Όπως μας πληροφορεί η Μητρόπολη

Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 εκοιμήθη η Μεγάλη Ευεργέτιδα της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος Ελένη Πνευματικού-Μπακαρόζου, η οποία διετέλεσε επί σειράν ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου της Ι. Μητροπόλεως Χαλκίδος και υπήρξε έγκριτο μέλος της τοπικής κοινωνίας της Χαλκίδος.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, αμέσως μόλις πληροφορήθηκε το δυσάρεστο γεγονός επικοινώνησε με τον αδελφό της, Μεγάλο Ευεργέτη, ομοίως, της Ι. Μητροπόλεως κ. Άγγελο Πνευματικό, ενώ προέστη και ομίλησε και στην τέλεση της Εξοδίου Ακολουθίας της, το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Φεβρουαρίου 2018, στον Ι. Ναό Αγίου Ιωάννου Χαλκίδος, με την συμμετοχή του Ιερού Κλήρου και πλήθους ανθρώπων, οι οποίοι προσευχήθηκαν για την ανάπαυση της ψυχής της.

Παράλληλα, συνεκάλεσε εκτάκτως, τόσο το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ι. Μητροπόλεως Χαλκίδος, όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου, τα οποία εξέδωσαν και τις παρακάτω Αποφάσεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος συγκείμενον εκ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, ως Προέδρου και των μελών αυτού Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ηλία Αγιαννίτη – Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Χαλκίδος, Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μωραΐτη – Προϊσταμένου του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Δοκού, κ. Λάμπρου Γκάνη – Δικηγόρου Χαλκίδος, κ. Κωνσταντίνου Αθάνατου – Οικονομολόγου, κ. Δημητρίου Κακάτσου και κ. Αντωνίου Μπακάλη – Εκκλησιαστικών Συμβούλων, παρουσία και του Γραμματέως αυτού Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Καλύβα, συνήλθεν εκτάκτως, σήμερον, Παρασκευήν 2αν Φεβρουαρίου 2018 και ώραν 15.00, εις τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως.

Μετά την καθιερωμένην προσευχήν, ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος απευθύνθηκε εις τα Μέλη του Συμβουλίου, ειπών τα εξής:

«Αγαπητοί Πατέρες και αγαπητοί αδελφοί και εκλεκτοί Σύμβουλοι, μετά πολλής της συγκινήσεως, σας αναγγέλλω την προ ολίγου κοίμησιν της μεγάλης Ευεργέτιδος της Ιεράς μας Μητροπόλεως αειμνήστου Ελένης Μπακαρόζου-Πνευματικού.

Η αείμνηστος υπήρξε επί πολλά έτη Μέλος του υπό την Προεδρίαν μας τελούντος Διοικητικού Συμβουλίου του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου «Όσιος Ιωάννης ο Ρώσσος» της Ιεράς Μητροπόλεως και, εκ της θέσεως αυτής, προσέφερε ανεκτιμήτους υπηρεσίας υπέρ της ευοδώσεως των σκοπών του Ιδρύματος και της στοργικής περιθάλψεως των γερόντων, χάριν των οποίων προσέφερε όχι μόνον τον χρόνον και τον κόπον της, αλλά πολλάκις και υλικά αγαθά και χρήματα.

Επίσης με συγκινητική, αξιέπαινη και αξιομίμητη προθυμία, ‘‘άνοιξε’’ το σπίτι της, μαζί με τον αδελφόν της κύριον Άγγελον Πνευματικόν και εις το ιδιόκτητον κτίριον της οικογενείας Πνευματικού, εφιλοξένησεν επί σειράν ετών δωρεάν τα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως και μέχρι σήμερον εις τον ίδιον χώρον, τον τόσο ζεστό και φιλόξενο, στεγάζονται πολλές ποιμαντικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες και υπηρεσίες της Ιεράς Μητροπόλεως.

Όθεν, παρακαλώ να καταθέσουμε όλοι την ταπεινήν μας προσευχήν υπέρ της αναπαύσεως της μακαρίας ψυχής της εν σκηναίς δικαίων και εν χώρα ζώντων και, εις ένδειξιν της οφειλομένης τιμής, να παρευρεθώμεν εις την Νεκρώσιμον Ακολουθίαν και να εκφράσωμεν εις τον επίσης μεγάλον Ευεργέτην και φίλον ειλικρινή της Ιεράς Μητροπόλεως, κατά σάρκα αδελφόν της κύριον Άγγελον Πνευματικόν, Στρατηγόν ε.α. και πρώην Βουλευτήν και την αγαπητήν σύζυγόν του και τους συγγενείς των, θερμότατες συλλυπητήριες ευχές και δημοσιεύσωμεν το παρόν ψήφισμα».

Κατόπιν τούτων, το Μητροπολιτικόν Συμβούλιον, συστοιχούμενον προς την εισήγησιν του Σεβασμιωτάτου Προέδρου αυτού, Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου, απεφάσισεν ομοφώνως τα εξής:

1. Να παρευρεθή σύσσωμον εις την Νεκρώσιμον Ακολουθίαν, εις ένδειξιν της οφειλομένης τιμής,

2. Να καταθέση την ταπεινήν του προσευχήν υπέρ της αναπαύσεως της μακαρίας ψυχής της Ελένης Μπακαρόζου- Πνευματικού, εν σκηναίς δικαίων και εν χώρα ζώντων,

3. Να εκφράση εις τον μεγάλον Ευεργέτην και φίλον ειλικρινή της Ιεράς Μητροπόλεως, κατά σάρκα αδελφόν της κύριον Άγγελον Πνευματικόν, Στρατηγόν ε.α. και πρώην Βουλευτήν και την αγαπητήν σύζυγόν του και τους συγγενείς των, θερμότατες συλλυπητήριες ευχές.

4. Να αναγνωσθή το παρόν ψήφισμα, κατά την ώραν της Εξοδίου Ακολουθίας της μεταστάσης και

5. Να δημοσιευθή το παρόν ψήφισμα εις τα τοπικά Μ.Μ.Ε.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται η συνεδρίασις και υπογράφεται το παρόν ως έπεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πρωτ. Ηλίας Αγιαννίτης

Πρωτ. Γεώργιος Μωραΐτης

κ. Λάμπρος Γκάνης

κ. Κων/νος Αθάνατος

κ. Δημήτριος Κακάτσος

κ. Αντώνιος Μπακάλης

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ Ι. Μ. ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Εν Χαλκίδι σήμερον την 2αν Φεβρουαρίου 2018, ημέραν Παρασκευήν και ώραν 17:00, το Διοικητικόν Συμβούλιον του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου -Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων «Όσιος Ιωάννης Ο Ρωσσος» συνήλθεν εκτάκτως, κατόπιν τηλεφωνικής προσκλήσεως του Προέδρου αυτού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ.κ. Χρυσοστόμου, επί τω θλιβερώ αγγέλματι της κοιμήσεως της επί πολλά έτη διατελεσάσης μέλους αυτού Ελένης Πνευματικού- Μπακαρόζου, η οποία προσέφερεν πολλάς υπηρεσίας εις το Ίδρυμα, και αφού ήκουσε την αναγγελίαν από τον Σεβασμιώτατον Πρόεδρον, όστις εξήρε τας πολυτίμους αυτής υπηρεσίας προς το Ίδρυμα, απεφάσισε και εξέδωσεν ομόφωνα το κατωτέρω ψήφισμα, παρόντων απάντων των μελών αυτού:

ΨΗΦΙΣΜΑ

To Διοικητικόν Συμβούλιον του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου -Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος «Όσιος Ιωάννης Ο Ρωσσος» συνήλθεν εκτάκτως, σήμερον, την 2αν Φεβρουαρίου 2018, ημέραν Παρασκευήν και ώραν 17:00 εις τα γραφεία του Ιδρύματος, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Προέδρου αυτού, Μητροπολίτου Χαλκίδος κ.κ. Χρυσοστόμου, επί τω θλιβερώ αγγέλματι της κοιμήσεως της Ελένης Πνευματικού – Μπακαρόζου, διατελεσάσης επί πολλά έτη μέλος αυτού και η οποία πολλάς υπηρεσίας προσέφερεν εις το Ίδρυμα του Γηροκομείου, ου μόνον ως μέλος αυτού, αλλά και μέσω τακτικών χρηματικών προσφορών προς αυτό και απεφάσισεν ομοφώνως τα κάτωθι:

1. Να παρακολουθήση σύσσωμον την κηδείαν της.

2.Να διαβιβάση τα θερμά συλλυπητήρια του Ιδρύματος εις την οικογένειάν της.

3. Να δημοσιευθή το παρόν ψήφισμα εις τον τοπικόν τύπον.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

+ο Χαλκίδος ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αρχιμ. Νικόδημος Ευσταθίου – Πρωτοσύγκελλος

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στυλιανή Ζερβα

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ιωάννης Κουρούπης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ελευθέριος Κωνσταντινάκης

Γεώργιος Χαϊνάς

Ιωάννης Ζδράλης

Θλίψη στη Μητρόπολη Χαλκίδος: Εκοιμήθη η Μεγάλη Ευεργέτιδα Ελένη Πνευματικού-Μπακαρόζου

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.