Θέµα ισονοµίας µεταξύ δικαιούχων αγροτών που ενώ διατηρούν τις ίδιες δεσµεύσεις αµείβονται µε διαφορετικά πριµ, τίθεται από τη διατήρηση της ∆ράσης Κοµφούζιο για τους παλιούς δικαιούχους στα eco-schemes. Για παράδειγµα, ένας δικαιούχος της 3ης πρόσκλησης που διατηρεί δεσµεύσεις έως το 2025 πληρώνεται για το ροδάκινο 45,4 ευρώ το στρέµµα, ενώ στα eco-schemes, οι αγρότες που είχαν ενταχθεί σε περασµένες προσκλήσεις και έλειξαν πέρσι οι δεσµεύσεις τους πληρώθηκαν 35,3 ευρώ το στρέµµα.

Αντίστοιχα, στη νέα πρόσκληση που ετοιµάζεται µέσω ΠΑΑ που θα µπορούν να ενταχθούν µόνο αγροτεµάχια που δεν είχαν λάβει επιδότηση στο παρελθόν από το Κοµφούζιο, στα µηλοειδή το πριµ ορίζεται στα 113,7 ευρώ το στρέµµα ενώ τα eco-scheme πλήρωσαν ακριβώς για την ίδια δέσµευση 68,5 ευρώ το στρέµµα. Είναι φανερό λοιπόν ότι εδώ τίθεται θέµα ανισότητας στις επιδοτήσεις για τις ίδιες δεσµεύσεις, κάτι που ισχύει και στα Βιολογικά. Ως εκ τούτου, οι αρµόδιες αρχές καλούνται είτε:

να µεταφέρουν τελικά το Κοµφούζιο και για τους παλιούς στον Β’ Πυλώνα και να εκδώσουν αποκλειστικά πρόσκληση για αυτούς, ή,
να δώσουν το δικαίωµα στους παλιούς να µπουν στην πρόσκληση που ετοιµάζουν για τον ερχόµενο µήνα, ή,
να αυξήσουν το πριµ του Κοµφούζιο στα eco-schemes για το 2024 και να το διατηρούν όµως ατόφιο όταν έρχεται η ώρα της πληρωµής, κάτι που όµως δεν έκαναν για τις δηλώσεις του 2023.
Η σύγκριση των ποσών ανάµεσα στη νέα πρόσκληση ΠΑΑ και των πληρωµών eco-scheme

Για να γίνουν πιο σαφή τα παραπάνω, παρατίθενται τα ποσά ενίσχυσης στη νέα πρόσκληση Κοµφούζιο (για τα 2 ή 3 τελευταία έτη δεσµεύσεων) που ετοιµάζεται να εκδοθεί τον ερχόµενο µήνα και στα ποσά που πληρώθηκαν µέσω eco-schemes:

Ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά: 35,3 ευρώ/στρέµµα πληρώθηκε στα eco-schemes. Με 48,2 ευρώ το στρέµµα θα πληρώνεται µέσω του ΠΑΑ για τα 3 τελευταία χρόνια δέσµευσης. Σηµειώνεται πως τα 3 τελευταία χρόνια γίνεται αποκλειστική χρήση φεροµονικών παγίδων οπότε το πριµ είναι υψηλότερο. Ακριβώς για αυτή τη δέσµευση εντάσσονται και οι δικαιούχοι στα eco-schemes.
∆αµασκηνιά: 49 ευρώ/στρέµµα έλαβαν οι δικαιούχοι στα eco-schemes. Με 70,2 ευρώ το στρέµµα θα πληρώνεται µέσω του ΠΑΑ για τα 3 τελευταία χρόνια δέσµευσης.
Μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά: 68,5 ευρώ/στρέµµα πληρώθηκαν στα eco-schemew. Το πριµ του ΠΑΑ προβλέπεται σχεδόν στο διπλάσιο δηλαδή στα 113,7 ευρώ το στρέµµα για τα 3 τελευταία χρόνια δέσµευσης.
Οινοποιήσιµο σταφύλι: Το πριµ πληρώθηκε µέσω eco-schemes στα 24,5 ευρώ/στρέµµα. Η νέα πρόσκληση του ΠΑΑ καθορίζει την ενίσχυση στα 34,5 ευρώ το στρέµµα για τον ψευδόκοκκο και στα 43,9 ευρώ το στρέµµα για την ευδεµίδα. Στα eco-scheme το ποσό δίνεται για την ευδεµίδα.
Επιτραπέζιο σταφύλι: Η πληρωµή στα eco-scheme ήταν 44,2 ευρώ/στρέµµα. Στο ΠΑΑ καθορίζεται σε 73,6 ευρώ το στρέµµα για τον ψευδόκοκκο και στα 76 ευρώ το στρέµµα στην ευδεµίδα. Στα eco-schemes το ποσό δίνεται για την ευδεµίδα.
Τον Ιούνιο οι αιτήσεις στα Eco-schemes

Η σχετική πλατφόρµα για τις φετινές αιτήσεις των eco-schemes αναµένεται να ανοίξει τον ερχόµενο Ιούνιο. Υπενθυµίζεται πάντως πως τον περασµένο Νοέµβριο όταν και έκλεισε η πλατφόρµα αιτήσεων για τα eco-schemes, είχε γίνει γνωστό ότι η αιτούµενη δαπάνη είχε φτάσει τα 600 εκατ. ευρώ. ∆ηλαδή είχε ξεπεράσει τον διαθέσιµο προϋπολογισµό κατά περίπου 175 εκατ. ευρώ και ως εκ τούτου, ήταν γνωστό πως θα έπρεπε να υπάρξει µία µείωση επιδοτήσεων σε κάποιες δράσεις που είχαν συγκεντρώσει και τη µεγαλύτερη ζήτηση. Ωστόσο λόγω της αδυναµίας ολόκληρου του µηχανισµού πληρωµών της χώρας, δεν ήταν δυνατόν να πιστωθούν οι σχετικές επιδοτήσεις εντός ∆εκεµβρίου. Αντίθετα, οι αρµόδιες αρχές επέλεξαν να ανοίξουν ξανά την πλατφόρµα για αιτήσεις eco-schemes. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τη σειρά του εξέδωσε νέα εγκύκλιο για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και ενώ είχε ήδη οριστικοποιηθεί σειρά αιτήσεων από τουλάχιστον 300.000 αγρότες. Ως εκ τούτου, έφτασε τελικά η αιτούµενη δαπάνη τα 948 εκατ. ευρώ, και τελικώς περί τα 270 εκατ. ευρώ απορρίφθηκαν εξαρχής, και πληρώθηκαν τα πριµ µε µείωση 40%, χωρίς να εξετάζεται καν ποιοι κάνανε έξοδα και ποιοι είδαν απλά φως και µπήκαν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.