Σέ κλῖμα βαθειᾶς συγκίνησης, τελέστηκε ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, ἡ Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων, στόν ἱστορικό Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας Ἀλεξιωτίσσης τῶν Πατρῶν, ὃπου ἐτιμήθη δεόντως ἡ μνήμη τοῦ Ἐθνομάρτυρος Ἱερέως Γεωργίου, ὁ ὁποῖος ἐσφαγιάσθη ἒμπροσθεν τῆς Ἁγίας Τραπέζης ἀπό τίς βάρβαρες τουρκικές ὀρδές τοῦ Γιουσούφ Πασᾶ, ὁ ὁποῖος μέ τούς αἱμοδηψεῖς Τούρκους, τήν θλιβεράν ἐκείνην ἡμέρα 3 Ἀπριλίου 1821, ἒπνιξαν στό αἷμα τήν πόλη τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, ἀφοῦ κατέσφαξαν, ἐσούβλισαν, ἐβίασαν, ἒκαψαν, ἐπώλησαν στά σκλαβοπάζαρα, δέκα χιλιάδες Πατρινούς κατά τούς ὑπολογισμούς τῶν ἱστορικῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Τήν μνήμη τῶν θυμάτων αὐτῶν τῆς Τουρκικῆς θηριωδίας ἐτιμήσαμε μέ τήν συμμετοχή πλήθους Πατρινῶν καί μέ τήν συγκινητική παρουσία παραδοσιακῶν Πατρινῶν Συλλόγων, μέ διοργανωτάς τά δραστήρια μέλη τοῦ Συλλόγου «Μωραΐτες ἐν Χορῷ» ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, στίς 2 Ἀπριλίου 2022 (Ἡ Κυριακή τῶν Βαΐων τό 1821 ἦτο στίς 3 Ἀπριλίου).

Ὃπως κάθε χρόνο, ἒτσι καί ἐφέτος, ἐτιμήθη στήν Παναγία τήν Ἀλεξιώτισσα, ἡ μνήμη τοῦ ὑπό τῶν Τούρκων σφαγιασθέντος Ἱερέως μέ συγκινητική ἀναφορά τοῦ Σεβασμιωτάτου στόν ἡρωϊσμό, στήν αὐταπάρνηση καί στή θυσία του, στήν αἰχμαλωσία τῶν τριῶν παιδιῶν του καί στόν ἀπεγνωσμένο ἀγῶνα τῆς Παπαδιᾶς νά γυρίσῃ χῶρες καί χωριά, προκειμένου νά βρῇ τά παιδιά της καί πού κατόρθωσε μετά ἀπό περιπέτειες πολλές νά βρῇ τόν ἓνα της γυιό, τόν Κωνσταντῖνο.

Ἀναφορά ἒκανε ὁ Σεβασμιώτατος στή φοβερή σφαγή τῶν Πατρῶν τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τοῦ 1821 καί ἀνέγνωσε συγκλονιστικές μαρτυρίες αὐτοπτῶν μαρτύρων οἱ ὁποῖοι παρουσιάζουν μέ λεπτομέρειες τήν φοβερή καταστροφή.

Ἐνδεικτικά ἀναφέρομε τήν μαρτυρία τοῦ Φιλήμονος.

«… Αἱ παραλίαι, οἱ ἀγροί, οἱ χάνδακες τῆς πεδιάδος ἐπληρώθησαν ἀνδρῶν, γυναικῶν καί παιδίων. Ὃποιον οἱ Τοῦρκοι συνελάμβαναν ἡ κατεκρεούργουν ἢ ἒρριπτον χαμαί καί ἒσφαττον ὡς ζῶον. Τά θυσιαστήρια τοῦ Θεοῦ μετέβαλον εἰς ἀποτάτους, εἰς καταγώγια ἀσελγείας, τάς Ἁγίας εἰκόνας τῶν Ναῶν, συντρίβοντες καθύβριζον καί διά τῶν ἱερῶν ἀμφίων περιέβαλλον τούς κύνας, πατέρα δέ καί υἱόν, τόν Μῆτρον Βεγουλόπουλον, σουβλίσαντες ἢναψαν πυράν καί τούς αἰχμαλώτους Ἓλληνας ἐβίασαν, ἳνα ψήσωσιν τούτους τόν ἓνα κατόπιν τοῦ ἂλλου. Τίς δύναται τήν λεπτομερῆ διήγησιν τοσούτων ἂλλων ἀπανθρώπων ἀνοσιουργημάτων νά διηγηθῇ;».

Μετά τήν Θεία Λειτουργία καί τήν ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου, ἐτελέσθη «τρισάγιο» πρό τῆς προτομῆς τοῦ ἣρωος Ἱερέως Γεωργίου, στόν αὒλειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί κατετέθησαν στέφανοι, ἀπό τούς Ἐκπροσώπους Ἀρχῶν καί φορέων.

Παρέστησαν: Ὁ Πρόεδρος τοῦ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος.

Ἡ Ἀντιδήμαρχος κ. Ἀναστασία Τογιοπούλου.

Ὁ Βουλευτής Ἀχαΐας κ. Ἂγγελος Τσιγκρῆς.

Ὁ Διοικητής τοῦ ΚΕΤΧ, Ταξίαρχος κ. Τρύφωνας Χατζηγιάννης.

Ἐκπρόσωπος τοῦ Συντονιστοῦ τῶν Πυροσβεστικῶν Ὑπηρεσιῶν,

ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής Ἀχαΐας κ. Παρασκευᾶς Μασούρος,

Ὁ Πρόεδρος τῆς ἱστορικῆς καί Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας Πελοποννήσου κ .Χρῖστος Μούλιας, ὁ Διευθυντής τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης κ. Ἀνδρέας Ζέρβας καί ἂλλοι ἐκπρόσωποι Ἀρχῶν καί Φορέων.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεκοίνωσε ὃτι ἀπό ἑπόμενο ἒτος, πρῶτα ὁ Θεός, θά ἑορτάζεται ἐπίσημα ἡ μνήμη τῶν χιλιάδων σφαγιασθέντων ὑπό τῶν Τούρκων Πατρινῶν, τήν Ε’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Κυριακή πρό τῶν Βαΐων), ὑπό τήν εὐθύνη καί τόν συντονισμό τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, μέ ἐκδηλώσεις τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης στούς ἣρωες καί μάρτυρες, ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος Πατρινούς.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.