ΕΠΙΔΟΜΑ 800 ΕΥΡΩ : Οι φορτοεκφορτωτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β' Φορτοεκφορτωτών, Λιμένα και Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ), καθώς και οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α' (ΕΜΦ), εφόσον προσκομίσουν Λογαριασμό Ασφαλισμένου ή Βεβαίωση Ασφαλισμένου από τον e-ΕΦΚΑ, με την οποία βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας του εκφορτωτή λιμένα ή ξηράς, για το προγενέστερο χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας.

Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους και είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον e – ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.

Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 50% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020.

Αυτές οι κατηγορίες είναι οι εξής:

Οι εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία στην Ελλάδα και υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, έλαβαν ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 – Νοεμβρίου 2019 και ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:
Λατόμοι, ασβεστοποιοί

• Σμυριδορύκτες
• Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες
• Καπνεργάτες
• Αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί – πλινθοποιοί
• Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
• Μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου
• Ηθοποιοί

• Υποδηματεργάτες
• Χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου
• Ελεγκτές κινηματογράφου – θεάτρου

• Ταμίες κινηματογράφου – θεάτρου
• Τεχνικοί – κινηματογράφου και τηλεόρασης
• Ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου
• Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λπ. μηχανημάτων

• Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου
• Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
• Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεαγγελματικών Σωματείων.
Οι μισθωτοί του τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019.
Οι οικοδόμοι, δικαιούχοι του δωροσήμου Πάσχα 2020, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και έχουν λάβει επίδομα τακτικής ανεργίας για το χρονικό διάστημα από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.