορίσθηκε μετά τον καθορισμό των Χριστουγέννων (4ος αιώνας).
29 Αυγούστου (Αποτομή της Τίμιας Κεφαλής του), καθορίστηκε ομοίως τον 4ο αιώνα, και
23 Σεπτεμβρίου (Η σύλληψή του από την μητέρα του Αγία Ελισάβετ).

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.