Γράφει η Μητρόπολη Ρεθύμνης.

Ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου, με­τά βα­θυ­τά­της θλί­ψε­ως, ἀγ­γέλ­λει τήν εἰς Κύ­ρι­ον ἐκ­δη­μί­αν τοῦ ἀ­οι­δί­μου Πρω­το­πρε­σβυ­τέ­ρου τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Θρό­νου Ἰ­ω­άν­νου Σκα­λί­δη, τέ­ως Προ­ϊ­στα­μέ­νου τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης καί Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κοῦ Ἐ­πι­τρό­που τῆς Α΄ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κῆς Πε­ρι­φε­ρεί­ας τῆς Ἱ­ε­ρᾶς ἡ­μῶν Μη­τρο­πό­λε­ως

Ἡ σο­ρός τοῦ μα­κα­ρι­στοῦ Ἱ­ε­ρέ­ως Ἰ­ω­άν­νου θά εὑ­ρί­σκε­ται εἰς τόν Ἱ­ε­ρόν Να­όν τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Μαρ­τύ­ρων τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης τήν Πα­ρα­σκευ­ήν 4ην Μα­ΐ­ου 2018 καί ἀ­πό ὥ­ρας 7:00 π.μ., ὁ­πό­τε καί θά τε­λε­σθῇ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, ἡ δέ ἐ­ξό­δι­ος ἀ­κο­λου­θί­α αὐ­τοῦ τε­λε­σθή­σε­ται τήν 3ην με­τά τήν με­σημ­βρί­αν ὥ­ραν τῆς ἰ­δί­ας ἡ­μέ­ρας.

Πα­ρα­κα­λοῦ­μεν ὅ­πως εὔ­χη­σθε δι­ά τήν ἀ­νά­παυ­σιν τῆς μα­κα­ρί­ας ψυ­χῆς τοῦ ἀ­να­λώ­σαν­τος ἑ­αυ­τόν εἰς τήν δι­α­κο­νί­αν τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας κε­κοι­μη­μέ­νου ἀ­δελ­φοῦ Πρω­το­πρε­σβυ­τέ­ρου τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ Θρό­νου Ἰ­ω­άν­νου με­τά τῶν Ἁ­γί­ων.

Θλίψη στο Ρέθυμνο - Εκοιμήθη ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Ιωάννης Σκαλίδης

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.