Μνημόσυνο: Η Ιερά Μητρόπολις Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας αγγέλλει εις τό ευσεβές πλήρωμά της ότι τήν Παρασκευήν, 25ην Μαρτίου 2022, θά τελεσθή εις τόν Καθεδρικόν Ναόν Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης…

τό τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τού μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Αμασείας κυρού Παύλου, όστις επί τεσσαράκοντα έτη διεποίμανε ευόρκως τήν Ιεράν Μητρόπολιν Σουηδίας.

Τό μνημόσυνον τού αοιδίμου Ιεράρχου θά τελέση ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας καί πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας, ευθύς μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν καί τήν Δοξολογίαν, καθώς τήν ημέραν αυτήν αφ ενός συμπληρούνται ακριβώς τριάκοντα εννέα ημέραι από τής εκδημίας τού Μητροπολίτου κυρού Παύλου, αφ ετέρου διά τόν λόγον ότι ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κλεόπας είχε από καιρού προγραμματίσει καί εγκαίρως εκδόσει αεροπορικά εισιτήρια διά τήν πραγματοποίησιν δύο ποιμαντικών Αυτού επισκέψεων, από 18ης έως 20ης Μαρτίου εις τήν ιεραποστολικήν κοινότητα τής Μεταμορφώσεως τού Σωτήρος εις Όβερκάλικς Σουηδίας καί από τήν μεσημβρίαν τής 25ης έως καί 27ης Μαρτίου εις Όσλον Νορβηγίας, διά τήν πανήγυριν τού εκείσε Μητροπολιτικού Ναού, όπου θά τελέση καί πάλιν επιμνημόσυνον δέησιν υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τού μακαριστού Ιεράρχου, τήν Κυριακήν, 27ην Μαρτίου ε. ε.

Καλούνται, όσοι επιθυμούν, όπως κατά τάς ημέρας τής 25ης Μαρτίου εις Στοκχόλμην ή τής 27ης Μαρτίου εις Όσλον, μετέχωσι τής τελεσθησομένης Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας καί τού μνημοσύνου τού αοιδίμου Μητροπολίτου κυρού Παύλου.

Εκ τής Ιεράς Μητροπόλεως

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.