ΕΛΛΑΔΑ-ΝΕΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη ΣΟΧ 1 2019 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη πέντε νέων υπαλλήλων στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Μέσα στον Μάρτιο του 2020 από ότι διαφαίνεται θα βγει η νέα προκήρυξη για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ των 36.500 ανέργων στους δήμους

ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία

Μέσα στον Μάρτιο του 2020 από ότι διαφαίνεται θα βγει η νέα προκήρυξη για την κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ των 36.500 ανέργων στους δήμους. Ειδικότερα ενδεχομένως να υπάρξει κι άλλη καθυστέρηση καθώς βρίσκονται στο στάδιο όπου συγκεντρώνονται όλα τα αιτήματα των δήμων για κάλυψη των ανοιχτών θέσεων εργασίας.

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ θα προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας και θα ενταχθούν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών, οι οποίοι τουλάχιστον έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως 546 ευρώ.

Οι άνεργοι που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από έναν έως τρεις δήμους για μία και μόνο ειδικότητα.

Τι να προσέξετε

Κρίσιµος χρόνος συνδροµής των κριτηρίων, που λαµβάνονται υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων ανέργων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συµµετοχής στο Πρόγραµµα.

Οι πληροφορίες για τα κριτήρια µοριοδότησης της συνεχόµενης ανεργίας και της ηλικίας λαµβάνονται µε αυτόµατο ηλεκτρονικό τρόπο από το µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των δηλουµένων µηνών ανεργίας. Η ανακρίβεια των δηλουµένων επιφέρει τον αποκλεισµό του ανέργου και σε περίπτωση τοποθέτησης, αυτή ανακαλείται.

Σε περίπτωση που µόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων αιτηθεί συµµετοχή στο πρόγραµµα, τότε προστίθεται στον αριθµό των µορίων του ο αριθµός των µορίων της ανεργίας του/της συζύγου.

Ως µέλος µονογονεϊκής οικογένειας, νοείται ο αρχηγός της, δηλαδή ο γονέας, οποίος ζει µόνος και έχει τη φροντίδα/ επιµέλεια ενός ή πρισσότερων εξαρτώµενων τέκνων. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα λάβει τα µόρια της µονογονεϊκότητας (δηλαδή τον διπλασιασµό των µορίων των µηνών της εγγεγραµµένης ανεργίας).

Το εισόδηµα (ατοµικό / οικογενειακό) ως µοριοδοτούµενο κριτήριο προκύπτει από τα δηλωθέντα εισοδήµατα του φορολογικού έτους 2018, που εµφανίζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, οι οποίες υποβλήθηκαν το έτος 2019. Αναλυτικότερα:

Ως ατοµικό εισόδηµα λαµβάνεται το αναγραφόµενο στη στήλη του υπόχρεου δηλωθέν εισόδηµα.

Ως οικογενειακό εισόδηµα λαµβάνεται το δηλωθέν εισόδηµα του υπόχρεου, της συζύγου του και των ανηλίκων τέκνων του.

Για τον υπολογισµό του κριτηρίου του εισοδήµατος των υποψηφίων, που είναι εξαρτώµενα τέκνα κατά το φορολογικό έτος 2018 (εισοδήµατα έτους 2018), λαµβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδηµα, που δηλώνει ο υπόχρεος γονέας.

Οι πληροφορίες για το κριτήριο του εισοδήµατος λαµβάνονται µε ηλεκτρονικό τρόπο από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) και καταχωρούνται αυτόµατα στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆.

Ανήλικο θεωρείται το παιδί το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του µέχρι και την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Στα τέκνα του ανέργου συμπεριλαµβάνονται και όσα γεννήθηκαν από άλλο ή άλλους γάµους, καθώς και τα εκτός γάµου γεννηθέντα τέκνα για τον πατέρα άνεργο, τα οποία είναι νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

Επισηµαίνεται ότι οι εγγεγραµµένοι άνεργοι, που είναι γονείς ανήλικων τέκνων, μπορούν να δηλώσουν και οι δύο τον αριθµό των ανήλικων τέκνων τους κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους, ώστε να λάβει ο κάθε ένας γονέας, τη µοριοδότηση που αναλογεί στον αριθµό των ανήλικων τέκνων.

Η µοριοδότηση ως προς τα ανήλικα τέκνα κριτήριο βασίζεται στα δηλωθέντα ΑΜΚΑ των ανήλικων τέκνων. Οι πληροφορίες για το κριτήριο αυτό λαµβάνονται µε ηλεκτρονικό τρόπο από την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η∆ΙΚΑ Α.Ε.) και καταχωρούνται αυτόµατα στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆.

Για τις περιπτώσεις των κριτηρίων που αφορούν αναπηρία αοαιτείται σχετική γνωµάτευση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) σε ισχύ, µε την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας.

Η µοριοδότηση ως προς το κριτήριο ∆ικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), βασίζεται στο έγγραφο, που αναφέρεται ως «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ», εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Οι πληροφορίες για το κριτήριο του «Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης» προέρχονται µε αυτόµατο ηλεκτρονικό τρόπο από την Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η∆ΙΚΑ Α.Ε.), λαµβάνοντας υπόψη για την µοριοδότηση την ηµεροµηνία έγκρισης, έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών.

ΑΣΕΠ- υπουργείο Δικαιοσύνης

Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη ΣΟΧ 1 2019 του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη πέντε νέων υπαλλήλων στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και την ερχόμενη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου.

Ζητείται προσωπικό των εξής ειδικοτήτων:

ΔΕ Διοικητικών γραμματέων 2
ΥΕ Εργατών ταφής – εκταφής 3
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.