Την Κυριακή 12 Αυγούστου το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων μετέφερε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας τεμάχιο Ιερού Λειψάνου και τον σταυρό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Στην συνέχεια χοροστάτησε στον Εσπερινό και στην Παράκληση της Θεοτόκου και κήρυξε το θείο λόγο.

Το Ιερό Λείψανο και ο Σταυρός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού θα παραμείνουν στον Ιερό Ναό μέχρι την Πέμπτη 16 Αυγούστου ενώ καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες.

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου :

«Τί σοι δῶρον προσάξω, τῆς εὐ­χαριστίας, ἀνθ᾽ ὧνπερ ἀπήλαυσα, τῶν σῶν δωρημάτων καί τῆς σῆς ἀμετρήτου χρηστότητος;»
Μία ἀπορία ἐκφράζει ὁ ἱερός ὑμνογράφος πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, μία ἀπορία πού συμμε­ρι­ζόμεθα καί ἐμεῖς ἰδιαιτέρως αὐτές τίς ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταυγού­στου, ψάλλοντας κάθε ἀπόγευμα ἐνώπιον τῆς ἱερῆς εἰκόνος τῆς Πα­ναγίας μας τή Μεγάλη Παράκλησή της.

Καί ἡ ἀπορία εἶναι εὔλογη. Γιατί τί μπορεῖ, ἀλήθεια, νά προσφέρει ἕνα παιδί πρός τή μητέρα του, γιά ὅσα τοῦ χαρίζει; γιά ὅλους τούς κό­πους καί τίς φροντίδες της ἀλλά περισσότερο ἀπό ὅλα γιά τήν ἀγά­πη της;

Καί ἐάν δέν μποροῦμε νά βροῦμε ἕνα δῶρο κατάλληλο γιά νά τό προσφέρουμε στή φυσική μας μητέρα, πῶς νά βροῦμε δῶρο ἀντά­ξιο γιά τήν Παναγία μας, τήν πνευματική μας μητέρα.

Ἀπειράριθμες οἱ δωρεές τῆς Πα­ναγίας μας, ἀνύστακτη ἡ φροντίδα καί ἡ μέριμνά της γιά τόν καθένα μας, γιά τά ἀγαπημένα μας πρό­σω­πα, γιά τήν πατρίδα μας. Σπεύδει νά ἀνταποκριθεῖ σέ ὅ,τι τῆς ζη­τοῦμε. Σπεύδει νά μᾶς προστατεύ­σει ἀπό ὅ,τι μᾶς ἀπειλεῖ. Σπεύδει νά μᾶς στηρίξει τόν ἀγώνα καί τήν προσπάθειά μας τόσο γιά τά ὑλικά ὅσο καί γιά τά πνευματικά.

Γι᾽ αὐτό καί ἡ ἐπίκλησή της εἶναι διαρκῶς στά χείλη μας. Γι᾽ αὐτό καί τό ἱερό ὄνομά της βγαίνει αὐ­θόρμητα ἀπό τήν ψυχή μας. «Πα­ναγία μου», εἶναι αὐτό πού λέμε ὅλοι, ἀσυναίσθητα πολλές φορές, σέ κάθε δύσκολη στιγμή τῆς ζωῆς μας, καί ἀμέσως αἰσθανόμαστε πιό δυνατοί γιά νά τήν ἀντιμετωπί­σου­με.

«Τί σοι δῶρον προσάξω, τῆς εὐ­χα­ριστίας, ἀνθ᾽ ὧνπερ ἀπήλαυσα, τῶν σῶν δωρημάτων καί τῆς σῆς ἀμετρήτου χρηστότητος;»
Καί ἐνῶ ἐμεῖς ἀποροῦμε καί διε­ρωτώμεθα μαζί μέ τόν ἱερό ὑμνο­γράφο τί δῶρο μποροῦμε νά προσ­φέρουμε στήν Παναγία μας ὡς ἀνταπόδοση γιά τά δικά της δῶρα καί τήν ἀπέραντη ἀγάπη της, ἡ Πα­ναγία μᾶς κάνει ἀπόψε ἕνα ἀκόμη δῶρο. Κάνει ἕνα ξεχωριστό δῶρο σέ ὅλους ἐσᾶς πού ἤρθατε αὐτό τό ἀπόγευμα στόν ἱερό της ναό γιά νά τήν ὑμνήσετε καί νά τῆς ἐκφράσετε τόν σεβασμό σας καί τήν ἀγάπη σας.

Καί τό δῶρο της εἶναι τό ἱερό καί μυρόβλυτο λείψανο τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος καί ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτω­λοῦ, τό ὁποῖο μεταφέραμε σήμερα ἐδῶ στήν Ἀλεξάνδρεια, μαζί μέ τόν Σταυρό τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ, ἕναν ἀπό ἐκείνους πού συνήθιζε ὁ ἅγιος νά τοποθετεῖ σέ κορμούς δένδρων, στά τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα, ἀπό τά μέρη ἀπό τά ὁποῖα περ­νοῦσε καί κήρυττε.

Καί εἶναι καί ἡ μεταφορά τόσο τοῦ τμήματος τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ ὅσο καί τοῦ Σταυ­ροῦ, ὁ ὁποῖος βρέθηκε μέ θαυμαστό τρόπο πρίν ἀπό μερικά χρόνια στό Πολυδένδρι, εἶναι εὐ­λο­γία τῆς Παναγίας μας, γιατί ὁ ἅγιος ἰσαπόστολος Κοσμᾶς ὁ Αἰ­τωλός εἶναι δικό της ἐκλεκτό τέ­κνο.
Εἶναι τέκνο τῆς Παναγίας μας ἀπό τό Περιβόλι της, τό Ἅγιο Ὄρος, ὅπου ἀρχικά σπούδασε στήν Ἀθωνιάδα Σχολή καί στή συνέχεια ἔγινε μοναχός στή μονή Φιλοθέου.

Μερικά ὅμως χρόνια ἀργότερα, μέ τήν ἐντολή καί τήν ἄδεια τοῦ Οἰ­κουμενικοῦ Πατριάρχου καί τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς του, ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἀνέλαβε τό μεγάλο καί δύσκολο ἔργο τοῦ ἱεραποστόλου σέ μία ἐξαιρετικά δύσκολη ἐποχή γιά τόν Ἑλληνισμό, ὁ ὁποῖος ὑπο­δουλωμένος τότε γιά περισσότερα ἀπό 300 χρόνια στούς Τούρκους κιν­δύνευε ὄχι μόνο ἀπό τόν ἐξι­σλαμισμό ἀλλά καί ἀπό τήν κα­θο­λική προπαγάνδα, κινδύνευε νά χάσει τήν ἐθνική καί τή θρησκευ­τι­κή του ταυτότητα.

Καί ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, χωρίς νά ὑπολογίσει κόπους καί κινδύνους, περιόδευσε σέ ὅλη τή Βόρεια καί τή Δυτική Ἑλλάδα, τή Μακεδονία καί τήν Ἤπειρο καί πέρασε καί ἀπό τήν Ἠμαθία, διδάσκοντας τούς ἀνθρώπους καί προτρέ­πο­ντάς τους νά κτίζουν σχολεῖα καί νά διδάσκουν τά παιδιά τους τή γλώσσα, τήν ἱστορία καί τήν πίστη τῶν πατέρων τους, ἀλλά καί πα­ρη­γορώντας τους καί στηρίζοντάς τους στίς δύσκολες ἡμέρες πού ζοῦ­σαν, τονώνοντάς τους συγχρό­νως καί τήν ἐλπίδα γιά τήν ἀνά­σταση τοῦ Γένους.

Ἡ ἀσκητική του ζωή, ἡ προσ­φορά του στήν Ἐκκλησία καί στό Γένος μας καί τό μαρτύριό του τόν κατέταξαν μεταξύ τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας ὡς ἰσαπόστολο καί ἱερομάρτυρα, ἐνῶ ἀνεξίτηλη πα­ρα­μένει ἡ ἀνάμνηση τῆς διελεύ­σεως καί τοῦ κηρύγματός του ἀπό τά χωριά καί ἀπό τίς πόλεις ἀπό ὅπου πέρασε. Καί εἶναι μεγάλη εὐλογία γιά τόν τόπο μας καί γιά τήν Ἱερά Μητρόπολή μας ὅτι ὁ μεγάλος αὐτός ἅγιος καί διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Γένους μας ὄχι μόνο κήρυξε στήν περιοχή μας ἀλλά ἔχουμε καί τή χάρη νά κατέχουμε τό μικρό ἀλλά εὐωδιάζον αὐτό τμῆμα τοῦ ἱεροῦ του λειψάνου καί τόν σταυ­ρό πού ἐκεῖνος ἔπηξε στό Πολυ­δένδρι, γιά νά μᾶς θυμίζει τήν παρουσία του καί τίς διδαχές του, καί γιά νά μᾶς παρακινεῖ νά ζοῦμε καί ἐμεῖς σύμφωνα μέ αὐτές, σύμ­φω­να μέ τό θέλημα καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ.

Kαί ἡ ὑπακοή μας αὐτή εἶναι τό καλύτερο δῶρο πού μποροῦμε νά χαρίσουμε καί στήν Παναγία μας γιά νά τῆς ἐκφράσουμε τήν εὐγνω­μο­σύνη μας γιά ὅλα ἐκεῖνα τά ὁποῖα μᾶς χαρίζει, ἀλλά καί γιά τήν εὐ­λογία νά προσκυνήσετε καί ἐσεῖς σήμε­ρα τό χαριτόβρυτο λείψανο τοῦ ἐκλε­κτοῦ τέκνου της, τοῦ ἁγίου ἱερο­μάρτυρος Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ καί νά λάβετε τή χάρη του, καθώς τό φετινό ἔτος, ἔτος ἱεραποστολῆς γιά τήν Ἱερά Μη­τρόπολή μας, εἶναι ἀφιερωμένο στόν ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, στόν ὁποῖο ὀφείλουμε ὡς Ἔθνος πάρα πολλά.

Ἄς τόν παρακαλέσουμε ἰδιαίτερα, ἀδελφοί μου, τίς ἡμέρες αὐτές, μαζί μέ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, νά σκέπουν καί νά διαφυλάττουν τή Μακεδονία μας ἀπό κάθε κίνδυνο, ἀπό κάθε ἐπιβουλή ἐχθροῦ· νά φυλάττουν τή Μακεδονία μας καί νά διατηρήσουν τό ὄνομά της ἀλλά καί ὅλα αὐτά τά ὁποῖα τῆς χάρισε ὁ Θεός γιά νά δοξάζεται τό ὄνομά του μέσω τῶν ἁγίων οἱ ὁποῖοι ἀγωνίσθησαν καί θαυματούργησαν στήν εὐλογημένη αὐτή περιοχή.

Εὔχομαι ἡ Παναγία μας καί ὁ ἅγιος Κοσμᾶς νά σκέπει τόν καθένα σας ξεχωριστά καί ὅλους μας καί ἰδιατέρως τή Μακεδονία μας. Ἀμήν.

Tεμάχιο Ιερού Λειψάνου και τον Σταυρό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού υποδέχθηκε η Αλεξάνδρεια


Tεμάχιο Ιερού Λειψάνου και τον Σταυρό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού υποδέχθηκε η Αλεξάνδρεια

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.