Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του μερίμνης ἐπισκέφθηκε τήν Ἰκαρία καί τούς Φούρνους Κορσεῶν στή διάρκεια τοῦ θέρους.

Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 29ης Ἰουνίου 2019 ἐπισκέφθηκε τίς Ἐνορίες Μαράθου, Φραντάτου καί Πηγῆς Ἰκαρίας, ὅπου εἶχε μακρᾶ συνεργασία μετά τοῦ Ἐφημερίου αὐτῶν, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ραχῶν Πρωτ. Στυλιανοῦ Κοτσορνίθη.

● Τήν Κυριακήν 30ήν Ἰουνίου 2019 τό πρωϊ ἱερούργησε στόν Ἱ. Ν. Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων στόν Ἅγιο Κήρυκο Ἰκαρίας, ὅπου καί ὁμίλησε γιά τήν ἀποστολή τῶν συγχρόνων Χριστιανῶν στόν κόσμο.

● Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 30ῆς Ἰουνίου 2019 χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό στόν πανηγυρίζοντα Ἱερόν Ναόν Ἁγίων Ἀναργύρων Θέρμων Ἰκαρίας καί ἀκολούθως προέστη τῆς λιτανεύσεως τῆς ἱερᾶς εἰκόνος καί τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων.

● Τήν Δευτέρα 1ην Ἰουλίου 2019 προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱερό Ναό Ἁγίων Ἀναργύρων Καραβοστάμου Ἰκαρίας, ὅπου ὁμίλησε γιά τόν βίο καί τήν πολιτεία τῶν θαυματουργῶν ἁγίων Ἀναργύρων καί τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος διά τῶν ἱερῶν Μυστηρίων.

● Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου 13ης Ἰουλίου 2019 χοροστάστησε στόν Ἑσπερινό, στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Ἁρμενιστή Ἰκαρίας, ὅπου προσεκόμισε τίς τίμιες κάρες τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Κολλυβάδων Πατέρων Γρηγορίου του Γραβανοῦ καί Σισώη του Πνευματικοῦ, πρός εὐλογίαν καί ἁγιασμόν τῶν πιστῶν καί μέ σκοπό νά καταστήσῃ γνωστόν τόν πολύτιμο αὐτό πνευματικό θησαυρό, πού ἀνευρέθη πρό ὀλίγων ἐτῶν εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδας Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας, γι’αὐτό καί ὁμίλησε σχετικῶς στούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς, πού προσῆλθαν στήν Ἑσπερινή Σύναξη. Μετά τό τέλος τοῦ Ἑσπερινοῦ συνεκάλεσε ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἱερατική Σύναξη τῶν Ἐφημερίων τῶν Ἀρχιερατικῶν Περιφερειῶν Εὐδήλου καί Ραχῶν, ὅπου ἐπέστησε τήν προσοχή τους σέ θέματα ποιμαντικῆς, ἀλλά καί διοικητικῆς φύσεως κυρίως ἐν ὄψει τοῦ καταρτισμοῦ τοῦ κτηματολογίου τῶν Ἐνοριῶν, καθώς, λόγῳ ἐλλείψεως Ἱερέων, ὅλοι οἱ Ἐφημέριοι τῆς Ἰκαρίας ἐξυπηρετοῦν δύο καί τρεῖς, ἤ καί περισσότερες Ἐνορίες παράλληλα.

● Τήν Κυριακήν 14ην Ἰουλίου 2019 τό πρωϊ ὁ Σεβασμιώτατος προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας στόν Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Ραχῶν Ἰκαρίας, ὅπου ἐπίσης προσεκόμισε τίς τιμίες κάρες τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Κολλυβάδων Πατέρων Γρηγορίου του Γραβανοῦ καί Σισώη του Πνευματικοῦ καί ἐξ ἀφορμῆς καί τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου ὁμίλησε σχετικῶς μέ τόν ρόλο τῶν Ἁγίων Πατέρων στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας διαχρονικά καί συνδυάζοντας τήν ἑορτήν τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου καί τούς λοιπούς Κολλυβᾶδες Πατέρες ὁμίλησε ἐν συνεχείᾳ γιά τήν εὐεργετική παρουσία τῶν Ἁγίων Κολλυβάδων Πατέρων στό Νησί τῆς Ἰκαρίας.

●Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 14ης Ἰουλίου 2019 χοροστάτησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίων ἐνδόξων Μαρτύρων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, Ἁγίου Κηρύκου Ἰκαρίας καί ἐν συνεχείᾳ προέστη τῆς λιτανεύσεως τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος καί τῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων.

●Τήν Δευτέραν 15ην Ἰουλίου 2019 τό πρωϊ λειτούργησε εἰς τόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό Ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίττης καί ὁμίλησε γιά τήν ἀνάγκη ὁμολογίας τῶν συγχρόνων Χριστιανῶν καί τῆς κατά Χριστόν ἀνατροφῆς καί παιδαγωγίας τῶν παιδιῶν τους.

● Τήν Τρίτη 16 Ἰουλίου 2019 συνεκάλεσε στό Ἐπισκοπεῖο Ἁγίου Κηρύκου Σύναξη τῶν Ἱερέων Ἐφημερίων τῆς περιφερείας Ἁγίου Κηρύκου ὅπου ἐπίσης ἐπέστησε τήν προσοχή τους σέ θέματα ποιμαντικῆς, ἀλλά καί διοικητικῆς φύσεως κυρίως ἐν ὄψει τοῦ καταρτισμοῦ τοῦ κτηματολογίου τῶν Ἐνοριῶν.

● Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας χοροστατησε στόν πανηγυρικό Ἑσπερινό ἐπί τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης καί τῆς ἀνακομιδῆς τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ἁγίων Κολλυβάδων Πατέρων Γρηγορίου τοῦ Γραβανοῦ καί Σισώη τοῦ Πνευματικοῦ λειτούργησε στήν Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδας Ἰκαρίας, ὅπου καί προέστη τῆς πανηγυρικῆς θείας Λειτουργίας τήν ἑπομένην ἡμέραν, Τετάρτην 17ην Ἰουλίου 2019

● Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας τίμησε τήν ἐκδήλωση Σκακιστῶν, ἀπένειμε μετάλλια καί ὁμίλησε σέ ἑκατοντάδες Νέους.

● Τήν Τετάρτην 17ην Ἰουλίου 2019 μετά τήν θεία Λειτουργία στήν Ἱερά Μονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Λευκάδας Ἰκαρίας, στά πλαίσια τῶν ἑορτασμῶν της 107ης ἐπετείου ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Νήσου ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό μετέβη στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίττης, ὅπου παρουσίᾳ τῶν πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν Ἀρχῶν τῆς Νήσου, προέστη τῆς Δοξολογίας καί τῆς Ἐπιμνημοσύνου δεήσεως ἐν συνεχείᾳ στό Ἡρῷον.

● Ἀξίζει νά σημειωθεῖ, ὅτι τή διάρκεια τῆς παραμονῆς του στήν Ἰκαρία ὁ Σεβασμιώτατος εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἐπικοινωνήσει μέ τίς τοπικές Ἀρχές, τόν κ. Ἔπαρχο Ἰκαρίας καί τόν νεοεκλεγέντα κ. Δήμαρχο Ἰκαρίας, μέ μέλη Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί ἁπλούς Χριστιανούς πρός ἐπίλυσιν διαφόρων θεμάτων, ἐνῶ ἐπεσκέφθη Ἐνοριακούς Ναούς καί Παρεκκλήσια.

● Τό Σάββατον 3 Αὐγούστου 2019 χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Προφήτου Ἠλιού Βρακάδων, ἐνῶ τήν Κυριακή 4 Αὐγούστου λειτούργησε στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀκαμάτρας, ὅπου ἐτέλεσε τό 40νθήμερο Μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Στυλιανοῦ Σταυρινάδη.

● Τό διήμερο 12 κ 13 Αὐγούστου 2019 ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στούς Φούρνους, ὅπου ἐτέλεσε τήν Ἀκολουθία τοῦ Παρακλητικοῦ Κανόνος στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Θύμαινας, τόν Ἱ.Ν.Ζωοδόχου Πηγῆς Χρυσομηλιᾶς καί τόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Φούρνων. Συνομίλησε μέ τούς λιγοστούς κατοίκους τοῦ Νησιοῦ Θύμαινα καί τοῦ Χωριοῦ Χρυσομηλιά. Συναντήθηκε μέ τούς Ἐκκλησιαστικούς Ἐπιτρόπους καί συζήτησαν θέματα ἀφορῶντα στούς Ἱερούς Ναούς τῶν Ἐνοριῶν, ὅπως καί μέ τόν ἐπανεκλεγέντα Δήμαρχο, μέ τόν ὁποῖον συζήτησαν θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ἀλλά κάι μέ φορεῖς τῶν μικρῶν Νησιῶν, μέ πολλούς ἁπλοϊκούς κατοίκους καί ἄλλους ἐπισκέπτες, ἐνῶ πρός ὅλους προσέφερε εὐλογίες.

● Τήν Δευτέρα 26η Αὐγούστου 2019 χοροστάτησε στόν Πανηγυρικό Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Φανουρίου Μαράθου Ἰκαρίας καί τήν ἑπομένη, Τρίτη 27η Αὐγούστου 2019 λειτούργησε στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Φανουρίου στά Μανδριά Ἰκαρίας και τέλεσε τον αγιασμό και την ορκωμοσία του νέου Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου Ικαρίας.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.